Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1903/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2204 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1904/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2162 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1905/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2176 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1906/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2189 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1907/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2205 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1908/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2206 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1909/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2203 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1910/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2208 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OCP-1898/2017 Aktualizace inventarizace dřevin v Královské oboře Stromovka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 5.9.2017 - 5.9.2018
SCZ-1853/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petr Mrva výběrové řízení SCZ 5.9.2017 - 31.12.2017
EVM-1880/2017 pozemek parc.č. 192 (trvalý travní porost), LV č. 265 v k.ú. Habartice u Frýdlantu, okr. Liberec dražební vyhláška EVM 5.9.2017 - 2.11.2017
EVM-1886/2017 pozemek parc.č. 195/1 (trvalý travní porost), LV č. 265 v k.ú. Habartice u Frýdlantu, okr. Liberec dražební vyhláška INF 5.9.2017 - 2.11.2017
SCZ-1806/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Švejnoha oznámení SCZ 1.9.2017 - 30.10.2017
SCZ-1807/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiří Piťha oznámení SCZ 1.9.2017 - 30.10.2017
SCZ-1808/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Miran Svoboda oznámení SCZ 1.9.2017 - 30.10.2017