Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9053/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2365 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9054/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2367 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9055/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2373 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 v souvislosti s vratkou neinvestičního transferu MŠMT rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9056/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2358 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů RFD-SK MHMP v kapitole 03 doprava rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9057/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2359 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů RFD-SK MHMP v kapitole 03 doprava rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9058/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2366 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 6 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9059/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2374 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
KUC-8897/2018 Vyhlášení grantů HMP v oblasti kongresového průmyslu na rok 2019 usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2095 ze dne 28.8.2018 - PROGRAM PODPORY KONGRESOVÉHO PRŮMYSLU PRO ROK 2019 (podmínky, vzor žádosti) granty KUC 30.8.2018 - 31.12.2018
ROZ-8895/2018 byt č. 328/12 Podolí, č.p. 328, byt. dům, na pozemku parc.č. 254 a spoluvlastnický podíl id. 5935/124491 nemovitých věcí, včetně příslušenství (sklepní kóje), LV 7122 a 6599, v k.ú. Podolí, obec Praha dražební vyhláška ROZ 29.8.2018 - 15.11.2018
ROZ-8896/2018 pozemek parc.č. 82/37 (trvalý travní porost), LV 2640, v k.ú. Želechy, obec Lomnice nad Popelkou, okr. Semily dražební vyhláška ROZ 29.8.2018 - 30.10.2018
OVO-8932/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2158 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8933/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2157 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8934/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2140 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Revitalizace ulice Varhulíkové) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8935/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2261 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8936/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2256 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020