Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4379/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1113 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4380/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1107 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4381/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1109 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4382/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1133 - k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4383/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1110 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4384/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1106 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4385/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1108 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4386/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1105 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4387/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1104 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4388/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1129 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4389/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1127 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0581 rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4390/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1098 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2019 v kapitole 0254 - Městská infrastruktura v souvislosti s realizací akce č. 10305 EU - rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4391/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1128 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 05 rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4392/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1126 - k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021
OVO-4393/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1111 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021