Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-5683/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemek parc.č. 842 (ostatní plocha), LV 467 v k.ú. Chouč, obec Hrobčice, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 23.3.2018 - 10.5.2018
ROZ-5684/2018 pozemky parc.č. 76 a 354 (ostatní plocha), LV 288 v k.ú. Černčice u Žalan, obec Žalany, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 23.3.2018 - 10.5.2018
SCZ-5641/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru kardiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 23.3.2018 - 9.5.2018
ROZ-5685/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - byt č. 2438/365 Kročehlavy, č.p. 2438, byt. dům, na pozemku parc.č. 3427, LV 24282 a podíl 49/10000 na společ. částech domu a pozemku, v k.ú. Kročehlavy, obec Kladno, okr. Kladno dražební vyhláška ROZ 23.3.2018 - 3.5.2018
OVO-5664/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/4 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2370/81 a části pozemku parc.č. 2367/1 v k.ú. Kunratice do vlastnictví hlavního města Praha (pro výstavbu rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5665/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/64 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Technická pomoc OP PPR“ z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5666/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/2 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Zajištění maintenance programového vybavení spisové služby a jejich modulů v rámci HMP rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5667/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/15 - k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2017 a let minulých a jejich využití rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5668/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/61 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5669/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/1 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Bezpečné síťové prostředí rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5670/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/55 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
OVO-5671/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.35/7 - k návrhu na úpravu rozpočtu BESIP a RFD MHMP (zapojení úspory hospodaření minulých let) v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 22.3.2018 - 21.3.2020
SCZ-5648/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Pavel Hudec oznámení SCZ 22.3.2018 - 22.5.2018
SCZ-5609/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petr Fousek oznámení SCZ 21.3.2018 - 31.5.2018
SCZ-5603/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Kesef s.r.o. oznámení SCZ 21.3.2018 - 21.5.2018