Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0556/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1616 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0557/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1605 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0788/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1580 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vybudování nové návštěvnické WiFi v Zoologické a Botanické zahradě rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
SVC-0481/2017 Vyhlášení Celoměstského programu podpory využití volného času na území hl. m. Prahy na rok 2018 - „Podpora komunitních akcí pro veřejnost“ granty SVC 27.6.2017 - 1.12.2017
SVC-0480/2017 Vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2018 granty SVC 27.6.2017 - 1.10.2017
EVM-0491/2017 objekt k rodinné rekreaci Komořany, č.e. 243 na pozemku parc.č. 604 a zahrada parc.č. 605, LV č. 272 v k.ú. Komořany, obec Praha dražební vyhláška EVM 27.6.2017 - 5.9.2017
SCZ-0478/2017 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 20.6.2017 oznámení SCZ 27.6.2017 - 27.8.2017
EVM-0461/2017 Rekreační objekt č.p. 336 Mukařov, na pozemku parc.č. St. 52, soubor pozemků parc.č. 488, 489/1 a 489/2, na LV 27, v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou, obec Malá Skála. dražební vyhláška EVM 26.6.2017 - 20.9.2017
EVM-0471/2017 Rekreační objekt č.e. 243 Komořany, na pozemku parc.č. 604; pozemek parc.č. 605 (zahrada),příslušenství ( oplocení, kůlna), na LV 272, v k.ú. Komořany, obec Praha. dražební vyhláška EVM 26.6.2017 - 5.9.2017
SCZ-0376/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Laura Čekanová oznámení SCZ 22.6.2017 - 31.8.2017
ROZ-0389/2017 Rozpočet hl. m. Prahy na r. 2017 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2022 oznámení ROZ 21.6.2017 - 30.7.2018
ROZ-0390/2017 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2016 - závěrečný účet oznámení ROZ 21.6.2017 - 30.7.2018
OTV-0373/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Smlouva OTV 21.6.2017 - 21.6.2018
OVO-0333/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1562 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 20.6.2017 - 20.6.2019
OVO-0782/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1483 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Podpora programového vybavení stávajícího ekonomického rozpočtové opatření OVO 20.6.2017 - 20.6.2019