Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3571/2017 spoluvlastnický podíl 1/2 - objekt k bydlení Kněž, č.p. 28 na pozemku parc.č. St. 83/1, LV č. 351 v k.ú. Kněž u Čestína, obec Čestín, okr. Kutná Hora dražební vyhláška ROZ 4.12.2017 - 21.2.2018
SCZ-3510/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Helena Mačasová oznámení SCZ 1.12.2017 - 1.3.2018
SCZ-3502/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Alergosalve s.r.o. oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3505/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Martin Opočenský oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3506/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Kopenec oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3507/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Bohuslava Fialová oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3549/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Svobodová oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3550/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Alexandra Skrhová osvědčení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3551/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dagmar Charvátová oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3552/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Pavlát oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
SCZ-3553/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Augustová oznámení SCZ 1.12.2017 - 31.1.2018
OVO-3521/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/64 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městským částem Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Ďáblice a Praha - Velká Chuchle z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3522/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/63 - k návrhu na poskytnutí účelové individuální investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3523/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/79 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a poskytnutí jednorázové účelové individuální investiční dotace v oblasti kultury v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019
OVO-3524/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.31/72 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2017 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice rozpočtové opatření OVO 30.11.2017 - 30.11.2019