Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2735/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2553 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2736/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2560 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2737/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2559 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2738/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2555 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na likvidaci rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2739/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2552 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2740/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2603 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2741/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2609 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2742/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2608 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 05 - zdravotnictví a sociální oblast rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2743/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2604 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2744/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2556 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2745/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2601 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatření a jejich finanční rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2746/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2532 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2747/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2557 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2748/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2558 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019
OVO-2749/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2519 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vytvoření prostředí a nastavení funkcí správy a řízení SOA“ (SOA - Service rozpočtové opatření OVO 24.10.2017 - 24.10.2019