Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1741/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2136 - k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu hlavní činnosti, limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací v působnosti KUC rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1844/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2058 - k návrhu na přidělení grantů druhého kola Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
SML-1543/2017 Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018 granty SML 24.8.2017 - 22.11.2017
OCP-1578/2017 Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 1,3-1,4 ř. km -DSP veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 23.8.2017 - 23.8.2018
PRI-1579/2017 Revize výzvy č. 6 ZS ITI - budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu - k 21.8.2017 oznámení PRI 23.8.2017 - 31.10.2017
ZIO-1514/2017 Dodání smaltovaných uličních tabulí – objednávka č. 2 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ZIO 18.8.2017 - 18.8.2018
SCZ-1523/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Edita Hvězdová oznámení SCZ 18.8.2017 - 30.11.2017
PRI-1498/2017 Výzva č. 8 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky - k 16.8.2017 oznámení PRI 17.8.2017 - 29.12.2017
PRI-1496/2017 Revize výzvy č. 6 ZS ITI - budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu - k 16.8.2017 oznámení PRI 17.8.2017 - 31.10.2017
PRI-1497/2017 Revize výzvy č. 7 ZS ITI - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě - k 16.8.2017 oznámení PRI 17.8.2017 - 31.10.2017
OTV-1483/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Smlouva OTV 16.8.2017 - 17.8.2018
ZSP-1486/2017 Vyhlášení dotačního programu "Ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu" granty ZSP 16.8.2017 - 31.12.2017
OVO-1493/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1900 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 1. čtvrtletí 2017 a neinvestičního transferu od MČ Praha 5 na rok 2017 na úhradu rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1617/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1922 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1618/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1838 - k účasti na Evropském týdnu mobility 2017 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019