Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-5970/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru tělovýchovné lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.4.2018 - 22.5.2018
PRI-5929/2018 Výzva č. 14 Nositele ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III. oznámení PRI 9.4.2018 - 9.5.2018
OCP-5992/2018 EIA - oznámení záměru „Stavba č. 42674; etapa 4 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy“ oznámení OCP 9.4.2018 - 9.5.2018
HOM-5919/2018 Pronájem pozemku v k.ú. Hlubočepy záměr - Pronajmout HOM 9.4.2018 - 25.4.2018
ODA-5990/2018 rekonstrukce ČS MOL opatření ODA 9.4.2018 - 25.4.2018
HOM-5855/2018 NP č. 101 Počernická 633/93, Praha 10 k.ú. Malešice výběrové řízení HOM 9.4.2018 - 24.4.2018
HOM-5857/2018 NP č. 103 Počernická 631/89, Praha 10 k.ú. Malešice výběrové řízení HOM 9.4.2018 - 24.4.2018
OCP-5955/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Obytný soubor Vivus Kolbenova, Praha 9“ rozhodnutí OCP 9.4.2018 - 24.4.2018
ODA-5998/2018 Slezská - film opatření ODA 9.4.2018 - 24.4.2018
ODA-5999/2018 Nábřežní - mobilní jeřáb opatření ODA 9.4.2018 - 24.4.2018
ZIO-6007/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 26. 3. 2018 - 6. 4. 2018) oznámení ZIO 9.4.2018 - 24.4.2018
ODA-6010/2018 Freyova - oprava uliční vpusti opatření ODA 9.4.2018 - 24.4.2018
OCP-5963/2018 Nařízení státní veterinární správy - opatření k zamezení šíření nákazy - afrického moru prasat nařízení OCP 6.4.2018 - 31.12.2018
ROZ-5958/2018 odročení dražby: spoluvlastnický podíl id. 1/2 - stavba Dejvice, bez čp/če, na pozemku parc.č. 4765/16, LV 2841 v k.ú. Dejvice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.4.2018 - 28.6.2018
SCZ-5971/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MDDr. Ondřej Vaněček oznámení SCZ 6.4.2018 - 5.6.2018