Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-2293/2017 pozemek parc. č. 1001/8 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2295/2017 pronájem části pozemku parc. č. 1266 o výměře 296 m2 k.ú. Troja záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2296/2017 pronájem spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1840/4 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2357/2017 pronájem části spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1840/4 k. ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2358/2017 pronájem spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1855/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
ZIO-2391/2017 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 2. 10. 2017 - 6. 10. 2017) oznámení ZIO 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2403/2017 parc. č. 2838/28, 2838/32 ( id. podíl 17/36 ) v k. ú. Nusle a pozemků parc. č. 1106/2 ( id. podíl 17/36), 1133/8 ( id. podíl 7/24 ) v kat. území Krč záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
ODA-2405/2017 Poděbradská-Kolbenova_oprava mostu_prodl. opatření ODA 9.10.2017 - 24.10.2017
ODA-2406/2017 Vršovická (Moskevská-Altajská)_vodovod.řad_prodl. opatření ODA 9.10.2017 - 24.10.2017
PER-2399/2017 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 9.10.2017 - 23.10.2017
HOM-2305/2017 zastavěné pozemky parc.č. 2760/6-11 v kat. území Chodov záměr - Prodat HOM 6.10.2017 - 27.10.2017
HOM-2312/2017 zastavěné pozemky parc.č. 2131/224-229 o celkové výměře 1633 m2 v kat. území Stodůlky záměr - Prodat HOM 6.10.2017 - 27.10.2017
HOM-2344/2017 zastavěné pozemky parc.č. 1293/886-892, v kat. území Řepy záměr - Prodat HOM 6.10.2017 - 27.10.2017
PRI-2371/2017 Výzva č. 9 Zprostředkujícího subjektu ITI - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí prahy oznámení PRI 5.10.2017 - 29.12.2017
SCZ-2365/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marcela Merkolová oznámení SCZ 5.10.2017 - 4.12.2017