Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-0002/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - YES VIP s.r.o. oznámení SCZ 7.6.2017 - 6.8.2017
EVM-0011/2017 Podíl 1/3 na - rodinný dům č.p. 583 Kladno, na pozemku parc.č. 4796; pozemek parc.č. 4797 (zahrada), na LV 10316, v k.ú. Kladno. dražební vyhláška EVM 7.6.2017 - 24.7.2017
SCZ-9929/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru radiační onkologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 7.6.2017 - 20.7.2017
EVM-0019/2017 Soubor movitých věcí - svářečka zn. Gama 1750 + kukla + elektrody, zvedák na auto, bruska zn. Güde + hadice, přenosné světlo + 3x prodlužovací kabel, šuplík sada nářadí, nýtovací kleště, pájka, klíč na filtry. dražební vyhláška EVM 7.6.2017 - 11.7.2017
EVM-0020/2017 Podíl 1/2 na - pozemky Rožmitál pod Třemšínem, parc.č. 658/15 (trvalý travní porost) a 2507/45 (ostatní plocha), na LV 833, v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, okr. Příbram. dražební vyhláška EVM 7.6.2017 - 11.7.2017
SCZ-9963/2017 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne31.05.2017 oznámení SCZ 7.6.2017 - 7.7.2017
HOM-9955/2017 VŘ - pronájem nebytových prostor Rytířská 404/12 výběrové řízení HOM 7.6.2017 - 27.6.2017
OVO-9967/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1373 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9968/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1338 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9969/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1362 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9970/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1293 - k návrhu na snížení dotace poskytnuté MČ Praha 13 na Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova a zvýšení dotace určené na investiční akci rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9971/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1367 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9972/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1327 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9973/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1366 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a změnu účelu použití ponechaných investičních prostředků z roku 2016 včetně zvýšení a snížení rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9974/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1310 - k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 43312 Černý Most II - 5. stavba et. 0002 dle doporučené varianty energetického konceptu rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019