Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-0304/2018 oprava draž. vyhlášky: byt č. 2855/140 Žižkov, č.p. 2855, byt. dům, na pozemku parc.č. 4238/1 a 4250/8, LV 13517 a spoluvlastnický podíl 6100/5633671 na nemovitých věcech, LV 13178, v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.11.2018 - 22.1.2019
SCZ-0308/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Vilma Šťastná oznámení SCZ 7.11.2018 - 6.1.2019
OVO-0289/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2839 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0290/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2828 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0291/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2837 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu odboru MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0292/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2835 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0293/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2840 - k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce v kap. 0804 rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
ROZ-0257/2018 byt č. 2855/140 Žižkov, č.p. 2855, byt. dům, na pozemku parc.č. 4238/1 a 4250/8, LVF 13517 a spoluvlastnický podíl 6100/5633671 na nemovitých věcech, LV 13178, v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.11.2018 - 22.1.2019
SCZ-0259/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Borys Shapovalov oznámení SCZ 6.11.2018 - 31.12.2018
ROZ-0236/2018 byt č. 1811/33, Smíchov, č.p. 1811, byt. dům, na pozemku parc.č. 2230 a podíl 105/1565 na společných částech domu a pozemku, LV 14663, v k.ú. Smíchov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 5.11.2018 - 21.1.2019
SCZ-0242/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Srb oznámení SCZ 5.11.2018 - 1.1.2019
SCZ-0240/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Tatjana Součková oznámení SCZ 5.11.2018 - 31.12.2018
SCZ-0241/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Stanislav Souček oznámení SCZ 5.11.2018 - 31.12.2018
UZR-0226/2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy veřejná vyhláška UZR 5.11.2018 - 21.12.2018
SCZ-0216/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Andrejsková oznámení SCZ 3.11.2018 - 1.2.2019