Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-5994/2018 parc. č. 2848/2, 2848/366, 2848/370, 2848/371, 5953 v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 10.4.2018 - 25.4.2018
HOM-5995/2018 parc. č. 2848/2, 2848/224, 2848/226, 2848/309, 2848/320, 2848/360, 3047/12, 3049/45, 5953 v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 10.4.2018 - 25.4.2018
HOM-5996/2018 parc. č. 23/184 v kat. území Černý Most záměr - Pronajmout HOM 10.4.2018 - 25.4.2018
HOM-5997/2018 parc. č. 767/1 v kat. území Karlín záměr - Pronajmout HOM 10.4.2018 - 25.4.2018
ODA-6008/2018 RTT Vinohradská (Želivského - Muzeum) rozhodnutí ODA 10.4.2018 - 25.4.2018
TSK-6009/2018 Pronájem části komunikace - Háje, Chodov záměr TSK 10.4.2018 - 25.4.2018
PRI-5928/2018 Výzva č. 11 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III. oznámení PRI 9.4.2018 - 31.8.2018
SCZ-6011/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - INSTALA PRAHA spol. s r.o. oznámení SCZ 9.4.2018 - 8.6.2018
UZR-5852/2018 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy (3 varianty) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejná vyhláška UZR 9.4.2018 - 25.5.2018
SCZ-5964/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická biochemie-laboratoř pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.4.2018 - 22.5.2018
SCZ-5965/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru hematologie a transfúzní lékařství-laboratoř pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.4.2018 - 22.5.2018
SCZ-5966/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru lékařská mikrobiologie-laboratoř pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.4.2018 - 22.5.2018
SCZ-5967/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru revmatologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.4.2018 - 22.5.2018
SCZ-5968/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru neurologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.4.2018 - 22.5.2018
SCZ-5969/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru neurochirurgie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.4.2018 - 22.5.2018