Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0939/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1699 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0940/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1746 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací a úpravu limitů prostředků na platy rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0941/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1751 - k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 k podání žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu - Operační program zaměstnanost rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0942/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1759 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0943/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1753 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0944/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1762 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0945/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1761 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0946/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1757 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0947/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1758 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0948/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1755 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0949/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1756 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0950/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1748 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací a úpravu limitu prostředků na platy rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0951/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1685 - k předložení objednávky služeb a zadávací dokumentace dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0952/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1727 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a příspěvkových organizací Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio Ypsilon, Muzeum hl.m. Prahy, rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0953/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1767 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019