Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-5634/2018 byt č. 151/302 Vyšehrad, č.p. 151, byt. dům na pozemku parc.č. 166/1 a pozemku parc.č. 166/2 (společný dvůr) a podíl 520/6866 na společ. částech domu a pozemku, LV 483 v k.ú. Vyšehrad, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.3.2018 - 17.5.2018
ROZ-5622/2018 pozemek parc.č. 192 (zemědělský půdní fond) Habartice, LV 265 v k.ú. Habartice u Frýdlantu, obec Habartice, okr. Liberec dražební vyhláška ROZ 21.3.2018 - 16.5.2018
ROZ-5624/2018 pozemek parc.č. 195/1 (zemědělský půdní fond) Habartice, LV 265 v k.ú. Habartice u Frýdlantu, obec Habartice, okr. Liberec dražební vyhláška ROZ 21.3.2018 - 16.5.2018
ODA-5574/2018 KUK 2018 P4 OOP opatření ODA 21.3.2018 - 4.5.2018
SML-5626/2018 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky 7-mi příspěvkových organizací (škol a školských zařízení) konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SML 21.3.2018 - 30.4.2018
ROZ-5630/2018 spoluvlastnický podíl id. 103649/108393 - pozemek parc.č. 78 (ostatní plocha), LV 1408 v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.3.2018 - 30.4.2018
ROZ-5631/2018 soubor pozemků: parc.č. 1764, parc.č. 1765 a parc.č.1766 (zemědělský půdní fond), LV 92 v k.ú. Studený, obec Studený, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 21.3.2018 - 25.4.2018
ROZ-5625/2018 odročení dražby: byt č. 1487/312 Braník, č.p. 1485-1490, byt. dům na pozemcích parc.č. 166/2-166/7 včetně podílu na společ. částech domu a pozemku, LV č. 4890 a 2421 v k.ú. Braník, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.3.2018 - 24.4.2018
ROZ-5635/2018 spoluvlastnický podíl 1/24 - pozemek parc.č. 709 (ostatní plocha) Záběhlice, LV č. 1435 v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.3.2018 - 24.4.2018
OVO-5583/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.585 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5584/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.607 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5585/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.579 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5586/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.578 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5587/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.612 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků kapitálových výdajů z roku 2017 do roku 2018 odboru SLU MHMP v kap. 09 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5588/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.610 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020