Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4368/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Horní Měcholupy, č.p. 154, na pozemku parc.č. 189/1, pozemky parc.č. 189/2 (ostatní plocha) a parc.č. 190 (zahrada), LV 217, v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha dražební vyhláška HOM 4.6.2019 - 4.7.2019
HOM-4250/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 1121/1 v k.ú. Vršovice záměr - Pronajmout HOM 4.6.2019 - 20.6.2019
HOM-4276/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2014/682 v k.ú. Chodov záměr - Pronajmout HOM 4.6.2019 - 20.6.2019
PKD-4371/2019 Vinohradská jeřáb OC Flora opatření PKD 4.6.2019 - 20.6.2019
HOM-4373/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - byt č. 823/105, Vršovice, č.p. 823, byt. dům, na pozemku parc.č. 1937 a podíl 4815/286435 na společných částech domu a pozemku, LV 9467, v k.ú. Vršovice, obec Praha dražební vyhláška HOM 4.6.2019 - 20.6.2019
HOM-4256/2019 Pronájem NP, k.ú. Dolní Počernice záměr - Pronajmout HOM 4.6.2019 - 19.6.2019
TSK-4346/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2332 v k.ú. Nové Město záměr TSK 4.6.2019 - 19.6.2019
TSK-4351/2019 Na Marně, staveništní vjezd záměr TSK 4.6.2019 - 19.6.2019
PKD-4354/2019 Obytný soubor Blažimská, Seznámení s podklady rozhodnutí oznámení PKD 4.6.2019 - 19.6.2019
OCP-4357/2019 část pozemku parc.č. 2104/1 v k.ú. Holešovice společnosti VPP Group a.s., IČO 05191211, a to na dobu určitou, za účelem provedení rekonstrukce barokní opěrné zdi, ve 3 stavebních etapách po 56 m2. Sazba nájemného činí 20,- Kč/m2/den. záměr - Pronajmout OCP 4.6.2019 - 19.6.2019
TSK-4362/2019 Pronájem části komunikace Praha 2 na dobu určitou, viz příloha. záměr TSK 4.6.2019 - 19.6.2019
TSK-4363/2019 Pronájem části komunikace na dobu určitou - Praha 8, viz příloha záměr TSK 4.6.2019 - 19.6.2019
TSK-4369/2019 Primátorská, Praha 8, rekonstrukce kanalizace záměr TSK 4.6.2019 - 19.6.2019
PKD-4374/2019 Novovysočanská - stavební úpravy STL plynovodu opatření PKD 4.6.2019 - 19.6.2019
OVO-4378/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1114 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí na projekt rozpočtové opatření OVO 3.6.2019 - 2.6.2021