Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9874/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1276 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OVO-9875/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1233 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OVO-9876/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1234 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OVO-9877/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1271 - k rozpočtovému opatření MČ Praha 2 na rok 2017 - motivační odměny zaměstnancům hl.m. Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hl.m. Prahy, OŘ rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OVO-9878/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1238 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OCP-9821/2017 servisní smlouva- výsuvné sloupky v parcích celopražského významu veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 30.5.2017 - 30.5.2018
EVM-9833/2017 Odročení dražby nemovitosti - byt č. 606/4 Vokovice, bytový dům č.p. 603-607, na pozemku parc.č. 1281/91 - 1281/95, na LV 2378 a 759, v k.ú. Vokovice, obec Praha, na neurčito. dražební vyhláška EVM 30.5.2017 - 27.7.2017
SCZ-9814/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Magdalena Sedláčková oznámení SCZ 29.5.2017 - 29.7.2017
SCZ-9815/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Miloš Fašianok oznámení SCZ 29.5.2017 - 29.7.2017
SCZ-9816/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Pavel Mach oznámení SCZ 29.5.2017 - 29.7.2017
SCZ-9733/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru pneumologie a ftizeologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 29.5.2017 - 11.7.2017
SCZ-9735/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra-domácí péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 29.5.2017 - 11.7.2017
SCZ-9736/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru paliativní medicína pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 29.5.2017 - 11.7.2017
EVM-9793/2017 Výrobní areál Hrobčice, soubor staveb a pozemků, včetně příslušenství - venkovní úpravy a trvalé porosty, vše na LV 467, v k.ú. Hrobčice, okr. Teplice. dražební vyhláška EVM 29.5.2017 - 28.6.2017
EVM-9783/2017 Podíl 1/3 na - rodinný dům č.p. 235 Březová nad Svitavou, na pozemku parc.č. St.287; pozemky parc.č. 739/21 (zahrada) a 741/7(trvalý travní porost), příslušenství - kolna, oplocení, schody; vše na LV 206, v k.ú. Březová nad Svitavou, okr. Pardubice. dražební vyhláška EVM 26.5.2017 - 20.7.2017