Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-2224/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Eva Jedličková oznámení SCZ 23.9.2017 - 1.1.2018
ZSP-2180/2017 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2018 granty ZSP 22.9.2017 - 21.12.2017
ZSP-2181/2017 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018 granty ZSP 22.9.2017 - 21.12.2017
ZSP-2188/2017 Vyhlášení grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti rodinné politiky. granty ZSP 21.9.2017 - 31.12.2017
SCZ-2200/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Lékárna Na chmelnici, spol. s r.o. oznámení SCZ 21.9.2017 - 20.11.2017
SLU-2183/2017 Vyhlášení popisu věci - ve věci nálezu motorového vozidla PEUGEOT BOXER, modré barvy, rz: cc4578AM, mpz: BLR (Bulharsko), majitel vozu Rumen Serafimov Haralanov vyhláška SLU 20.9.2017 - 20.3.2018
OCP-2149/2017 IPPC - informace o vydání 12. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Lakovna kabin nákladních automobilů“, Beranových 140, 199 03 Praha 9 provozovatele Avia Motors s.r.o., IČ 27422356. rozhodnutí OCP 20.9.2017 - 19.11.2017
OVO-2156/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2311 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 KUC MHMP - kultura v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2157/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2342 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2158/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2343 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2159/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2321 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2160/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2322 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2161/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2341 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2162/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2328 - k návrhu na přerozdělení rozpočtu běžných výdajů schváleného odboru HOM MHMP v kapitole 08 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2163/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2323 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019