Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1902/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2216 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1903/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2204 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1904/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2162 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1905/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2176 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1906/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2189 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1907/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2205 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1908/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2206 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1909/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2203 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1910/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2208 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OCP-1898/2017 Aktualizace inventarizace dřevin v Královské oboře Stromovka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 5.9.2017 - 5.9.2018
SCZ-1853/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petr Mrva výběrové řízení SCZ 5.9.2017 - 31.12.2017
EVM-1880/2017 pozemek parc.č. 192 (trvalý travní porost), LV č. 265 v k.ú. Habartice u Frýdlantu, okr. Liberec dražební vyhláška EVM 5.9.2017 - 2.11.2017
EVM-1886/2017 pozemek parc.č. 195/1 (trvalý travní porost), LV č. 265 v k.ú. Habartice u Frýdlantu, okr. Liberec dražební vyhláška INF 5.9.2017 - 2.11.2017
SCZ-1806/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Švejnoha oznámení SCZ 1.9.2017 - 30.10.2017
SCZ-1807/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Piťha oznámení SCZ 1.9.2017 - 30.10.2017