Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7711/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1708 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7712/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1710 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7713/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1633 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby a jejich modulů, SLA, metodické rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7714/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1675 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7715/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1709 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7716/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1677 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7717/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1674 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery z Ministerstva kultury na program Veřejné rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7718/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1632 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění maintenance programového vybavení spisové služby a jejich rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7719/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1678 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7720/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1683 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OPP-7640/2018 Oznámení změny termínu podávání žádostí o grant hl. m. Prahy do V. kola grantového programu k Výročí 100 let vzniku samostatného čs státu a 25 let ČR v 2018 oznámení OPP 26.6.2018 - 5.9.2018
ZIO-7649/2018 Volby do zastupitelstev MČ - doplnění seznamu MČ, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy a zveřejnění potřebného počtu podpisů na petici - MČ Praha - Křeslice oznámení ZIO 25.6.2018 - 6.10.2018
ROZ-7635/2018 pozemek parc.č. 550 (zahrada), LV 188 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, okr. Ostrava-město dražební vyhláška ROZ 25.6.2018 - 25.9.2018
ROZ-7645/2018 objekt k bydlení Jiřice, č.p. 60 na pozemku parc.č. St. 84 a pozemek parc.č. 430/1 (zahrada), LV 485 v k.ú. Jiřice u Humpolce, obec Jiřice, okr. Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 25.6.2018 - 10.9.2018
ROZ-7647/2018 pozemek parc.č. 1599/11 (ostatní plocha), LV 414 v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 25.6.2018 - 21.8.2018