Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3754/2017 movitá věc: LASER MAESTRO CCM, terapeutický biostimulační laser dražební vyhláška ROZ 13.12.2017 - 26.1.2018
OVO-3765/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3116 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3766/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3166 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3767/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3144 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3768/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3112 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka a implementace aplikačního zabezpečení provozovaných služeb rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3769/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3180 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a finančního vypořádání projektu z rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3770/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3181 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3771/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3117 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3772/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3153 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3773/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3109 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření deduplikačních úložišť“ rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3774/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3129 - k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504, § 3541- Protidrogová politika rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3775/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3147 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3776/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3146 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3777/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3152 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3815/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3115 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy za účelem dofinancování nákladů na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019