Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2471/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.332 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021
OVO-2472/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.331 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.3.2019 - 3.3.2021
KUC-2405/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 NAD 200.000 Kč granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
KUC-2406/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2019 NAD 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
KUC-2407/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ VÍCELETÉ GRANTY KUL 2020 - 2023 granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
KUC-2408/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2019 NAD 200.000 Kč granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
KUC-2409/2019 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ VÍCELETÁ SMLOUVA GRANTŮ KUL 2020 - 2023 granty KUC 1.3.2019 - 31.12.2019
OCP-2344/2019 Nařízení státní veterinární správy nařízení OCP 28.2.2019 - 27.2.2029
OVO-2370/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/52 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 6 na reali rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2371/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/53 - k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2372/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/63 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2373/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/22 - k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2374/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/19 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Lipence na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2375/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/18 - k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2376/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/17 - k návrhu na úpravu schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za účelem rozpuštění rezerv dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021