Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3370/2017 č.j. 2441/105 (ateliér) Újezd nad Lesy, č.p. 2441, byt. dům na pozemku parc.č. 577/124 a podíl 556/3940 na společ. částech domu a pozemku, vše na LV č. 4472, v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.11.2017 - 25.1.2018
OVO-3324/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2891 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3325/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2913 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3326/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2855 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektu k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3327/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2868 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3328/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2889 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3329/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2845 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Služby systémové podpory SW produktů ArcGIS“ (geografický informační systém) a ke rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3330/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2914 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3331/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2847 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Poskytování služeb podpory Informačního systému městské policie - podpora organizace rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3332/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2890 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3333/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2846 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Vybudování datového centra DC5 a zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb a ke rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3334/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2887 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3335/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2912 - k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru KUC MHMP a na úpravu rozpočtu kap. 0662 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3336/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2888 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019
OVO-3337/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2921 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 21.11.2017 - 21.11.2019