Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-9780/2017 Pozemek (orná půda) parc.č. 3232 Roudnice nad Labem, na LV 6565, v k.ú. Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice. dražební vyhláška EVM 26.5.2017 - 19.7.2017
EVM-9781/2017 Byt č. 1371/22 Nusle, příslušenství (sklep), bytový dům č.p. 1371, na pozemku parc.č. 398, na LV 1680 a 10351, v k.ú. Nusle, obec Praha. dražební vyhláška EVM 26.5.2017 - 28.6.2017
EVM-9782/2017 Soubor movitých věcí - ochranné známky. dražební vyhláška EVM 26.5.2017 - 28.6.2017
EVM-9773/2017 Rodinný dům č.p. 821 Kolovraty, na pozemku parc.č. 578/5; stavba bez čp/če (garáž), na pozemku parc.č. 578/6, pozemek parc.č. 578/3 (ostatní plocha), vše na LV 1386, v k.ú. Kolovraty, obec Praha. dražební vyhláška EVM 26.5.2017 - 27.6.2017
UZR-9499/2017 Veřejná vyhláška – oznámení o zpracované územní studii GEONE MARINA - OBJEKT SO1.02 - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 Pražských stavebních předpisů veřejná vyhláška UZR 26.5.2017 - 26.6.2017
OVO-9755/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/50 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace společnosti Memoriál Josefa Odložila, s.r.o. z kap. 0544 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9756/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/37 - k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1227/45 o výměře 38 m2 k.ú. Libeň rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9757/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/60 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9758/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/10 - k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9759/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/9 - k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Libuš z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechané k využití ke rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9760/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/59 - k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9761/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/65 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9762/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/24 - k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků, chodníků, komunikace, parkovacího stání, stromů, vpustí a dopravních značek v k.ú. Košíře z vlastnictví IKANO rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9763/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/55 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č.1092/1,1092/2,1092/5 v k.ú. Velká Chuchle (pro stavbu č. 00422474 Sanace a rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019
OVO-9764/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.27/16 - k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 348 (MČ Praha 8; přeskupení funkčních ploch - revitalizace Rohanského ostrova - rozpočtové opatření OVO 25.5.2017 - 25.5.2019