Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9581/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2584 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - KUC MHMP a kapitoly 09 - SLU MHMP v souvislosti se zajištěním národního festivalu RE:PUBLIKA rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9582/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2565 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9583/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2588 - k odstoupení od podmínek realizace u projektů odboru SML MHMP v rámci 8. výzvy OP PPR a úpravě rozpočtu v kap. 04 a 09 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9584/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2589 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9585/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2587 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9623/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2554 - k návrhu na poskytnutí grantů hl.m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - V. kolo rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
PRI-9337/2018 Výzva č. 18 Zprostředkujícího subjektu ITI - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II. oznámení PRI 1.10.2018 - 31.1.2019
PRI-9336/2018 Výzva č. 17 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV. oznámení PRI 1.10.2018 - 31.12.2018
OVO-9443/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2518 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9444/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2513 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratky finančních prostředků do státního rozpočtu, vratku poukázanou ze státního rozpočtu a rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9445/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2515 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2538 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2514 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2528 - k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2519 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020