Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1619/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1977 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1620/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1822 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejnou zakázku Specializovaná právní podpora projektů v gesci odboru rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1621/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1995 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1622/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1998 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1623/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1999 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1624/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1920 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1625/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1993 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a sport z důvodu změn v síti škol a školských zařízení a k finančnímu rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1626/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1997 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1627/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1986 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1628/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1981 - k návrhu Dodatku č. 42 ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1629/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1923 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1630/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1892 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1631/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1910 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1632/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1912 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na krytí rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1633/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1984 - k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru KUC MHMP a na úpravu rozpočtu kap. 0662 - rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019