Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-4014/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petr Kozlík oznámení SCZ 2.1.2018 - 1.3.2018
SCZ-4015/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ludmila Burešová oznámení SCZ 2.1.2018 - 1.3.2018
OCP-4002/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (11. změna) při nepodstatné změně v provozu zařízení „Výtopna Krč“, Zálesí 1927/13, 142 00 Praha 4 provozovatele Pražská teplárenská a.s., IČ 45273600. rozhodnutí OCP 2.1.2018 - 1.2.2018
ROZ-4005/2018 obchodní závod (podnik) dlužníka TRANSPORTA CZECH REPUBLIC a.s., IČO: 28822307, se sídlem Chrudim (soubor dlouhodobého majetku), zásob, smluv a závazků, pohledávek, aj. dražební vyhláška ROZ 2.1.2018 - 31.1.2018
OPP-8206/2017 Oznámení povinně zveřejňovaných údajů Dobrovolného svazku obcí Českého dědictví UNESCO, jehož členem je hl. m. Praha. oznámení OPP 1.1.2018 - 31.12.2038
PRI-3882/2017 Pražský voucher na koučing a mentoring - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3883/2017 Pražský voucher na kreativní služby - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3884/2017 Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3885/2017 Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3881/2017 Pražský voucher na inovační projekty - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 30.4.2018
TSK-3490/2017 Hradešínská záměr TSK 29.12.2017 - 13.12.2018
SCZ-3901/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická logopedie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 28.12.2017 - 8.2.2018
ROZ-3994/2017 spoluvlastnický podíl 1/4 - objekt k bydlení Řeporyje, č.p. 177 na pozemku parc.č. 409; pozemek parc.č. 410/1 (zahrada) a garáž na pozemku parc.č. 410/2, LV 360 v k.ú. Řeporyje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 27.12.2017 - 21.3.2018
ROZ-3995/2017 stavba bez čp/če - garáž na pozemku parc.č. 410/2, LV 1456 v k.ú. Řeporyje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 27.12.2017 - 21.3.2018
ROZ-3986/2017 pozemky parc.č. 821 a parc.č. 922 (zem. půdní fond), LV 471 v k.ú. Vysoká Libeň, obec Mělnické Vtelno, okr. Mělník dražební vyhláška ROZ 27.12.2017 - 31.1.2018