Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3606/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2997 - k návrhu na využití prostředků fondu investic, úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace ROPID na rok 2017 a na prodej mobilní aplikace PID rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3607/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3028 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SPŠE, Ječná 30, P2 - rekonstrukce střechy objektu Střední průmyslové rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3668/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3048 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0329 - RFD MHMP a kap. 0264 - SVC MHMP rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3669/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3049 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3670/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3084 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3671/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3088 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3672/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3086 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatření a jejich finanční rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3673/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3089 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3674/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3056 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3675/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3055 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3676/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3079 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a změnu účelu použití ponechaných investičních prostředků z roku 2016 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
SCZ-3597/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - SETARIA s.r.o. oznámení SCZ 5.12.2017 - 4.2.2018
SCZ-3598/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Vašíčková oznámení SCZ 5.12.2017 - 4.2.2018
ROZ-3603/2017 odročená dražba: pozemek parc.č. 5775/1 (zemědělský půdní fond), LV č. 1943 v k.ú. Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou dražební vyhláška ROZ 5.12.2017 - 24.1.2018
ROZ-3605/2017 pozemek parc.č. 3822 (zemědělský půdní fond), LV č. 3588 v k.ú. Třešť, obec Třešť, okr. Jihlava dražební vyhláška ROZ 5.12.2017 - 24.1.2018