Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8952/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2259 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8953/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2257 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8954/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2165 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8955/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2166 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s vrácením části návratné finanční výpomoci městskou částí Praha 22 - akce rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8956/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2160 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt AgriGo4Cities rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8957/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2258 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
ROZ-8863/2018 byt č. 234/10 Nové Město, č.p. 234, byt. dům, na pozemku parc.č. 968/1 a podíl na společ. částech nemovitostí ve výši 2244/17938, byt s terasou, LV 1872, 1431 a 1147, v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.8.2018 - 24.10.2018
SML-8562/2018 Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019 granty SML 23.8.2018 - 20.11.2018
SCZ-8817/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Rudolf Pauer oznámení SCZ 23.8.2018 - 21.10.2018
ROZ-8620/2018 sestava čtyř Unimobuněk o velikosti cca 9x2x5,2m (7x okno, 1x vstupní dveře, 3x vnitřní dveře), sociálka, včetně kuchyňského, bytového a kancelářského vybavení dražební vyhláška ROZ 17.8.2018 - 31.10.2018
ROZ-8622/2018 soubor movitých věcí: sestava složená z aku-vrtačka Black and Decker A1714 XTC143 (2ks baterií + nabíječka + kufr + sada vrtáků a bitů); benzínový fukar na listí STIHL BG; kompresor FIAC FX 95 včetně vzduchové hadice; elektrický křovinořez STIHL HSE 61 dražební vyhláška ROZ 17.8.2018 - 31.10.2018
ROZ-8614/2018 odročení dražby na 18.10.2018: spoluvlastnický podíl id. 1/12 - pozemek parc.č. 1577/9 (zahrada) včetně příslušenství (oplocení, porosty a věšáky na prádlo), LV 5529 v k.ú. Bubeneč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.8.2018 - 18.10.2018
SCZ-8548/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Jágrová oznámení SCZ 15.8.2018 - 31.12.2018
ZSP-8444/2018 Vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 granty ZSP 10.8.2018 - 31.12.2018
ROZ-8432/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. St. 4283, LV 3786 v k.ú. Beroun, obec Beroun dražební vyhláška ROZ 9.8.2018 - 21.11.2018