Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5887/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.740 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5888/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.738 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5889/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.697 - k návrhu na úpravu neinvestičního příspěvku na zpracování studie Holešovice Bubny - Zátory rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5924/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.694 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Pilotní migrace aplikací“ rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
ROZ-5863/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - rodinný dům Bludovice, č.p. 97 na pozemku parc.č. 430 a pozemky parc.č. 427 a 432 (zahrady), LV 103 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, obec Nový Jičín dražební vyhláška ROZ 3.4.2018 - 24.5.2018
ROZ-5850/2018 odročení dražby: rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ, na neurčito dražební vyhláška ROZ 3.4.2018 - 9.5.2018
ROZ-5856/2018 podíl 1/2 - rodinný dům Veltrusy, č.p. 100 na pozemku parc.č. St. 125/1 a stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1087 a pozemky parc.č. 782/3 a 783/3 (zahrady), LV 1060 v k.ú. Veltrusy, okr. Mělník dražební vyhláška ROZ 3.4.2018 - 2.5.2018
PER-5869/2018 technik / technička v odboru dopravněsprávních agend volná pracovní místa na MHMP PER 3.4.2018 - 25.4.2018
ODA-5808/2018 OOP - Kunratická spojka - Libušská opatření ODA 29.3.2018 - 29.7.2018
ODA-5816/2018 Závod do vrchu Zbraslav - Točná opatření ODA 29.3.2018 - 6.7.2018
SCZ-5842/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Olga Janďourková oznámení SCZ 29.3.2018 - 31.5.2018
SCZ-5841/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Alena Soukupová oznámení SCZ 29.3.2018 - 28.5.2018
ROZ-5835/2018 členský podíl v Byt. družstvu Jarníkova, Praha: družstevní byt č. 20 na ul. Jarníkova, Chodov, č.p. 1879, byt. dům, na pozemku parc.č. 3423/9 v k.ú. Chodov, obec Praha, včetně podílu na společ. částech domu a pozemku dražební vyhláška ROZ 29.3.2018 - 17.5.2018
ROZ-5837/2018 byt č. 1012/17 Nové Město, č.p. 1012, byt. dům, na pozemku parc.č. 176 a podíl ve výši 581/25105 na společ. částech domu a pozemku, LV 5575 v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 29.3.2018 - 16.5.2018
SCZ-5798/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra-domácí péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 29.3.2018 - 15.5.2018