Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2020/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2257 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2021/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2256 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2022/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2252 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2023/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2236 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
SLU-2017/2017 Vyhlášení popisu věci - ve věci vydání podezřelého osobního motorového vozidla tov. zn. ISUZU TROOPER, r. v. 1989, barva ZLATÁ-METAL, vin JACNBS17CK7102179, objem motoru 2536, vydané osobou Milan BALAŠOV vyhláška SLU 12.9.2017 - 12.3.2018
ZSP-2006/2017 Vyhlášení grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb. granty ZSP 12.9.2017 - 31.12.2017
OTV-1968/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.9.2017 - 12.9.2018
ODA-1953/2017 Úprava DZ Lipská veřejná vyhláška ODA 9.9.2017 - 24.10.2017
SCZ-1961/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Agnieszka Pleskotová oznámení SCZ 8.9.2017 - 7.11.2017
-1944/2017 SJM - byt č. 1054/1 Řepy, byt. dům č.p. 1053-1055 na pozemcích parc.č. 1142/42-44, LV č. 5996 v k.ú. Řepy, obec Praha dražební vyhláška 7.9.2017 - 22.11.2017
ZSP-1915/2017 Vyhlášení grantového řízení hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2018 granty ZSP 6.9.2017 - 31.12.2017
OVO-1900/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2192 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Čakovice a k rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1901/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2207 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1902/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2216 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1952/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2188 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019