Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9534/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1107 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9535/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1065 - k návrhu financování provozu a schválení návrhu smlouvy o poskytování služby k zajištění provozu zařízení ke zpracování a využívání bioodpadu - rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9536/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1116 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem vypořádání nesrovnalosti projektu z Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9537/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1085 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9538/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1118 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
SCZ-9489/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vlastimil Bobysud oznámení SCZ 15.5.2017 - 14.7.2017
ODA-9406/2017 Bělohorská DC Čistovická - Bolívarova veřejná vyhláška ODA 12.5.2017 - 26.6.2017
HOM-9375/2017 Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele HOM 10.5.2017 - 10.5.2022
SCZ-9359/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace oznámení SCZ 10.5.2017 - 9.7.2017
SCZ-9371/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Alevtina Kropotkina oznámení SCZ 10.5.2017 - 9.7.2017
EVM-9358/2017 Stavba če. 417 Hradišťko pod Medníkem, na pozemku parc.č. 96/5, na LV 1112 a 2595, v k.ú. Hradišťko pod Medníkem, okr. Praha - západ. dražební vyhláška EVM 10.5.2017 - 28.6.2017
OVO-9381/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1055 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9382/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1041 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9383/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1035 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9384/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1042 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer určený na projekt Europe for Citizens: H2O Water Resources a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019