Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-2632/2017 OOP - Újezd nad Lesy opatření ODA 20.10.2017 - 4.11.2017
TSK-2633/2017 Na Švihance 1501/2, pč:4120, kú: Vinohrady záměr TSK 20.10.2017 - 4.11.2017
TSK-2634/2017 č. parc. 2504, k. ú. Nové Město, Na Rybníčku 14, Praha 2 záměr TSK 20.10.2017 - 4.11.2017
ODA-2635/2017 OOP - Hrdlořezský hřbitov opatření ODA 20.10.2017 - 4.11.2017
TSK-2636/2017 č. parc. 4531/1, k. ú. Strašnice, Bečvářova 136/10, Praha 10 záměr TSK 20.10.2017 - 4.11.2017
TSK-2637/2017 č. parc. 4531/1, k. ú. Strašnice, Bečvářova 13/10, Praha 10 záměr TSK 20.10.2017 - 4.11.2017
TSK-2638/2017 č. parc. 3089/1, k. ú. Nusle, 5. května 1242/44, Praha 4 záměr TSK 20.10.2017 - 4.11.2017
TSK-2639/2017 č. parc. 3870, k. ú. Libeň, Na Rokytce 1329/2, Praha 8 záměr TSK 20.10.2017 - 4.11.2017
TSK-2640/2017 č. parc. 827/79, k. ú. Bohnice, Poznaňská u SVO 809651, Praha 8 záměr TSK 20.10.2017 - 4.11.2017
TSK-2652/2017 č. parc. 2923, k. ú. Ruzyně, Ciolkovského 845/16, Praha 6 záměr TSK 20.10.2017 - 4.11.2017
ODA-2663/2017 Vršovická (Kodaňská-Archangelská)_vodovod.řady opatření ODA 20.10.2017 - 4.11.2017
ROZ-2660/2017 490 ks kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě 3 000 Kč na akcii, znějící na jméno, nekótovaných, emitovaných společností GARDEA. a.s., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1 vedená u MS v Praze dražební vyhláška ROZ 20.10.2017 - 25.10.2017
SCZ-2648/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Karolína Dvorská oznámení SCZ 19.10.2017 - 31.12.2017
ROZ-2628/2017 vlastnické právo 6/12 - objekt k bydlení Radim, čp. 65 na pozemku parc.č. St. 73/1 a pozemek parc.č. 846 (ostatní plocha), LV č. 48 v k.ú. Radim u Kolína, obec Radim dražební vyhláška ROZ 19.10.2017 - 20.12.2017
SCZ-2649/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Slavíková oznámení SCZ 19.10.2017 - 18.12.2017