Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1666/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/5 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 a poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Prah rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1667/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/11 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1668/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/8 - k návrhu na úpravu běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1669/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/14 - k návrhu na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1567/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.55 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
OVO-1568/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.56 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
OVO-1569/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.58 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
OVO-1570/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.75 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 a poskytnutí finančních prostředků formou daru příjemci ALZHEIMER HOME z.ú. rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
ROZ-1293/2019 Schválený rozpočet vlastního hlavního města Prahy na r. 2019 a schválený rozpočtový výhled do r. 2024 oznámení ROZ 8.1.2019 - 31.3.2020
OCP-1247/2019 Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat opatření OCP 2.1.2019 - 5.1.2029
OVO-1138/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3180 - k návrhu na navýšení rozpočtu příjmů vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1139/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3168 - k návrhu na převod finančních prostředků na základě Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky Nové prvky pražského mobiliáře - zastávka rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1140/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3212 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1141/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3165 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování a vypořádání projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR, za účelem vypořádání projektů rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1142/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3172 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020