Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2946 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2939 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 09 - INF MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2945 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2948 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 v souvislosti s finančním vypořádáním projektu financovaného z Operačního rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2981 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů mezinárodního projektu FINERPOL v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2988 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3452/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2965 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 a kap. 0924 rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3453/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2940 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
OVO-3454/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2989 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 28.11.2017 - 28.11.2019
SCZ-3433/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vladimír Matěna oznámení SCZ 28.11.2017 - 31.1.2018
ROZ-3437/2017 podíl 1/1 - byt č. 31/5, budova Purkarec, č.p. 31, byt. dům, na pozemku parc.č. St. 20/3 a 20/1 včetně podílu 5854/34568 na společných částech domu a pozemku , LV č. 940 v k.ú. Purkarec, obec Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice dražební vyhláška ROZ 28.11.2017 - 24.1.2018
SCZ-3414/2017 Oznámení o ukončení činnosti ZZ - MUDr. Jaroslava Rádlová oznámení SCZ 27.11.2017 - 26.1.2018
SLU-3363/2017 Vyhlášení popisu věci ve věci zajištěného neregistrovaného ohořelého vraku motorového vozidla Renault Megane, stříbrné barvy, bez SPZ, Č. j.: KRPA-655-119/ČJ-2017-001376-Mat vyhláška SLU 23.11.2017 - 23.5.2018
ROZ-3364/2017 SJM - byt č. 1054/1 Řepy, byt. dům č.p. 1053-1055 na pozemcích parc.č. 1142/42-44, LV č. 5996 a podíl 738/34378 na společ. částech domu a pozemku v k.ú. Řepy, obec Praha (odročení dražby - zahájení insolvence) dražební vyhláška ROZ 23.11.2017 - 14.2.2018
ROZ-3370/2017 č.j. 2441/105 (ateliér) Újezd nad Lesy, č.p. 2441, byt. dům na pozemku parc.č. 577/124 a podíl 556/3940 na společ. částech domu a pozemku, vše na LV č. 4472, v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.11.2017 - 25.1.2018