Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0779/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/13 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 - závěrečný účet rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0136/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1470 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0137/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1435 - k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP v r. 2017 a ke zvýšení celkových nákladů rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0138/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1449 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0139/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1446 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0140/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1468 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 0254 - Městská infrastruktura v souvislosti s realizací akce č. 10305 EU - rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0141/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1443 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 863 ze dne 19.4.2016 k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci veřejné zakázky - stavba č. 41170 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0142/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1447 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0143/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1474 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0144/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1478 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0145/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1448 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0146/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1480 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0924 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0147/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1414 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Libuš a k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0148/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1473 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 04 - školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0150/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1450 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019