Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0445/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2888 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2905 - k návrhu na přerozdělení prostředků schválených na rok 2018 pro Odbor hospodaření s majetkem v rámci kapitoly 08 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2889 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2924 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2854 - k posílení provozu PID o adventních víkendech v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2923 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2844 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění služeb migrace aplikací do datového centra HMP“ rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0452/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2920 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vrácení neinvestičních transferů poskytnutých z MŠMT rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0453/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2881 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost zajišťovanou autobusovými linkami PID za 3. čtvrtletí 2018 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0454/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2878 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2018 v kap. 01 a 03 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0455/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2918 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0456/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2872 - k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 V. rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0457/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2845 - k návrhu na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle dílčí výzvy k rámcové smlouvě DOH/40/05/003239/2016 - využití opčního práva k Rámcové rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0458/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2916 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0459/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2932 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020