Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0949/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1756 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0950/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1748 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací a úpravu limitu prostředků na platy rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0951/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1685 - k předložení objednávky služeb a zadávací dokumentace dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0952/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1727 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a příspěvkových organizací Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio Ypsilon, Muzeum hl.m. Prahy, rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0953/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1767 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0954/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1804 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0955/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1803 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0956/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1806 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0957/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1805 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0958/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1813 - k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 vnitřní správa v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0959/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0960/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1788 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 01 - Rozvoj obce rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0961/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1730 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0962/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1768 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0963/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1735 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019