Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4375/2018 parkovací stání ve dvoře objektu č.p. 737 Trojická 20, Praha 2 k.ú. Nové Město záměr - Pronajmout HOM 23.1.2018 - 7.2.2018
TSK-4382/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 23.1.2018 - 7.2.2018
TSK-4384/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p.2375 v k.ú. Nové Město záměr TSK 23.1.2018 - 7.2.2018
TSK-4386/2018 reklamní panely záměr TSK 23.1.2018 - 7.2.2018
HOM-4391/2018 parc. č. 232/457, v kat. území Černý Most záměr - Pronajmout HOM 23.1.2018 - 7.2.2018
HOM-4395/2018 parc. č. 397/681 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 23.1.2018 - 7.2.2018
TSK-4399/2018 stavební zábor - Buzulucká záměr TSK 23.1.2018 - 7.2.2018
OCP-4400/2018 části pozemků parc.č. 2104/1,výměra 422,7 m2 a parc.č. 2104/17, výměra 223 m2,k.ú. Holešovice za účelem umístění zařízení staveniště pro "Obnova stavby historického podlahového kolotoče" Národnímu technickému muzeu, na dobu od 1.3.2018-31.12.2018 záměr - Vypůjčit OCP 23.1.2018 - 7.2.2018
ODA-4417/2018 Korunní, Slezská, atd. opatření ODA 23.1.2018 - 7.2.2018
ODA-4418/2018 Resslova opatření ODA 23.1.2018 - 7.2.2018
OCP-4394/2018 Oznámení o zahájení spr. řízení zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 2 ks akátu (110, 147 cm) na parc.č.170, k.ú. Braník, ochr. pásmo př.p. Branické skály, z důvodu snížení fyziologické vitality a neuspokojivého pěstebního stavu. oznámení o zahájení řízení OCP 23.1.2018 - 30.1.2018
ODA-4415/2018 Voctářova - jeřábnické práce opatření ODA 23.1.2018 - 30.1.2018
OVO-4429/2018 Upravený návrh programu jednání 33. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 25. 1. 2018 oznámení OVO 23.1.2018 - 27.1.2018
ROZ-4385/2018 vyhlášení Policie ČR o popisu věci: 1 ks mobilní telefon XIAOMI REDMI 4X, IMEI 863674032691105, černé barvy, bez SIM karty (byl pravděpodobně získán trestným činem a není znám vlastník) ztráty a nálezy ROZ 22.1.2018 - 22.7.2018
SCZ-4397/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Kocián oznámení SCZ 22.1.2018 - 22.3.2018