Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7346/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1551 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7347/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1536 - k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru KUC MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7348/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1504 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu v rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7349/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1549 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7350/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1553 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7351/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1509 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7352/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1548 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a samospráva na rok 2018 určenou na zajištění financování Obecného nařízení rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7353/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1506 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7433/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1452 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Rozvoj ISMP-POVS“ a ke jmenování komise rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
ROZ-7269/2018 odročení dražby: spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemek parc.č. 1577/9 (zahrada) včetně příslušenství (oplocení, porosty a věšáky na prádlo), LV 5529 v k.ú. Bubeneč, obec Praha, na 16.8.2018 dražební vyhláška ROZ 12.6.2018 - 16.8.2018
ROZ-7287/2018 soubor majetkových práv k různým typům ochranných známek dražební vyhláška ROZ 12.6.2018 - 15.8.2018
ROZ-7286/2018 byt č. 1824/21 Chodov, č.p. 1824-1826, byt. dům na pozemku parc.č. 397/69 - 397/71 (LV 1998), vše KV 11599 včetně podílu 91/5238 na společ. částech domu a pozemku a příslušenství (kuchyňská linka, el. sporák a rohová vana), v k.ú. Chodov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.6.2018 - 31.7.2018
SCZ-7307/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí-jednodenní péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 12.6.2018 - 26.7.2018
SCZ-7210/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 12.6.2018 - 25.7.2018
SCZ-7256/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - VALEO PLUS s.r.o. oznámení SCZ 11.6.2018 - 10.8.2018