Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZDR-4251/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 22.05.2019 oznámení ZDR 29.5.2019 - 29.6.2019
ZIO-4259/2019 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízení ZIO 29.5.2019 - 29.6.2019
HOM-4184/2019 prodat pozemek parc.č. 1589/21 včetně stavby TS 8612 záměr - Prodat HOM 29.5.2019 - 21.6.2019
HOM-4193/2019 prodej pozemků parc.č. 2322/45 a 2322/77 v k.ú. Hostivař záměr - Prodat HOM 29.5.2019 - 21.6.2019
PER-4254/2019 architekt - památkář / architektka - památkářka v odboru památkové péče volná pracovní místa na MHMP PER 29.5.2019 - 21.6.2019
SE4-4258/2019 SEA - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022“, kód MZP263K oznámení SE4 29.5.2019 - 19.6.2019
SML-4228/2019 II. kolo Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019 granty SML 28.5.2019 - 30.8.2019
HOM-4244/2019 byt č. 2737/204, Stodůlky, č.p. 2737, byt. dům, na pozemku parc.č. 2325/6 a pozemky parc.č. 2325/1, 2326/3 a podíl 1/18- garáž č. 2737/2 na pozemku parc.č. 2325/6 a podíl na společných částech domu a pozemku, LV 16964, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška HOM 28.5.2019 - 16.7.2019
HOM-4245/2019 byt č. 1357/7, Stodůlky, č.p. 1357-1361, na pozemku parc.č. 2339/213-2339/215 a podíl 12432/1031626 na společných částech domu a pozemku, LV 21823, v k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška HOM 28.5.2019 - 16.7.2019
UZR-4033/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy veřejná vyhláška UZR 28.5.2019 - 4.7.2019
UZR-4034/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy veřejná vyhláška UZR 28.5.2019 - 4.7.2019
HOM-4235/2019 byt č. 923/17, Hloubětín, byt. dům, č.p. 923-927 na pozemku parc.č. 2693-2697/2, podíl na společných částech nemovitých věcech, LV 1927, včetně příslušenství (kuchyňská linka, myčka, trouba, varná deska, digestoř), v k. ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška HOM 28.5.2019 - 25.6.2019
OVO-4214/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1034 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti rozpočtové opatření OVO 27.5.2019 - 26.5.2021
OVO-4215/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1032 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 v souvislosti s přijetím finančních prostředků od MČ Praha 22 a jejich vrácením na MPSV rozpočtové opatření OVO 27.5.2019 - 26.5.2021
OVO-4248/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1024 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 27.5.2019 - 26.5.2021