Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2078/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/23 - k přidělení mimořádných prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2017 Městské části Praha - Vinoř rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2079/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/84 - k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2080/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/14 - k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.24/57 ze dne 23.2.2017 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2017, v oblasti sociálních rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2081/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/42 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2082/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/43 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 1 na bezpečnostní opatření a městský kamerový systému rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2083/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/77 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na výstavbu budovy Nová Palmovka rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2084/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/22 - k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2017 Městské části Praha - Křeslice rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2085/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/61 - k záměru na realizaci veřejné zakázky „Bezpečné a efektivní tiskové prostředí“ rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2086/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/50 - k návrhu na zajištění financování větších oprav běžné údržby komunikací, jejich součástí a příslušenství a oprav odvodnění komunikací na území hl. m. rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2087/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/29 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů RFD - SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2088/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/34 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
ZSP-1970/2017 Vyhlášení Městského programu prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze granty ZSP 13.9.2017 - 12.12.2017
SCZ-2026/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - CHMELOVÁ s.r.o. oznámení SCZ 13.9.2017 - 12.11.2017
OVO-2018/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2247 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2019/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2255 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019