Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3168/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.577 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 2019, související s projektem Sportuj po škole za školou!, v rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3169/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.576 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3170/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.580 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3171/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.561 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3172/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.579 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2019 (výročí škol) rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3173/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.575 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
OVO-3174/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.578 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 1.4.2019 - 31.3.2021
ROZ-3110/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - rodinný dům, Opatovec, č.p. 8, na pozemku parc.č. St. 40 a pozemky parc.č. 142 (ostatní plocha), parc.č. 160/1 (zem. půdní fond) a parc.č. 160/2 (vodní plocha), včetně oplocení, v k.ú. Opatovec, obec Opatovec, okr. Svitavy dražební vyhláška ROZ 1.4.2019 - 21.5.2019
ROZ-3115/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - rekreační objekt, Hůrka Kapinos, č. e. 3, na pozemku parc.č. St. 254; stavba bez čp/če, na pozemku parc.č. St. 224 a soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 200, v k.ú. Zádolí u Neveklova, obec Neveklov, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 1.4.2019 - 21.5.2019
SCZ-3066/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 1.4.2019 - 17.5.2019
SCZ-3094/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ortodoncie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 1.4.2019 - 17.5.2019
SCZ-3095/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru psycholog ve zdravotnictví pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 1.4.2019 - 17.5.2019
SCZ-3096/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru vnitřní lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 1.4.2019 - 17.5.2019
ODA-3123/2019 Novovysočanská - vrak u sloupu VO 900022 vyhláška ODA 1.4.2019 - 11.5.2019
ODA-3128/2019 Poděbradská - vrak o sloupu VO 900403 vyhláška ODA 1.4.2019 - 11.5.2019