Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9446/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2538 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9447/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2514 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9448/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2528 - k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2519 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2533 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika Praha v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2516 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9452/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2537 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9453/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2517 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9454/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2545 - k zajištění financování projektu Rozvoj nástrojů strategického řízení hl.m. Prahy financovaného z Operačního programu Zaměstnanost v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
PRI-9334/2018 Výzva č. 16 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III. oznámení PRI 24.9.2018 - 30.11.2018
ROZ-9421/2018 stavba (budova), Hradištko, č.e. 417, na pozemku parc.č. 96/5 (jiný vlastník), LV 2595, v k.ú. Hradištko pod Medníkem, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 24.9.2018 - 31.10.2018
UZR-9253/2018 Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP veřejná vyhláška UZR 24.9.2018 - 24.10.2018
OCP-9412/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání 20. změny integrovaného povolení pro zařízení „Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním“, V Chotejně 1307/9, 102 00 Praha 10 – Hostivař provozovatele TK GALVANOSERVIS s.r.o., IČ 25608738. rozhodnutí OCP 24.9.2018 - 24.10.2018
OCP-9413/2018 IPPC - informace o vydání 17. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice“, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 provozovatele FCC Česká republika, s.r.o., IČ 45809712. rozhodnutí OCP 24.9.2018 - 24.10.2018
ROZ-9417/2018 rodinný dům Střešovice, č.p. 123 na pozemku parc.č. 607, pozemky parc.č. 605 a 606/3 (společný dvůr), pozemky parc.č. 606/1 a 606/2 (jiná plocha) a pozemek parc.č. 608/1 (zahrada), LV 940, v k.ú. Střešovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 24.9.2018 - 24.10.2018