Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-5859/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 6.4.2018 - 21.5.2018
SCZ-5891/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru reprodukční medicína pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 6.4.2018 - 21.5.2018
SCZ-5892/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 6.4.2018 - 21.5.2018
PER-5940/2018 pečující osoba v dětské skupině - na dohodu o pracovní činnosti / dohodu o provedení práce volná pracovní místa na MHMP PER 5.4.2018 - 30.6.2018
ROZ-5937/2018 odročení dražby nemovitosti - podíl 1/2 na rodinný dům č.p. 183 Bohnice, na pozemku parc.č. 304/8; pozemek parc.č. 304/2 (zahrada), s příslušenstvím ( přípojky IS), na LV 19, v k.ú. Bohnice, obec Praha, z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení dražební vyhláška ROZ 5.4.2018 - 20.6.2018
OCP-5944/2018 EIA - oznámení záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ oznámení OCP 5.4.2018 - 7.5.2018
OCP-5948/2018 EIA - oznámení záměru „Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje (březen 2018)“ oznámení OCP 5.4.2018 - 7.5.2018
PER-5932/2018 specialista / specialistka energetických systémů v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 5.4.2018 - 27.4.2018
PER-5933/2018 specialista / specialistka péče o chráněná území v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 5.4.2018 - 27.4.2018
PER-5934/2018 referent / referentka prevence v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence volná pracovní místa na MHMP PER 5.4.2018 - 24.4.2018
ROZ-5910/2018 objekt k rodinné rekreaci Lipence, č.e. 937 na pozemku parc.č. 3022/42, LV č. 2563 v k.ú. Lipence, obec Praha dražební vyhláška ROZ 4.4.2018 - 5.6.2018
SCZ-5894/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeňka Chovancová oznámení SCZ 4.4.2018 - 3.6.2018
SCZ-5895/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Václav Dobiáš oznámení SCZ 4.4.2018 - 3.6.2018
SCZ-5923/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Martina Byrne oznámení SCZ 4.4.2018 - 3.6.2018
ROZ-5899/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Chotěšov, č.p. 127 na pozemku parc.č. St. 175 a pozemky parc.č. 120/45, 120/108 a 733/44 (zem. půdní fond), LV 56 + vedlejší stavby, v k.ú. Chotěšov u Vrbičan, okr. Litoměřice dražební vyhláška ROZ 4.4.2018 - 23.5.2018