Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-0350/2018 nám. Jiřího z Poděbrad 11, Praha 3, parc. č. 4275/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 13.11.2018 - 28.11.2018
TSK-0370/2018 č. parc. 1194, k. ú. Prosek, Bílinská 504/21, Praha 9 záměr TSK 13.11.2018 - 28.11.2018
TSK-0371/2018 č. parc. 2364/166, k. ú. Kobylisy, Famfulíkova 1144/11, Praha 8 záměr TSK 13.11.2018 - 28.11.2018
TSK-0372/2018 č. parc. 150/16, k. ú. Stodůlky, Klukovická 1532/4, Praha 5 záměr TSK 13.11.2018 - 28.11.2018
SCZ-0321/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gastroenterologie pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 12.11.2018 - 21.12.2018
SCZ-0322/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru radiologie a zobrazovací metody pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 12.11.2018 - 21.12.2018
ROZ-0355/2018 spoluvlastnický podíl ve výši 10751/39564 - pozemek (zahrada) parc.č. 179/19, LV 7483 v k.ú. Kobylisy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.11.2018 - 18.12.2018
ROZ-0373/2018 movité věci: xbox_360+do (2 ks, černé); hry_na_xbox (3 ks, různé) dražební vyhláška ROZ 12.11.2018 - 14.12.2018
ROZ-0351/2018 bytová jednotka č. 2297/2, Smíchov, č.p. 2297, byt. dům, na pozemku parc.č. 2473 a spoluvlastnický podíl id. 17080/73970 na společ. částech nemovitosti, LV č. 15183 a č. 374, v k.ú. Smíchov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.11.2018 - 12.12.2018
ROZ-0352/2018 bytová jednotka č. 2297/3, Smíchov, č.p. 2297, byt. dům, na pozemku parc.č. 2473 a spoluvlastnický podíl id. 16160/73970 na společ. částech nemovitosti, LV č. 15183 a č. 374, v k.ú. Smíchov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.11.2018 - 12.12.2018
ROZ-0364/2018 movitá věc: Laser Maestro CCM, terapeutický biostimulační laser dražební vyhláška ROZ 12.11.2018 - 7.12.2018
STR-0354/2018 Umístění stavby "BARRANDOV KASKÁDY - 1. etapa -objekty F,G,H,I" na pozemcích v k.ú. Hlubočepy - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 12.11.2018 - 28.11.2018
PER-0358/2018 referent / referentka správního řízení - přestupky v odboru dopravněsprávních činností (6 pracovních míst) volná pracovní místa na MHMP PER 12.11.2018 - 28.11.2018
STR-0360/2018 dělení pozemků + umístění stavby "Řadový pětidům Háje, k.ú. Háje, ul. V Hájích" na pozemcích v k.ú. Háje rozhodnutí STR 12.11.2018 - 28.11.2018
ZIO-0346/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 5. 11. 2018 - 9. 11. 2018) oznámení ZIO 12.11.2018 - 27.11.2018