Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3807/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.837 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3808/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.859 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou (střední odborná učiliště) rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3809/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.829 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření I. rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3810/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.818 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3811/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.819 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (střední odborná rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3812/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.849 - k návrhu na využití finančních prostředků z fondu finančního vypořádání příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů a k úpravě rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3813/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.862 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 06 a kap. 09 rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
OVO-3814/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.826 - k záměru na odpis nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Botanická zahrada hl.m. Prahy v působnosti odboru ochrany prostředí MHMP rozpočtové opatření OVO 6.5.2019 - 5.5.2021
HOM-3791/2019 byt č. 888/109, Holešovice, byt. dům, č.p. 888, na pozemku parc.č. 553 a podíl 4028/271426 na společných částech domu a pozemku, LV 10795 + příslušenství, v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška HOM 6.5.2019 - 27.6.2019
ZDR-3749/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Alaron s.r.o. oznámení ZDR 3.5.2019 - 2.7.2019
HOM-3769/2019 pozemky parc.č. 240/1, 240/2 a 240/3 (na pozemku stojí byt. dům, Michle, č.p. 251) a pozemky parc.č. 241/1-241/6 (na pozemku stojí byt.dům, Michle, č.p. 250, LV 987, v k.ú. Michle, obec Praha dražební vyhláška HOM 3.5.2019 - 25.6.2019
OCP-3708/2019 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství opatření OCP 1.5.2019 - 31.12.2022
SLU-3702/2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením oznámení SLU 1.5.2019 - 30.7.2019
OVO-3717/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.774 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021
OVO-3718/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.805 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 29.4.2019 - 28.4.2021