Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZSP-9157/2018 Vyhlášení Dotace hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2019 granty ZSP 10.9.2018 - 31.12.2018
PRI-9151/2018 Výzva č. 20 Nositele ITI - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II. oznámení PRI 10.9.2018 - 22.10.2018
ODA-9096/2018 Výzva neznámému vlastníkovi vraku odstaveného na komunikaci Prosecká veřejná vyhláška ODA 8.9.2018 - 9.11.2018
ODA-9092/2018 Návrh opatření obecné povahy místní úpravy na pozemní komunikaci Českobrodská - omezení průjezdu vozidel těžších než 3,5t městskou částí Praha Dolní Počernice veřejná vyhláška ODA 8.9.2018 - 23.10.2018
PRI-9104/2018 Změna ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI č. 14 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. - revize k 7. 9. 2018 oznámení PRI 7.9.2018 - 30.10.2018
SCZ-9041/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.9.2018 - 19.10.2018
SCZ-9042/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - domácí péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.9.2018 - 19.10.2018
OVO-9106/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9107/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/84 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9108/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/32 - k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 1 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9109/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/78 - k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a ponechané k využití v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9110/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/48 - k návrhu na navýšení prostředků na mostní objekty v rámci běžných i kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9111/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/76 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9112/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/83 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery v rámci OP PPR z roku 2017 a úpravu rozpočtu v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9113/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/75 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020