Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-0371/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 22.6.2017 - 4.8.2017
SCZ-0372/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 22.6.2017 - 4.8.2017
EVM-0424/2017 Movitá věc - plochý televizor SAMSUNG. dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 31.7.2017
EVM-0425/2017 Movité věci - vrtačka, ochranná helma, bourací kladivo. dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 31.7.2017
EVM-0426/2017 Movitá věc - DVD PHILIPS. dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 31.7.2017
EVM-0427/2017 Movité věci - notebook Fujitsu Siemens, tablet Xside dražební vyhláška EVM 22.6.2017 - 31.7.2017
HOM-0273/2017 NP Počernická 630, Praha 10 k.ú. Malešice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 12.7.2017
PER-0400/2017 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů – na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 22.6.2017 - 10.7.2017
PER-0402/2017 referent / referentka bytového fondu v odboru bytového fondu volná pracovní místa na MHMP PER 22.6.2017 - 10.7.2017
PER-0403/2017 pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací (4 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 22.6.2017 - 10.7.2017
HOM-0298/2017 pozemek parc. č. 3184/6 v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 8.7.2017
HOM-0299/2017 část pozemku parc. č. 3178/2 a část pozemku parc.č. 3170, vše v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 8.7.2017
HOM-0300/2017 část pozemku parc. č. 3166/2, část pozemku parc.č. 3166/3 a část pozemku parc.č 3170, vše v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 8.7.2017
HOM-0301/2017 část pozemku parc. č. 3166/1, část pozemku parc. č. 3166/2, část pozemku parc. č. 3166/3 a část pozemku parc. č 3170, vše v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 22.6.2017 - 8.7.2017
PER-0401/2017 zakázkář / zakázkářka v odboru kultury a cestovního ruchu volná pracovní místa na MHMP PER 22.6.2017 - 7.7.2017