Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3778/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3154 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3779/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3183 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3780/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3150 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3781/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3155 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3782/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3111 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Služby integrace a konfigurace systému na předávání datových sad z rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3783/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3145 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3784/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3149 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3785/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3142 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o vratky finančních prostředků ze státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3786/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3148 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rámci rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3787/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3120 - k návrhu na navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42517 Výstavba budovy Palata II příspěvkové organizace hl.m. Prahy Palata - Domov pro rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3788/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3164 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3789/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3113 - k uzavření smlouvy na dílčí zakázku Pořízení licencí k softwarovým produktům VMware rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3790/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3151 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
SCZ-3712/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Trefný oznámení SCZ 11.12.2017 - 11.2.2018
SCZ-3710/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Pavel Karen oznámení SCZ 11.12.2017 - 10.2.2018