Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3309/2017 stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 1311/6, LV č. 1550, v k.ú. Zbraslav, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.11.2017 - 24.1.2018
ROZ-3283/2017 SJM - byt č. 1039/4 Vršovice, č.p. 1039, byt. dům na pozemku parc.č. 1256 včetně podílu 522/17440 na společných částech domu a pozemku, LV č. 9393 v k.ú. Vršovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.11.2017 - 7.2.2018
SCZ-3300/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dagmar Brejchová oznámení SCZ 20.11.2017 - 1.2.2018
SCZ-3260/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdenka Szarowská oznámení SCZ 16.11.2017 - 31.1.2018
ZIO-3201/2018 Dodání smaltovaných uličních tabulí – objednávka č.3 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek ZIO 14.11.2017 - 15.11.2018
OVO-3149/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2791 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3150/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2755 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Implementace technických opatření, koncepce provozu a rozvoje INF rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3151/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2779 - k návrhu na úpravu rozpočtu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu limitů prostředků na platy pro rok 2017 v kapitole rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3152/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2790 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3153/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2787 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3154/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2788 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3155/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2838 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3156/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2789 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3157/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2785 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3158/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2778 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu limitů prostředků na platy pro rok rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019