Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1569/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.58 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
OVO-1570/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.75 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 a poskytnutí finančních prostředků formou daru příjemci ALZHEIMER HOME z.ú. rozpočtové opatření OVO 21.1.2019 - 20.1.2021
ROZ-1546/2019 nový termín dražby: byt č. 572/2 Prosek, č.p. 571,572, byt. dům, na pozemku parc.č. 628/112 a podíl 455/38862 na společných částech nemovitosti, LV 8191 + komora, v k.ú. Prosek, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 7.3.2019
ROZ-1547/2019 nebytový prostor, č. 639/13, Žižkov, č.p. 639, byt. dům, na pozemku parc.č. 110/1 a pozemek parc.č. 110/2 (společný dvůr) a podíl 17320/193352 na společ. částech nemovitostí, LV 18527 a LV 1754, v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1548/2019 byt č. 580/18, Troja, č.p. 578-582, byt. dům, na pozemku parc.č. 1160/16 a podíl 2292/298943 na společ. částech pozemku a domu, LV 7155 a LV 1018 (+ lodžie a sklepní kóje) a soubor movitých věcí (vybavení bytu), v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 22.2.2019
ROZ-1557/2019 rozestavěná stavba na pozemku parc.č. St. 524; pozemek parc.č. 296/158 (orná půda); pozemek parc.č. 296/159 (orná půda), vše LV č.940 v k.ú. Libeř, obec Libeř, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 21.1.2019 - 22.2.2019
ROZ-1539/2019 spoluvlastnický podíl 1/16 - rodinný dům, Hlubočepy, č.p. 114 na pozemku parc.č. 1284, včetně příslušenství, LV 70, v k.ú. Hlubočepy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 9.4.2019
SCZ-1438/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ortodoncie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 18.1.2019 - 1.3.2019
SCZ-1487/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - domácí péče pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 18.1.2019 - 1.3.2019
ROZ-1521/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - byt č. 2887/15, Záběhlice, č.p. 2887, byt. dům, na pozemku parc.č. 2078/205 a pozemek parc.č. 2078/370 (ostatní komunikace) včetně podílu 720/50436 na společ. částech domu a pozemku, LV 12503, v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.1.2019 - 27.2.2019
ROZ-1491/2019 garážové stání č. 1284/1 (podíl 1/15) Libeň, č.p. 1284, byt. dům, na pozemku parc.č. 3577/1 a 3945/2 a pozemky parc.č. 3577/2 a 3577/3 (ostatní plocha), včetně podílu na společ. částech domu a pozemku, LV 9314, v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.1.2019 - 26.2.2019
ROZ-1495/2019 zbytek zděného domu, Kunratice, č.p. 164, na pozemku parc.č. 1864, LV 1085, v k.ú. Kunratice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.1.2019 - 26.2.2019
ROZ-1485/2019 pozemky parc.č. 20/4 (zahrada) a parc.č. 1016 (ostatní plocha), LV 103, v k.ú. Vrbno u Mělníka, obec Hořín, okr. Mělník dražební vyhláška ROZ 16.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1424/2019 spoluvlastnický podíl 1/3 - pozemek parc.č. 439/15, LV 527, v k.ú. Klenová, obec Klenová, okr. Klatovy dražební vyhláška ROZ 14.1.2019 - 26.2.2019
SCZ-1382/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 11.1.2019 - 22.2.2019