Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9765/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/13 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9766/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/58 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
SML-9743/2017 RE - VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, P7 - rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele SML 25.5.2017 - 25.5.2018
EVM-9742/2017 Jiná stavba č.e. 81 Horní Beřkovice, na pozemku parc.č. St.412; pozemek parc.č. 237/7 (zahrada); podíl 1/19 na pozemek parc.č. 237/1 (zahrada), vše na LV 523 a 534, v k.ú. Horní Beřkovice, okr. Litoměřice. dražební vyhláška EVM 25.5.2017 - 19.7.2017
EVM-9725/2017 Odročení držby nemovitosti - byt č.2166/130 Stodůlky včetně spoluvlastnických podílů, bytový dům č.p. 2165 - 2173, na pozemku parc.č. 3103 - 3111, na LV 6566 a 23502, v k.ú. Stodůlky, obec Praha. dražební vyhláška EVM 25.5.2017 - 27.6.2017
SML-9705/2017 RE - VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, P7 - rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení veřejná zakázka - Oznámení o výsledku zadávacího řízení SML 24.5.2017 - 28.6.2018
SML-9700/2017 RE - VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, P7 - rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 24.5.2017 - 25.5.2018
SML-9701/2017 RE - VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, P7 - rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 24.5.2017 - 25.5.2018
SML-9702/2017 RE - VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, P7 - rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 24.5.2017 - 25.5.2018
SML-9703/2017 RE - VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, P7 - rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 24.5.2017 - 25.5.2018
SCZ-9692/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Bohumila Horáková oznámení SCZ 24.5.2017 - 23.7.2017
SCZ-9699/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - BH puls, spol. s r.o. oznámení SCZ 24.5.2017 - 23.7.2017
SCZ-9619/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru geriatrie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 24.5.2017 - 4.7.2017
OVO-9706/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1179 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9707/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1172 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 a úpravu rozpočtu běžných výdajů roku 2017 PER v kapitole 09 rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019