Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-4145/2018 administrátor / administrátorka monitorovacího systému v odboru evropských fondů volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 25.1.2018
PER-4161/2018 koordinátor / koordinátorka prevence kriminality v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 24.1.2018
PER-4162/2018 kontrolor / kontrolorka projektů v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 24.1.2018
PER-4163/2018 finanční referent / referentka projektu – rozpočet v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 24.1.2018
PER-4164/2018 finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 24.1.2018
OVO-4146/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.25 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zajištění výpravy hl.m. Prahy na Hry VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 v rozpočtové opatření OVO 9.1.2018 - 9.1.2020
SCZ-4129/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marta Nováková oznámení SCZ 9.1.2018 - 9.3.2018
ROZ-4132/2018 spoluvlastnický podíl 1/5 - rodinný dům Kobylisy, č.p. 321 na pozemku parc.č. 1421 a pozemek parc.č. 1422/1 (zahrada), LV 532 v k.ú. Kobylisy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 7.3.2018
ROZ-4124/2018 stavba obč. vybavenosti Pravonín, č.p. 1 na pozemku parc.č. St. 1/1 a pozemky parc.č. 1/1 (zahrada), parc,č. 1/9, 1/10 a 2192/1 (ostatní plocha), LV 354 v k.ú. Pravonín, obec Pravonín, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 13.2.2018
ROZ-4135/2018 spoluvlastnický podíl 1/50 - rodinný dům Staré Město, č.p. 896 na pozemku parc.č. St. 803 a pozemek parc.č. 240/40 (zahrada), vše LV 642 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město, okr. Uherské Hradiště dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 7.2.2018
ROZ-4136/2018 podíl 1/4 - objekt k bydlení Bošín, č.p. 60 na pozemku parc.č. St. 15/2 a pozemky parc.č. St. 15/1 (zbořeniště); parc.č. St. 15/2, 15/3 a 15/4 (zastav. plocha), LV 563 v k.ú. Bošín, obec Křinec, okr. Nymburk dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 7.2.2018
ROZ-4137/2018 spoluvlastnický podíl 1/8 - soubor pozemků parc.č. 1438/1, 1438/2 a 1451/3 (ostatní plocha nebo orná půda), LV 1232 v k.ú. Řeporyje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 7.2.2018
HOM-4009/2018 prodej části pozemku parc.č. 2339/102 v k.ú. Stodůlky záměr - Prodat HOM 9.1.2018 - 30.1.2018
ZIO-4142/2018 Volba prezidenta ČR - telefonní spojení do volebních místností - městské části, pro které je MHMP pověřeným obecním úřadem oznámení ZIO 9.1.2018 - 28.1.2018
ZIO-4143/2018 Volba prezidenta ČR - telefonní spojení do všech volebních místností na území hlavního města Prahy oznámení ZIO 9.1.2018 - 28.1.2018