Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0273/2017 NP Počernická 630, Praha 10 k.ú. Malešice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 12.7.2017
PER-0400/2017 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů – na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 22.6.2017 - 10.7.2017
PER-0402/2017 referent / referentka bytového fondu v odboru bytového fondu volná pracovní místa na MHMP PER 22.6.2017 - 10.7.2017
PER-0403/2017 pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací (4 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 22.6.2017 - 10.7.2017
HOM-0298/2017 pozemek parc. č. 3184/6 v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 8.7.2017
HOM-0299/2017 část pozemku parc. č. 3178/2 a část pozemku parc.č. 3170, vše v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 8.7.2017
HOM-0300/2017 část pozemku parc. č. 3166/2, část pozemku parc.č. 3166/3 a část pozemku parc.č 3170, vše v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 8.7.2017
HOM-0301/2017 část pozemku parc. č. 3166/1, část pozemku parc. č. 3166/2, část pozemku parc. č. 3166/3 a část pozemku parc. č 3170, vše v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 8.7.2017
TSK-0353/2017 ul.Koněvova 176 a178, Praha 3 - lešení, stavební zábor záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
TSK-0355/2017 Sitteho stav. úpravy plynovodů záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
TSK-0356/2017 č. parc. 4908/1, k. ú. Smíchov, Praha 5, U Smíchovského hřbitova 1386/13 záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
TSK-0357/2017 č. parc. 2078/259, k. ú. Záběhlice, Zvonková 2644/15, Praha 10 záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
TSK-0368/2017 parc. č. 2697, 5884/1, 5757/1 a 5776 k.ú. Záběhlice, ul. K Vodě, V Korytech, Práčská a U Záběhlického zámku záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
TSK-0394/2017 č. parc. 4369/1, k. ú. Žižkov, Koněvova 1120/119, Praha 3 záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
PER-0401/2017 zakázkář / zakázkářka v odboru kultury a cestovního ruchu volná pracovní místa na MHMP PER 22.6.2017 - 7.7.2017