Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-9888/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Vira Vasylchenko oznámení SCZ 1.6.2017 - 1.8.2017
EVM-9899/2017 Spoluvlastnický podíl 9/138 na pozemcích Hlubočepy, na LV 50, 55, 850, 1436,1437, 48/7, 5361, 6026, 6054, 8307 a 1447, v k.ú. Hlubočepy, obec Praha. dražební vyhláška EVM 1.6.2017 - 29.6.2017
SCZ-9825/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana Medonosová oznámení SCZ 31.5.2017 - 31.7.2017
SCZ-9826/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - SWISS MED CLINIC s.r.o. oznámení SCZ 31.5.2017 - 31.7.2017
PRI-9840/2017 Výzva č. 7 Nositele ITI - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu oznámení PRI 31.5.2017 - 31.7.2017
EVM-9860/2017 Byt č. 1113/5 Suchdol, bytový dům č.p. 1113-1115, na pozemcích parc.č. 1652/6-1652/8 včetně spoluvlastnických podílů na pozemcích, na LV 3177, 2169, 2832 a 1903, v k.ú. Suchdol, obec Praha. dražební vyhláška EVM 31.5.2017 - 25.7.2017
EVM-9861/2017 Podíl 1/3 na - objekt k bydlení č.p. 924 Chodov, na pozemku parc.č. 895/2; pozemek parc.č. 896/2 (zahrada), příslušenství přípojky IS, na LV 955, v k.ú. Chodov, obec Praha. dražební vyhláška EVM 31.5.2017 - 20.7.2017
SCZ-9824/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru anesteziologie a intenzivní medicína pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 31.5.2017 - 13.7.2017
SCZ-9927/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 31.5.2017 - 13.7.2017
EVM-9862/2017 Objekt k bydlení bez čp/če Dejvice, na pozemku parc.č. 4352; rekreační objekt če.75, na pozemku parc. č. 4353; pozemky parc.č. 4351 a 4354 (zahrady), na LV 1652, v k.ú. Dejvice, obec Praha. dražební vyhláška EVM 31.5.2017 - 12.7.2017
OCP-9864/2017 EIA - dokumentace záměru Administrativní budova Na Florenci včetně napojení na technickou infrastrukturu, Praha 1 oznámení OCP 31.5.2017 - 30.6.2017
KUC-9867/2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Městská divadla pražská konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací KUC 31.5.2017 - 29.6.2017
OVO-9871/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1230 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OVO-9872/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1227 - k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci kapitálových výdajů v kapitole 09 - INF MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OVO-9873/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1220 - ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019