Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2959/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.498 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na akci pořízení podkladů rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2960/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.528 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2961/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.496 - k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2962/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.503 - k návrhu na použití výnosů z prodeje majetku hlavního města Prahy ve správě příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2018 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2963/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.509 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
OVO-2964/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.497 - k revokaci usnesení Rady HMP č.1493 ze dne 12. 6. 2018 k pořízení podkladů k soutěži o návrh na budovu pro koncertní sál rozpočtové opatření OVO 25.3.2019 - 24.3.2021
ROZ-2931/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Spomyšl, č.p. 88, na pozemku parc.č. St. 95 a pozemek parc.č. 395/13 (zahrada), LV 106, včetně příslušenství, v k.ú. Spomyšl, obec Spomyšl, okr. Mělník dražební vyhláška ROZ 25.3.2019 - 29.5.2019
SCZ-2918/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami na paliativní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 25.3.2019 - 10.5.2019
ROZ-2935/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/18 - rodinný dům, Bojanovice, č.p. 53 na pozemku parc.č. St. 62 a pozemek (zahrada) parc.č. 55/5, LV 171, v k.ú. Bojanovice, obec Bojanovice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 25.3.2019 - 2.5.2019
UZR-2818/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie ČTVRŤOVÉ CENTRUM V OKOLÍ STANICE METRA HÁJE, PRAHA veřejná vyhláška UZR 25.3.2019 - 30.4.2019
ROZ-2939/2019 pozemky parc.č. 65/2 (jiná plocha) a parc.č. 1580/7 (zemědělský půdní fond), včetně příslušenství (infrastruktura), LV 1248, v k.ú. Ďáblice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 25.3.2019 - 29.4.2019
SCZ-2901/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 18.03.2019 oznámení SCZ 25.3.2019 - 25.4.2019
PER-2949/2019 právník / právnička v odboru památkové péče - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 25.3.2019 - 25.4.2019
OCP-2930/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (12. změna) při nepodstatné změně v provozu zařízení "Teplárna Holešovice", Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 provozovatele Pražská teplárenská a.s., IČ 45273600 rozhodnutí OCP 25.3.2019 - 24.4.2019
OCP-2936/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny 8. integrovaného povolení v zařízení „Závod na výrobu nealkoholických nápojů“, provozovatele Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 00 Praha 9, IČ 4118969. rozhodnutí OCP 25.3.2019 - 24.4.2019