Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3816/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/62 - k návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/66/03/001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3817/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/36 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy na výkup pozemků a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3818/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/35 - k nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a.s. od společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3819/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/23 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3820/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/64 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3821/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/19 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1604 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3822/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/20 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru Troja - rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
ROZ-3809/2017 spoluvlastnický podíl o velikosti 4369/15636: pozemky parc.č. 179/21 a parc.č. 179/29, LV č. 6967 v k.ú. Kobylisy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.12.2017 - 13.2.2018
ROZ-3810/2017 rodinný dům Horní Maxov, č.p. 187 na pozemku parc.č. St. 574 a pozemek parc.č. 23/2, LV 575 v k.ú. Horní Maxov, obec Lučany nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou dražební vyhláška ROZ 14.12.2017 - 31.1.2018
ROZ-3802/2017 byt č. 269/16 Pitkovice, č.p. 269, byt. dům, na pozemku parc.č. 6/5 včetně podílu ve výši 715/19447 na společných částech nemovitostí, LV 2951 a podíl ve výši 715/38894 na LV 2852, v k.ú. Pitkovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.12.2017 - 25.1.2018
OPP-3733/2017 České dědictví UNESCO – povinně zveřejňované údaje - Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 oznámení OPP 13.12.2017 - 31.12.2038
SCZ-3762/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Jaromír Teichman oznámení SCZ 13.12.2017 - 12.2.2018
SCZ-3763/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Lukáš Mališka, DiS oznámení SCZ 13.12.2017 - 12.2.2018
SCZ-3764/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - R-MARK s.r.o. oznámení SCZ 13.12.2017 - 12.2.2018
ROZ-3745/2017 byt č. 1824/21 Chodov, bytový dům č.p. 1824-1826, na pozemcích parc.č. 397/69 - 397/71, včetně podílu na společných částech domu a pozemcích,na LV 1998 a 11599, v k.ú. Chodov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 13.12.2017 - 6.2.2018