Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4027/2018 pronájem části pozemku parc. č. 2976/1 v k.ú. Smíchov záměr - Pronajmout HOM 8.1.2018 - 24.1.2018
HOM-4043/2018 Výpůjčka pozemků v k.ú. Háje záměr - Vypůjčit HOM 8.1.2018 - 24.1.2018
ROZ-4085/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - pozemek parc.č. 335/2 (orná půda), LV 27 v k.ú. Svárov u Unhoště, okr. Kladno a podíl 1/4 - pozemek parc.č. 211 (orná půda), LV 58 v k.ú. Červený Újezd, okr. Praha-západ exekuční příkaz ROZ 8.1.2018 - 24.1.2018
ROZ-4086/2018 nařízení exekuce prodejem movitých věcí povinného - čj. 027 EX 01044/17-021 exekuční příkaz ROZ 8.1.2018 - 24.1.2018
ODA-4092/2018 Rohanské nábřeží - Negrelliho viadukt opatření ODA 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4094/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 163988/2017, ze dne 7. 12. 2017, (Peter Gaži, Praha 5 - Radotín) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1878/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
STR-4111/2018 Umístění světelného reklamního zařízení na fasádě budovy č.p. 1272, Dělnická 53, č. parc. 898, k.ú. Holešovice - seznámení s podklady pro rozhodnutí oznámení STR 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4114/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 163983/2017, ze dne 7. 12. 2017, (Šerif Haljabak, Jablonec nad Nisou) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1956/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4115/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 164374/2017, ze dne 8. 12. 2017, (Michaela Pelantová, Praha 10 - Horní Měcholupy) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1850/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4116/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 164576/2017, ze dne 8. 12. 2017, (Miloš Šinkora, Rudník) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1964/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4117/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 163977/2017, ze dne 7. 12. 2017, (Nella Valentová, Praha 13 - Stodůlky) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1993/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
SLU-4118/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 164580/2017, ze dne 8. 12. 2017, (Marek Šťastný, Praha 8) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1989/2018 veřejná vyhláška SLU 8.1.2018 - 24.1.2018
ROZ-4076/2018 objekt k rodinné rekreaci Bošice, č.e. 8 na pozemku parc.č. St. 22 a pozemek parc.č. 15/4 (zahrada), LV 370 v k.ú. Bošice u Kouřimi, obec Svojšice, okr. Kolín (včetně příslušenství, např. kůlna, IS elektro, vrata aj.) dražební vyhláška ROZ 5.1.2018 - 28.2.2018
ROZ-4077/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - objekt k rodinné rekreaci Loděnice, č.e. 23 na pozemku parc.č. 1482/1 a 1482/2, LV 627 v k.ú. Loděnice u Berouna, obec Loděnice, okr. Beroun dražební vyhláška ROZ 5.1.2018 - 14.2.2018
ROZ-4078/2018 byt č. 669/5 Vysočany, byt. dům, č.p. 669 na pozemku parc.č. 322 včetně podílu 5693/93320 na společ. částech domu a pozemku, vše LV 1793 a 976 v k.ú. Vysočany, obec Praha (+ sklepní kóje) dražební vyhláška ROZ 5.1.2018 - 7.2.2018