Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PRI-2285/2017 Revize výzvy č. 5 ZS ITI PMO Rozšíření technického vybavení středních škol oznámení PRI 28.9.2017 - 14.12.2017
OCP-2257/2017 Vyhlášení výzvy č. 2 dotačního programu "Zlepšovaní kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" granty OCP 27.9.2017 - 31.12.2019
SCZ-2283/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Zdeňka Richterová oznámení SCZ 27.9.2017 - 26.11.2017
OVO-2267/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2361 - k převodu finančních prostředků odboru RFD MHMP pro zajištění potřebných licencí k provozování kamerových detektorů rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2268/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2367 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2269/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2373 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na Vzdělávací rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2270/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2364 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 2. čtvrtletí 2017 a neinvestičního transferu od města Černošice na úhradu zvýšené dopravní obslužnosti rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2271/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2363 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2272/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2374 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
SCZ-2259/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Dagmar Prejzková oznámení SCZ 26.9.2017 - 25.11.2017
SCZ-2260/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Šárka Horáčková, Ph.D. oznámení SCZ 26.9.2017 - 25.10.2017
SCZ-2246/2017 Informace MZ ČR pro lékaře - poskytování zdravotních služeb vládním stipendistům. oznámení SCZ 25.9.2017 - 31.12.2017
SCZ-2240/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Zdeňka Kapalová oznámení SCZ 25.9.2017 - 24.11.2017
SCZ-2241/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Galaxy Optical Services (Czech Republik) s.r.o. oznámení SCZ 25.9.2017 - 24.11.2017
OCP-2239/2017 EIA - dokumentace záměru Malešice Polygrafická, Praha 10 oznámení OCP 25.9.2017 - 25.10.2017