Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-3991/2017 movité věci: technická infrastruktura - přípojky dešťové kanalizace a vodovodní řad, stoka dešťové kanalizace SO 02 (šachta č. 7 a šachta č. 5). Další informace jsou uvedeny v předmětu dražby. dražební vyhláška ROZ 27.12.2017 - 25.1.2018
ROZ-3989/2017 osobní automobil ŠKODA SUPERB, r.v. 2013, výkon motoru 77 kW, RZ: 2SE 7177 dražební vyhláška ROZ 27.12.2017 - 24.1.2018
SCZ-3903/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Eva Hubačová oznámení SCZ 21.12.2017 - 1.3.2018
SCZ-3905/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petr Libáňský oznámení SCZ 21.12.2017 - 1.3.2018
SCZ-3904/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Igor Mílek oznámení SCZ 21.12.2017 - 28.2.2018
ROZ-3871/2017 pozemek parc.č. 242/19 (zahrada), LV 1229 v k.ú. Štěrboholy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.12.2017 - 14.3.2018
ROZ-3878/2017 byt č. 237/4 Olešnice v Orlických horách, č.p. 237, byt. dům na pozemku parc.č. St. 456, LV 592 v k.ú. Olešnice v Orlických horách, okr. Rychnov nad Kněžnou včetně podílu na společ. částech domu a pozemku 80/428 dražební vyhláška ROZ 20.12.2017 - 14.3.2018
ROZ-3890/2017 spoluvlastnický podíl 1/3 - pozemek parc.č. 168 (zahrada), LV 413 v k.ú. Vinoř, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.12.2017 - 28.2.2018
SCZ-3906/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ivana Streiblová oznámení SCZ 20.12.2017 - 19.2.2018
SCZ-3845/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru vnitřní lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 20.12.2017 - 2.2.2018
ROZ-3868/2017 spoluvlastnický podíl id. 2/3 - rodinný dům Michle, č.p. 282 na pozemku parc.č. 188, pozemek parc.č. 189/1 (zeleň) a stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 189/2, LV 94 v k.ú. Michle, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.12.2017 - 25.1.2018
ROZ-3893/2017 spoluvlastnický podíl 1/6 - lesní pozemek parc.č. 214/7, LV 39 v k.ú. Sobkovice, obec Sobkovice, okr. Pardubice dražební vyhláška ROZ 20.12.2017 - 25.1.2018
OVO-3909/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3253 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 za účelem financování mezinárodního projektu Urban Nature Lab, realizovaného v rámci komunitárního rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3910/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3247 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3911/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3214 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 v kapitolách 01, 02, 04, 07 a 08 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019