Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-9651/2017 Podíl 1/3 na - pozemky Kněževes u Rakovníka, parc.č. 1220/107 a 2363 (orná půda), na LV 165, v k.ú. Kněževes u Rakovníka. dražební vyhláška EVM 23.5.2017 - 9.8.2017
EVM-9652/2017 Rekreační objekt č.e. 133 Teletín, na pozemku parc.č. St. 164, na Lv 1028 a 17, v k.ú. Teletín, okr. Benešov. dražební vyhláška EVM 23.5.2017 - 12.7.2017
EVM-9659/2017 Movitá věc - automobil 1SL9679 CITROEN C 5 2.0 HDI DCRHZB VF7 rv 2003, barva - šedá metal. dražební vyhláška EVM 23.5.2017 - 29.6.2017
SCZ-9609/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru angiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 22.5.2017 - 3.7.2017
EVM-9641/2017 Podíl 1/4 na objekt k bydlení č.p. 112 Kroučová, na pozemku parc.č. St.157; pozemek parc.č. 6/4 (zahrada); pozemky parc.č. 269/10 a 269/11, vše na LV 150, v k.ú. Kroučová, okr. Rakovník. dražební vyhláška EVM 22.5.2017 - 27.6.2017
EVM-9646/2017 Rekreační objekt č.p. 1044 Oleško, na pozemku parc.č. St. 420; pozemek parc.č. 152/63 (zahrada), příslušenství oplocení a pergola, na LV 331, v k.ú. Oleško u Zvole, okr. Praha- západ. dražební vyhláška EVM 22.5.2017 - 27.6.2017
OCP-9622/2017 Les Robotka - komunikace, k.ú. Dubeč veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 19.5.2017 - 19.5.2018
SCZ-9616/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. David Pánek oznámení SCZ 19.5.2017 - 19.7.2017
ODA-9615/2017 Patočkova - B28 veřejná vyhláška ODA 19.5.2017 - 3.7.2017
PRI-9604/2017 Revize výzvy č. 4 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol oznámení PRI 18.5.2017 - 31.8.2017
SCZ-9588/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Daniela Šímová výběrové řízení SCZ 18.5.2017 - 17.7.2017
EVM-9587/2017 byt č.j. 1519/18 Kyje, byt. dům č.p. 1519 na pozemku parc.č. 2886/127, LV č. 2031 v k.ú. Kyje, obec Praha dražební vyhláška EVM 18.5.2017 - 10.7.2017
SCZ-9485/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru adiktolog pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 18.5.2017 - 29.6.2017
SCZ-9488/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ergoterapie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 18.5.2017 - 29.6.2017
OCP-9574/2017 Kunratický les – účelová lesní cesta veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 17.5.2017 - 17.5.2018