Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-3251/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 8.4.2019 - 24.5.2019
OCP-3256/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (8. změna) při nepodstatné změně v provozu zařízení „Teplárna Michle", Chodovská 729, 145 02 Praha 4 provozovatele Pražská teplárenská a.s., IČ 45273600. rozhodnutí OCP 8.4.2019 - 8.5.2019
PER-3254/2019 specialista / specialistka protipovodňové ochrany v odboru bezpečnosti volná pracovní místa na MHMP PER 8.4.2019 - 2.5.2019
HOM-3190/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 8.4.2019 - 24.4.2019
PER-3255/2019 vedoucí oddělení právního, veřejných zakázek a řízení projektů v odboru informatické infrastruktury volná pracovní místa na MHMP PER 8.4.2019 - 24.4.2019
STR-3275/2019 Umístění stavby "Parkovací pavilon Budějovická" při ul. Antala Staška, na pozemcích v k.ú. Krč - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 8.4.2019 - 24.4.2019
ODA-3277/2019 Pod Bruskou přechod veřejná vyhláška ODA 8.4.2019 - 24.4.2019
ODA-3278/2019 Dvořákovo nábř., Malostranské nám. opatření ODA 8.4.2019 - 24.4.2019
HOM-3143/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3144/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3145/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3146/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3147/2019 kobky záměr HOM 6.4.2019 - 6.5.2019
HOM-3241/2019 pozemek (orná půda) parc.č. 1001/1, LV 340, v k.ú. Budislav u Litomyšle, obec Budislav, okr. Svitavy dražební vyhláška HOM 5.4.2019 - 7.6.2019
SCZ-3250/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jitka Vomáčková oznámení SCZ 5.4.2019 - 4.6.2019