Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7489/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/199 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelových investičních dotací městské části Praha 13 z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7490/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/165 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 MČ Praha 15 - zřízení nové služebny Městské policie rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7491/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/40 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 03 - doprava na stavby Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka k zajištění financování jejich dokončení v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7492/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/58 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Újezd z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7493/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/57 - k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 a k vratkám podílů na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7494/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/61 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7495/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/51 - k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2023 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7496/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/63 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Řeporyje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
KUC-7381/2018 Program "2% na umění" - usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1483 ze dne 12. 6. 2018 usnesení KUC 14.6.2018 - 31.12.2018
SCZ-7369/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Heller oznámení SCZ 14.6.2018 - 14.8.2018
SCZ-7370/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Michal Kroupa oznámení SCZ 14.6.2018 - 14.8.2018
ROZ-7357/2018 osobní automobil ŚKODA OCTAVIA COMBI, 1.9 TDI, 66 kW, rok výroby 1999, platná STK do 7. 2019 včetně vybavení dražební vyhláška ROZ 14.6.2018 - 24.7.2018
ZSP-7323/2018 Vyhlášení grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb - II. granty ZSP 13.6.2018 - 28.9.2018
ROZ-7305/2018 oprava usnesení v dražební vyhlášce: spoluvlastnický podíl id. 1/12 - pozemek parc.č. 1577/9 (zahrada) včetně příslušenství (oplocení, porosty a věšáky na prádlo), LV 5529 v k.ú. Bubeneč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 13.6.2018 - 16.8.2018
ROZ-7298/2018 byt č. 933/124 Vysočany, č.p. 933, byt. dům, na pozemku parc.č. 991/26-991/28 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, vše LV 4467, LV 3735 a pozemek parc.č. 991/58, LV 4468 včetně příslušenství v k.ú. Vysočany, obec Praha dražební vyhláška ROZ 13.6.2018 - 2.8.2018