Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4710/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1301 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4711/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1305 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4712/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1295 - k návrhu na převod finančních prostředků z rezervy Odboru dopravy MHMP a neúčelové rezervy MHMP do běžných výdajů Odboru dopravy MHMP rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4713/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1304 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4714/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1296 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4715/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1306 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4716/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1297 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4717/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1293 - k podání žádosti hl.m. Prahy o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životní prostředí, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4718/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1302 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky přijaté od MČ Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4719/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1299 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
OVO-4720/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1274 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 17.6.2019 - 16.6.2021
HOM-4656/2019 rekreační chata, Davle, č.e. 417, na pozemku parc.č. 57/4, LV 1237, v k.ú. Sázava u Davle, obec Davle, okr. Praha-západ dražební vyhláška HOM 17.6.2019 - 18.9.2019
HOM-4667/2019 spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č. 533/24, Bohnice, č.p. 533-535 na pozemku parc.č. 840/36-840/38, podíl 724/48770 na společ. částech domu a pozemku, LV 2913, v k.ú. Bohnice, obec Praha dražební vyhláška HOM 17.6.2019 - 18.9.2019
HOM-4653/2019 movité věci: hodinky, boss (1 ks); hodinky, gant (1 ks); kytara sx (1 ks); stativ, obal (1 ks) dražební vyhláška HOM 17.6.2019 - 19.7.2019
HOM-4654/2019 movité věci: tv Grundig (1 ks); elektrická ruční pila, modrá (1 ks); zahradní sekačka, červená (1 ks) dražební vyhláška HOM 17.6.2019 - 19.7.2019