Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-1502/2019 Praha 4 - Lhotka, ul. Na Rovinách a okolí, obnova kNN, kVN záměr TSK 18.1.2019 - 2.2.2019
TSK-1503/2019 Praha 4 - Lhotka, ul. Na Rovinách II a okolí, obnova kNN, kVN záměr TSK 18.1.2019 - 2.2.2019
TSK-1504/2019 Zábor staveniště vč. staveništního vjezdu, ul. Na Zlatnici, k.ú. Podolí, P4 záměr TSK 18.1.2019 - 2.2.2019
TSK-1505/2019 Novostavba BD, zařízení staveniště vč. ohrady, k.ú. Braník, P4 záměr TSK 18.1.2019 - 2.2.2019
TSK-1506/2019 Hradešínská záměr TSK 18.1.2019 - 2.2.2019
TSK-1507/2019 Sokolovská 93/27, Praha 8, parc.č. 801/1, k.ú. Karlín záměr TSK 18.1.2019 - 2.2.2019
TSK-1508/2019 Pronájem části komunikace pro infopoutač - Stodůlky záměr TSK 18.1.2019 - 2.2.2019
TSK-1512/2019 zábor chodníku - zřízení trvalého vjezdu do objektu + sklad materiálu, Pomezní 4 záměr TSK 18.1.2019 - 1.2.2019
ROZ-1527/2019 Dodatek č. 1 a č. 2 k draž. vyhlášce: rodinný dům, Stříbrná Skalice u Prahy, ulice Sázavská, pozemek parc.č. 2/1 (zahrada), LV 2560, v k.ú. Stříbrná Skalice, okr. Kolín. Oznámení o včasném přihlášení pohledávek a o změně čísla účtu. dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 23.1.2019
ROZ-1491/2019 garážové stání č. 1284/1 (podíl 1/15) Libeň, č.p. 1284, byt. dům, na pozemku parc.č. 3577/1 a 3945/2 a pozemky parc.č. 3577/2 a 3577/3 (ostatní plocha), včetně podílu na společ. částech domu a pozemku, LV 9314, v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.1.2019 - 26.2.2019
ROZ-1495/2019 zbytek zděného domu, Kunratice, č.p. 164, na pozemku parc.č. 1864, LV 1085, v k.ú. Kunratice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.1.2019 - 26.2.2019
TSK-1475/2019 parc. č. 2512, 2509, 2511, 2508, 2381/1 v k. ú. Nové Město záměr TSK 17.1.2019 - 1.2.2019
TSK-1476/2019 Kontejnér na odpad při komunikaci Nemocniční záměr TSK 17.1.2019 - 1.2.2019
TSK-1483/2019 Lípová 14-par.č.2498, kat. ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 17.1.2019 - 1.2.2019
TSK-1489/2019 č. parc. 983, k. ú. Žižkov, Lupáčova 5-15, Praha 3 záměr TSK 17.1.2019 - 1.2.2019