Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-2901/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 18.03.2019 oznámení SCZ 25.3.2019 - 25.4.2019
OCP-2930/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (12. změna) při nepodstatné změně v provozu zařízení "Teplárna Holešovice", Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 provozovatele Pražská teplárenská a.s., IČ 45273600 rozhodnutí OCP 25.3.2019 - 24.4.2019
OCP-2936/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny 8. integrovaného povolení v zařízení „Závod na výrobu nealkoholických nápojů“, provozovatele Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 00 Praha 9, IČ 4118969. rozhodnutí OCP 25.3.2019 - 24.4.2019
PER-2946/2019 daňový exekutor / daňová exekutorka v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 25.3.2019 - 12.4.2019
PER-2947/2019 právník / právnička v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 25.3.2019 - 12.4.2019
PER-2944/2019 rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu volná pracovní místa na MHMP PER 25.3.2019 - 11.4.2019
PER-2945/2019 metodik / metodička účetnictví v odboru účetnictví volná pracovní místa na MHMP PER 25.3.2019 - 11.4.2019
HOM-2861/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 1900 v k.ú. Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 25.3.2019 - 10.4.2019
SLU-2933/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 32423/2019, ze dne 1. 3. 2019, (MAJDANSKÝ BOHUSLAV, DOLNÍ BEŘKOVICE) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 44012/2019 veřejná vyhláška SLU 25.3.2019 - 10.4.2019
PER-2941/2019 specialista / specialistka pozemních staveb v odboru investičním volná pracovní místa na MHMP PER 25.3.2019 - 10.4.2019
PER-2942/2019 referent / referentka přípravy a realizace investic v odboru investičním volná pracovní místa na MHMP PER 25.3.2019 - 10.4.2019
PER-2943/2019 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 25.3.2019 - 10.4.2019
HOM-2844/2019 parc. č. 1121/55, v kat. území Prosek záměr - Pronajmout HOM 25.3.2019 - 9.4.2019
ZIO-2923/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 18. 3. 2019 - 22. 3. 2019) oznámení ZIO 25.3.2019 - 9.4.2019
ODA-2932/2019 Korunovační opatření ODA 25.3.2019 - 9.4.2019