Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9993/2017 vypůjčení částí pozemků parc.č. 873/49, 873//56,878/1, 882/1, 873/1, 873/50, 883/1, 1140/2 v k. ú. Kamýk společnosti Central Group, a.s. záměr - Vypůjčit HOM 12.6.2017 - 27.6.2017
HOM-0022/2017 výpůjčka části pozemku parc.č. 564/19 v k. ú. Šeberov o výměře cca 800 m2 společnosti Albet stavební, s.r.o. záměr - Vypůjčit HOM 12.6.2017 - 27.6.2017
HOM-0026/2017 NP Na Bělidle 252/34, Praha 5 k.ú. Smíchov záměr - Pronajmout HOM 12.6.2017 - 27.6.2017
ZIO-0079/2017 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 5. 6. 2017 - 9. 6. 2017) oznámení ZIO 12.6.2017 - 27.6.2017
ODA-0096/2017 Žitná - zařízení staveniště opatření ODA 12.6.2017 - 27.6.2017
ODA-0110/2017 Invalidní parkoviště Jan Petr opatření ODA 12.6.2017 - 27.6.2017
TSK-0090/2017 Drahobejlova záměr - Pronajmout TSK 12.6.2017 - 26.6.2017
TSK-0091/2017 Drahobejlova- Lihovarská záměr TSK 12.6.2017 - 26.6.2017
HOM-0008/2017 Výběrové řízení nebytové prostory č. 102, Opletalova 929/22, k.ú. Nové Město výběrové řízení HOM 9.6.2017 - 29.6.2017
OCP-0073/2017 EIA - oznámení záměru Panattoni Prague City Park, Praha – Dolní Měcholupy oznámení OCP 9.6.2017 - 29.6.2017
OVO-0054/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1403 - k návrhu na úpravu rozpočtu a spolufinancování projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (ORG 10317) rozpočtové opatření OVO 8.6.2017 - 8.6.2019
OVO-0055/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1384 - k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl.m. Prahy na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 8.6.2017 - 8.6.2019
OPP-0018/2017 Vyhlášení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a vlastníkům movitých kulturních památek na rok 2018 granty OPP 8.6.2017 - 31.12.2018
EVM-0048/2017 Rekreační objekt č.p. 214 Louňovice, na pozemku parc.č. St. 432, na LV 647, v k.ú. Louňovice, okr. Praha - východ. dražební vyhláška EVM 8.6.2017 - 27.7.2017
ODA-0039/2017 Ostrovského - změna dodatkové tabulky veřejná vyhláška ODA 8.6.2017 - 23.7.2017