Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4138/2019 Blanická,Slezská,Sázavská,Korunní,Budečská,Moravsiá,Lužická,Francouzská,par.č.4139,4142,4143,4144,4147/1,4149,4150,4151,4155/1,4157,4158,4159,4166,4167,4171, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4139/2019 vyhrazené park. stání, ul. Chilská - metro, parc.č.3160/1, k.ú: Chodov záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4148/2019 Hošťálkova, stavební zábor a výkop záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4149/2019 Verdunská 19, stavební zábor a výkop záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4150/2019 vyhrazené parkovací stání, parc.č.4253/3, k.ú. Vinohrady, ul. Benešovská 18 záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4151/2019 č. parc. 2844, k. ú. Chodov, Chomutovická naproti č. 1455/32 (Zdiměřická), Praha 4 záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4152/2019 č. parc. 4180, k. ú. Vinohrady, Bruselská 442/1, Praha 2 záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4153/2019 č. parc. 2502/1, k. ú. Nové Město, Malá Štěpánská 2033/8, Praha 2 záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4154/2019 Na Petřinách stavební zábor ZS záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4155/2019 č. parc. 2031/1, k. ú. Chodov, Šalounova 2025/7, Praha 4 záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4156/2019 č. parc. 7/2, k. ú. Střížkov, Střížkovská u SVO 803114, Praha 9 záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
TSK-4157/2019 č. parc. 2020/2, k. ú. Kobylisy, Akátová 1173/2, Praha 8 záměr TSK 24.5.2019 - 8.6.2019
OVO-4162/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/10 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 23.5.2019 - 22.5.2021
OVO-4163/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/2 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 a poskytnutí finančních prostředků formou individuální účelové investiční dotace z kap. 0582 Středisku prevence a léčby drogových závi rozpočtové opatření OVO 23.5.2019 - 22.5.2021
OVO-4164/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/14 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 23.5.2019 - 22.5.2021