Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-7824/2018 spoluvlastnický podíl id. 1516/36435 - pozemek parc,č, 558/15 (ostatní plocha), LV 8572 a podíl id. 6064/145740 - pozemek parc.č. 556/21 (ostatní plocha), LV 8527, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice dražební vyhláška ROZ 3.7.2018 - 5.9.2018
ROZ-7818/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 2095 (ostatní plocha) a 2096 (orná půda), LV 2767 v k.ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 3.7.2018 - 23.8.2018
ROZ-7825/2018 stavba obč. vybavenosti Pravonín, č.p. 1 na pozemku parc.č. St. 1/1 a pozemky parc.č. 1/1 (zahrada), parc,č. 1/9, 1/10 a 2192/1 (ostatní plocha), LV 354 v k.ú. Pravonín, obec Pravonín, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 3.7.2018 - 16.8.2018
HOM-6837/2018 Karlova 17, Praha 1 záměr HOM 3.7.2018 - 23.7.2018
ROZ-7811/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - objekt k bydlení Kroučová, č.p. 19 na pozemku parc.č. St. 32, LV 177, obec Kroučová, okr. Rakovník dražební vyhláška ROZ 2.7.2018 - 23.8.2018
SCZ-7634/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru urologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.7.2018 - 17.8.2018
SCZ-7698/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru psychiatrie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.7.2018 - 17.8.2018
SCZ-7788/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 2.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-7805/2018 spoluvlastnický podíl 1/3 - soubor pozemků (orná půda, lesní pozemek), LV 222 v k.ú. Ouběnice u Votic, obec Bystrice, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 2.7.2018 - 31.7.2018
PER-7769/2018 kontrolor – metodik / kontrolorka - metodička v odboru kontrolních činností volná pracovní místa na MHMP PER 2.7.2018 - 25.7.2018
ROZ-7783/2018 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2017 - závěrečný účet oznámení ROZ 30.6.2018 - 31.7.2019
ROZ-7784/2018 Schválený rozpočet hl. m. Prahy na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu hl. m. Prahy do r. 2023 oznámení ROZ 30.6.2018 - 31.7.2019
ROZ-7771/2018 spoluvlastnický podíl 1/5 - soubor pozemků: pozemek parc.č. 702/1 (zemědělský půdní fond), parc.č. 702/2, 703 a 705/6 (ostatní plocha) a 705/16 (lesní pozemek), LV 232 v k.ú. Pozděchov, okr. Vsetín dražební vyhláška ROZ 29.6.2018 - 17.10.2018
SCZ-7731/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - paní Stanislava Rejmanová oznámení SCZ 29.6.2018 - 31.8.2018
ROZ-7750/2018 odročení dražby: rodinný dům Lány, č.p. 496 na pozemku parc.č. St. 651; rodinný dům Lány, č.p. 497 na pozemku parc.č. St.654; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. St. 894 a soubor pozemků (orná půda), LV 725 v k.ú. Lány, obec Lány, okr. Kladno dražební vyhláška ROZ 28.6.2018 - 5.9.2018