Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5589/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.581 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5590/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.609 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy odboru FON MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5591/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.600 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5592/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.582 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5593/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.608 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5594/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.611 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů OP Z a OP TP z roku 2017 do roku 2018 a na úpravu běžných výdajů kap. 09 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5595/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.584 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5596/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.576 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5597/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.580 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5598/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.575 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
ROZ-5535/2018 rodinný dům Ždánice, č.p. 550 na pozemku parc.č. 219 a pozemky parc.č. 81, 172/41, 220/1 a 221/1 (zem. půdní fond a ostatní komunikace), LV 2919 v k.ú. Ždánice, obec Ždánice, okr. Hodonín dražební vyhláška ROZ 19.3.2018 - 24.7.2018
SCZ-5534/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ivana Benáková oznámení SCZ 19.3.2018 - 18.5.2018
ROZ-5542/2018 nový termín dražby: spoluvlastnický podíl 1/6 - byt č.1114/26 Braník s příslušenstvím ( sklep), byt. dům č.p. 1114, na pozemku parc.č. 2692/49, vše na LV 7623 a 2266, v k.ú. Braník, obec Praha dražební vyhláška ROZ 19.3.2018 - 27.4.2018
ROZ-5516/2018 byt č. 234/10 (+ terasa) Nové Město, byt. dům, č.p. 234 na pozemku parc.č. 968/1 a podíl 2244/17938 na společných částech, LV 1147 a 1872 v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 16.3.2018 - 15.5.2018
SCZ-5519/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Květa Andrýsová oznámení SCZ 16.3.2018 - 15.5.2018