Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0959/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0960/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1788 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 01 - Rozvoj obce rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0961/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1730 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0962/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1768 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0963/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1735 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0964/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1792 - k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové investiční dotace z kap. 0544 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0965/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1793 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 01 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0966/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1790 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
SCZ-0896/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Bc. Alena Zapletalová oznámení SCZ 18.7.2017 - 18.9.2017
SCZ-0897/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - DARS PRAHA s.r.o. oznámení SCZ 18.7.2017 - 18.9.2017
SCZ-0898/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Lubomír Hruška oznámení SCZ 18.7.2017 - 18.9.2017
EVM-0875/2017 Podíl 1/4 na - rodinný dům č.p. 181Závada, na pozemku parc.č. 675; pozemek parc.č. 677/2(ostatní plocha). na LV 903, v k.ú. Závada nad Olší, obec Petrovice u Karviné. dražební vyhláška EVM 17.7.2017 - 6.9.2017
SCZ-0858/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru kardiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 17.7.2017 - 25.8.2017
EVM-0874/2017 Podíl 1/48 na - pozemky parc.č. 4260/3(orná půda) a parc.č. 4261/2(vodní plocha) Újezd nad Lesy, na LV 3926, v k.ú. Újezd nad Lesy, okr. Praha. dražební vyhláška EVM 17.7.2017 - 24.8.2017
OSI-0843/2017 Stavba č. 42932 P + R Černý Most III., inženýrská činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 14.7.2017 - 15.7.2018