Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0248/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/1 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2 na vybudování nabíjecích stanic pro rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0249/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/6 - k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0250/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/21 - k návrhu na změnu účelu částí investičních dotací poskytnutých městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechaných k rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0251/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/20 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0252/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/9 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 906/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I. D) rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0253/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/17 - k návrhu na navýšení příjmů a výdajů rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 - zapojení přebytku hospodaření za rok 2016 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0254/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/7 - k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programech I., III.A, III.B a III.C. rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0255/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/99 - k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha - Lipence k čerpání v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0256/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/89 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0257/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/102 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0258/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/5 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Libuš a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0259/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/112 - k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou organizací rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0260/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/92 - k návrhu poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0261/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/94 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0262/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/95 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15, rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019