Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-0756/2018 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro PP Prameniště Blatovského potoka 2019 - 2028 oznámení OCP 2.12.2018 - 1.1.2019
SCZ-0765/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Stanislava Stuchlá oznámení SCZ 30.11.2018 - 31.1.2019
SCZ-0766/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jelena Strnadová oznámení SCZ 30.11.2018 - 31.1.2019
SCZ-0767/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - doc. MUDr. Ivan Hritz oznámení SCZ 30.11.2018 - 31.1.2019
SCZ-0768/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Božena Kavková oznámení SCZ 30.11.2018 - 31.1.2019
SCZ-0769/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Milena Dvořáková oznámení SCZ 30.11.2018 - 31.1.2019
SCZ-0884/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru vnitřní lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 30.11.2018 - 18.1.2019
SCZ-0885/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru lékařská genetika pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 30.11.2018 - 18.1.2019
SCZ-0886/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru chirurgie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 30.11.2018 - 22.12.2018
HOM-0675/2018 prodej části parc.č. 874/5 v k.ú. Libuš záměr - Prodat HOM 30.11.2018 - 21.12.2018
PER-0730/2018 kontrolor - metodik / kontrolorka - metodička v odboru kontrolních činností volná pracovní místa na MHMP PER 29.11.2018 - 20.12.2018
FON-0682/2018 44. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy granty FON 28.11.2018 - 31.10.2019
SCZ-0665/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru anesteziologie a intenzivní medicína pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 28.11.2018 - 15.1.2019
SCZ-0690/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru urgentní medicína pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 28.11.2018 - 15.1.2019
SCZ-0667/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 21.11.2018. oznámení SCZ 28.11.2018 - 28.12.2018