Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4803/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.285 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4804/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.287 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4805/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.277 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 07 - Bezpečnost - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4806/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.279 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Galerie hl.m. Prahy a divadla Minor v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4807/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.283 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4808/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.278 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4809/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.284 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4810/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.286 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4811/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.266 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
ROZ-4740/2018 spoluvlastnický podíl 1/4: soubor pozemků parc.č. 4396/2, 4420/26 a 4451/2 ((zem. půdní fond, manipulační plocha), LV 3047 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.2.2018 - 7.5.2018
OVO-4687/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.218 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4688/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.220 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4689/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.219 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4690/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.221 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4758/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.194 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečný perimetr sítě MHMP“ rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020