Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OTV-1455/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1456/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1457/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OSI-1370/2017 Stavba č. 42935 P + R Opatov - projektová činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.8.2017 - 11.8.2018
OSI-1372/2017 stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova, zpracování projektová dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.8.2017 - 11.8.2018
EVM-1365/2017 byt č. 3262/81 Modřany, byt. dům č.p. 3260-3263 na pozemcích parc.č. 4400/20- 23, 4400/507-514, vše na LV č. 4096 v k.ú. Modřany, obec Praha dražební vyhláška EVM 10.8.2017 - 25.10.2017
PRI-1270/2017 Revize výzvy č. 7 ZS ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky oznámení PRI 7.8.2017 - 29.12.2017
PRI-1268/2017 Revize výzvy č. 6 ZS ITI - budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu oznámení PRI 7.8.2017 - 31.10.2017
PRI-1269/2017 Revize výzvy č. 7 ZS ITI - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě oznámení PRI 7.8.2017 - 31.10.2017
SCZ-1283/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Marie Klobučarová oznámení SCZ 7.8.2017 - 31.10.2017
OCP-1242/2017 Stanovování množství sedimentů ve vodních nádržích veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 3.8.2017 - 3.8.2019
OCP-1243/2017 Stanovování množství sedimentů ve vodních nádržích veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 3.8.2017 - 4.8.2018
OCP-1206/2017 Monitoring návštěvnosti vybraných lesních celků veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.8.2017 - 2.8.2018
OCP-1178/2017 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 1.8.2017 - 1.8.2019
OCP-1106/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 27.7.2017 - 28.7.2018