Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-6290/2018 zrušení dražby: stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 3646/4 a 3647/2 (pozemek jiného vlastníka), LV 2422 v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 9.5.2018
ROZ-6296/2018 stanovení ceny nemovitostí: spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 2095 (ostatní plocha) a parc.č. 2096 (zem. půdní fond), LV 2767 v k.ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 23.4.2018 - 9.5.2018
ODA-6303/2018 Veletržní, Strojnická - Letná obchodní centrum opatření ODA 23.4.2018 - 9.5.2018
STR-6318/2018 Umístění stavby nazvané "Rezidenční objekt Radlice - Na Farkáně IV" na pozemcích v k.ú. Radlice rozhodnutí STR 23.4.2018 - 9.5.2018
STR-6319/2018 Umístění stavby nazvané "Bytový dům Nad Kolčavkou" na pozemcích v k.ú. Libeň rozhodnutí STR 23.4.2018 - 9.5.2018
SLU-6328/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 62096/2018, ze dne 13. 04. 2018, (Ladislav Čmel, Praha 1 - Malá Strana) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 67712/2018 veřejná vyhláška SLU 23.4.2018 - 9.5.2018
HOM-6155/2018 Pozemek parc.č 2364/1 k.ú. Kobylisy záměr - Pronajmout HOM 23.4.2018 - 8.5.2018
HOM-6169/2018 pozemek parc.č. 840/1 k.ú. Bohnice záměr - Pronajmout HOM 23.4.2018 - 8.5.2018
HOM-6172/2018 pozemek parc.č. 782/21 k.ú. Hloubětín záměr - Pronajmout HOM 23.4.2018 - 8.5.2018
HOM-6262/2018 zábory záměr HOM 23.4.2018 - 8.5.2018
HOM-6273/2018 zábory záměr HOM 23.4.2018 - 8.5.2018
HOM-6275/2018 zábory záměr HOM 23.4.2018 - 8.5.2018
ODA-6307/2018 Mezibranská - kontejner opatření ODA 23.4.2018 - 8.5.2018
OCP-6325/2018 Ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 23.3.2017, č.j. SVS/2017/005393-G, která byla vydána k tlumení a zamezení šíření varroázy včel. nařízení OCP 23.4.2018 - 8.5.2018
ZIO-6327/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 9. 4. 2018 - 20. 4. 2018) oznámení ZIO 23.4.2018 - 8.5.2018