Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1958/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.152 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na výkupy nemovitých věcí pro sportovně rekreační projekty rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1959/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.148 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na úhradu za provedené práce na rekonstrukci soustavy rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1960/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.149 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1809/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.127 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava - dodatečné finanční vypořádání závazku vůči SFDI z titulu příjmu z pojistného rozpočtové opatření OVO 4.2.2019 - 3.2.2021
OVO-1810/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.141 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.2.2019 - 3.2.2021
KUC-1803/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 DO 200.000 Kč granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1804/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 DO 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1805/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 DO 200.000 Kč DE MINIMIS granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1806/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 VYŘAZENÉ granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1807/2019 ŽADATELI STAŽENÉ PROJEKTY - GRANTY KUL 2019 granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
KUC-1808/2019 RADOU HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2019 DO 200.000 Kč granty KUC 4.2.2019 - 31.12.2019
OCP-1708/2019 Nařízení státní veterinární správy nařízení OCP 29.1.2019 - 30.1.2029
FON-1665/2019 42. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II granty FON 25.1.2019 - 28.11.2019
OVO-1666/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/5 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 a poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Prah rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1667/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/11 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021