Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-2366/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Petra Brémová oznámení SCZ 5.10.2017 - 4.12.2017
SCZ-2315/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru nefrologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 5.10.2017 - 16.11.2017
OCP-2369/2017 EIA - ukončení posuzování záměru Zařízení ke sběru, výkupu, využívání odpadů způsobem R12 a R13 a odstraňování odpadů způsobem D15, Praha 7 oznámení OCP 5.10.2017 - 25.10.2017
HOM-2231/2017 prodej pozemku parc.č. 1285/2 v k.ú. Krč záměr - Prodat HOM 4.10.2017 - 25.10.2017
PER-2351/2017 specialista / specialistka přípravy a realizace investic v odboru technické vybavenosti - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 4.10.2017 - 23.10.2017
OVO-2327/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2416 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2328/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2411 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2329/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2415 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2330/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2397 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2331/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2419 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2332/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2400 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2333/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2399 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2334/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2404 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2335/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2395 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2336/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2394 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019