Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-1686/2019 pozemek parc.č. 475 (orná půda) , LV 404, v k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okr. Slaný dražební vyhláška ROZ 28.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1689/2019 byt č. 378/12, Horní Měcholupy, č.p. 377,378, byt. dům, na pozemku parc.č. 523/46 a 523/47, včetně spoluvlastnického podílu 645/40385 na společ. částech domu a pozemku, (včetně sklep + lodžie), LV 2446 v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.1.2019 - 26.2.2019
PRI-1696/2019 Výzva č. 23 Nositele ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na TEN-T V. oznámení PRI 28.1.2019 - 22.2.2019
SCZ-1680/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Radka Soušková oznámení SCZ 26.1.2019 - 26.3.2019
FON-1665/2019 42. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II granty FON 25.1.2019 - 28.11.2019
SCZ-1655/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 25.1.2019 - 11.3.2019
ROZ-1677/2019 spoluvlastnický podíl id. 1516/36435: pozemek parc.č. 558/15 (ostatní plocha), LV č. 8572 a spoluvlastnický podíl id. 6064/145740: pozemek parc.č. 558/21 (ostatní plocha), LV č. 8527, v k.ú. Strakonice, obec Strakonice dražební vyhláška ROZ 25.1.2019 - 7.3.2019
ROZ-1674/2019 Nákladní přívěs pro přepravu vozidel, Tovární typ: přívěs vlastní výroby, Tovární značka: NAVERA, SPZ: 8A92166, Rok výroby: 2008, Výbava: připojovací zařízení B50-X. Jsou k dispozici ORV (malý TP), velký TP. dražební vyhláška ROZ 25.1.2019 - 5.3.2019
UZR-1572/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území veřejná vyhláška UZR 25.1.2019 - 4.3.2019
HOM-1477/2019 pronájem prostor č. 101 (dle iDES) v objektu č.p. 492, Železná 18, k.ú. Staré Město záměr - Pronajmout HOM 25.1.2019 - 24.2.2019
HOM-1479/2019 pronájem prostor č. 103 (dle iDES) v objektu č.p. 492, Železná 18, k.ú. Staré Město záměr - Pronajmout HOM 25.1.2019 - 24.2.2019
OVO-1666/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/5 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 a poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Prah rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1667/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/11 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1668/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/8 - k návrhu na úpravu běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021
OVO-1669/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.3/14 - k návrhu na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji rozpočtové opatření OVO 24.1.2019 - 23.1.2021