Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-7257/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Daniela Čápová oznámení SCZ 11.6.2018 - 10.8.2018
SCZ-7258/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Miroslava Záhorová oznámení SCZ 11.6.2018 - 10.8.2018
SCZ-7267/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Margita Černá oznámení SCZ 11.6.2018 - 10.8.2018
UZR-7220/2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území veřejná vyhláška UZR 11.6.2018 - 27.7.2018
SCZ-7145/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská kardiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 8.6.2018 - 23.7.2018
ODA-7203/2018 OOP - H Triatlon opatření ODA 8.6.2018 - 22.7.2018
ROZ-7202/2018 byt č. 3262/81 Modřany, č.p. 3260-3263, byt. dům na pozemcích parc.č. 4400/20-4400/23 a podíl ve výši 77/7003 na společ. částech domu a pozemcích, LV 4096 a LV 6682 v k.ú. Modřany, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.6.2018 - 26.9.2018
ROZ-7159/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - pozemek parc.č. 574 (zemědělský půdní fond), LV 670 v k.ú. Budyně nad Ohří, obec Budyně nad Ohří, okr. Litoměřice dražební vyhláška ROZ 6.6.2018 - 26.9.2018
SCZ-7146/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Josef Němeček oznámení SCZ 6.6.2018 - 5.8.2018
SCZ-7147/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MDDr. Zuzana Gajdošíková oznámení SCZ 6.6.2018 - 5.8.2018
ROZ-7157/2018 odročení dražby na 26.7.2018: objekt k rodinné rekreaci Lipence, č.e. 937 na pozemku parc.č. 3022/42, LV č. 2563 v k.ú. Lipence, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.6.2018 - 26.7.2018
OVO-7172/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1435 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7173/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1401 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7174/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1406 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7175/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1403 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020