Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3678/2017 zrušení dražby nařízené na 14.2.2018: SJM - byt č. 1054/1 Řepy, byt. dům č.p. 1053-1055 na pozemcích parc.č. 1142/42-44, LV č. 5996 v k.ú. Řepy, obec Praha, z důvodu povolení oddlužení dražební vyhláška ROZ 8.12.2017 - 14.2.2018
ROZ-3584/2017 Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2023 oznámení ROZ 6.12.2017 - 31.12.2019
SCZ-3636/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Roman Sedláček oznámení SCZ 6.12.2017 - 5.2.2018
OVO-3657/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3057 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3658/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3053 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3659/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3054 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3660/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2994 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3661/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3081 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a kapitoly 0666 - RED MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3662/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3080 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a příspěvkových organizací divadlo MINOR, Městská knihovna v Praze, Pražská informační služba, rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3663/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3070 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3664/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3083 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3665/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3047 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 01, 03 a 05 rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3666/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3069 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3667/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3085 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019
OVO-3668/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3048 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0329 - RFD MHMP a kap. 0264 - SVC MHMP rozpočtové opatření OVO 5.12.2017 - 5.12.2019