Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZIO-1007/2017 Schválené názvy veřejných prostranství - usnesení RHMP č. 1692 ze dne 18.7.2017 oznámení ZIO 21.7.2017 - 20.8.2017
RED-0975/2017 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky oznámení RED 20.7.2017 - 31.12.2017
EVM-0970/2017 dodatek č. 1 k dražební vyhlášce - přihlášení věřitelů řádně a v termínu. Pozemky parc.č. 1173, 1174 a 1177/1 (ostatní plocha), vše na LV č. 1297, v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška EVM 20.7.2017 - 20.9.2017
EVM-0976/2017 spoluvlastnický podíl 1/4 - pozemky parc.č. 1832/71, 1833/1 a 1845/37 (orná půda), vše na LV č. 656 v k.ú. Dobrovice, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška EVM 20.7.2017 - 14.9.2017
PRI-0922/2017 Výzva č. 11 Nositele ITI PMO - Realizace opatření pro řešení povodní oznámení PRI 20.7.2017 - 22.8.2017
ZIO-0921/2017 Oznámení o zřízení zvláštního účtu na složení příspěvku na volební náklady oznámení ZIO 19.7.2017 - 21.10.2017
EVM-0916/2017 byt č.j. 868/5 Háje, č.p. 868,869, byt. dům na pozemcích parc.č. 1161/ a 1161/6, LV č.782 a LV č. 4504 v k.ú. Háje, obec Praha dražební vyhláška EVM 19.7.2017 - 27.9.2017
EVM-0914/2017 přízemní nepodsklepený rodinný dům nezapsaný v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. 75 a pozemky parc.č. 18/1 a 18/2 (zahrady), vše na LV č. 40 v k.ú. Velká Bukovina, okr. Děčín dražební vyhláška EVM 19.7.2017 - 30.8.2017
OVO-0929/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1752 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na krytí rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0930/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1763 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0931/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1686 - k předložení objednávky a smlouvy o poskytování služeb turistické mobilní aplikace dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0932/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1702 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0933/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1703 - k návrhu na úpravu rozpočtu RFD-SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-1050/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1697 - k navýšení provozních prostředků na zajištění běžné údržby komunikací MHMP - RFD SK rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-1051/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1695 - k návrhu dopravních opatření v železniční dopravě v rámci systému PID a zvýšení rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019