Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8933/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.883 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8934/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.906 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8935/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.908 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8936/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.881 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8937/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.851 - k návrhu na uzavření smluv o nájmu nebytových prostor - Pražské kreativní centrum a k návrhu na výpověď nájemních smluv rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8938/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.882 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8939/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.865 - k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží, identifikaci jejich vlastníků a stanovení rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8940/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.907 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
EVM-8911/2017 Podíl 1/2 na - pozemek parc.č. 281/4 Rpety (ostatní plocha), na LV 224, v k.ú. Rpety, okr. Beroun. dražební vyhláška EVM 18.4.2017 - 27.6.2017
PRI-8862/2017 Výzva č. 4 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol oznámení PRI 14.4.2017 - 31.8.2017
PRI-8861/2017 Výzva č. 3 Zprostředkujícího subjektu ITI - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy oznámení PRI 14.4.2017 - 31.7.2017
HOM-8868/2017 "Rekonstrukce pavilonu č. 5 chirurgie Nemocnice Na Bulovce - projektová dokumentace" veřejná zakázka - Smlouva HOM 13.4.2017 - 13.4.2018
OSI-8811/2017 stavba č. 43101 ZŠ Kolovraty veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 12.4.2017 - 12.4.2018
OSI-8812/2017 stavba č. 43102 ZŠ Romance - Uhříněves veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 12.4.2017 - 12.4.2018
PRI-8833/2017 Revize výzvy č. 1 Zprostředkujícího subjektu ITI - Budování kapacit předškolního vzdělávání oznámení PRI 12.4.2017 - 30.6.2017