Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-0665/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru anesteziologie a intenzivní medicína pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 28.11.2018 - 15.1.2019
SCZ-0667/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 21.11.2018. oznámení SCZ 28.11.2018 - 28.12.2018
OVO-0714/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2975 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 v souvislosti s vratkou části dotace od MČ Praha 3 na financování projektu ze Státního rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0715/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2984 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 2018 v souvislosti s investiční akcí v příspěvkové organizaci hl.m. rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0716/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2980 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0717/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2985 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0718/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2982 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0719/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2978 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0720/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2962 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 07 - Bezpečnost a vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 Modernizace základny LZS rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0721/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2974 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0722/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2977 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený na projekt CHESTNUT spolufinancovaný EU a poskytnutí rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0723/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2979 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0724/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2976 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s financováním rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
ROZ-0668/2018 oprava draž. vyhlášky zveřejněné na úřední desce pod evidenčním číslem 0618/2018: spoluvlastnický podíl 1/20 - rodinný dům, Zlín, č.p. 456, na pozemku parc.č. St. 2004 a pozemku parc.č. 2630/4 (zahrada), LV 1655, v k.ú. Zlín, obec Zlín dražební vyhláška ROZ 27.11.2018 - 10.1.2019
ROZ-0669/2018 soubor pozemků parc.č. 424/2, 427/4, 424/5 a 424/6 (ovocný sad), LV 833, včetně příslušenství, v k.ú. Cholupice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 27.11.2018 - 27.12.2018