Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-5911/2018 byt č. 2855/464 Žižkov, č.p. 2855 na pozemku parc.č. 4238/1 - 4251/4 a podíl 8229/5633671 na společných částech domu a pozemku, LV 21852 + terasa, garážové stání v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 4.4.2018 - 16.5.2018
SCZ-5860/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 28.3. 2018 oznámení SCZ 4.4.2018 - 4.5.2018
OCP-5896/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání 19. změny integrovaného povolení pro zařízení „Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním“, V Chotejně 1307/9, 102 00 Praha 10 – Hostivař provozovatele TK GALVANOSERVIS s.r.o., IČ 25608738. rozhodnutí OCP 4.4.2018 - 4.5.2018
OVO-5875/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.724 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5876/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.723 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5877/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.725 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5878/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.737 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5879/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.729 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratky finančních prostředků ze státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5880/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.727 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5881/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.728 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5882/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.695 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečná výměna a archivace dat“ rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5883/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.720 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 v rámci programu Interreg Europe a na úpravu běžných výdajů v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5884/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.741 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka od soukromé školy rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5885/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.726 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5886/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.713 - ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020