Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-9592/2018 parc.č.733, k.ú. Hradčany záměr TSK 4.10.2018 - 19.10.2018
TSK-9595/2018 parc.č. 1136 k.ú. Staré Město záměr TSK 4.10.2018 - 19.10.2018
TSK-9597/2018 ul. Sudoměřská 28, Praha 3, jeřáb, ZS, výtah záměr TSK 4.10.2018 - 19.10.2018
TSK-9599/2018 Praha 7 parc.č.2329/1 havárie stoky -ZS 45m2 záměr TSK 4.10.2018 - 19.10.2018
ZSP-9591/2018 Vyhlášení grantového řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2019 granty ZSP 3.10.2018 - 31.1.2019
ROZ-9587/2018 spoluvlastnický podíl 1/10 - pozemky parc.č. 4272/21 a 4272/22 (zemědělský půdní fond), LV 4815, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 3.10.2018 - 3.12.2018
ROZ-9586/2018 byt č. 1039/4, Vršovice, .p. 1039, byt. dům, na pozemku parc.č. 1256, a podíl 522/17440 na společ. částech domu a pozemku, LV 9393 v k.ú. Vršovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 3.10.2018 - 20.11.2018
ROZ-9589/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - rekreační chalupa, Rouské, č.e. 4, na pozemku parc.č. St. 94 a pozemek parc.č. St. 96 (zbořeniště), LV 207, v k.ú. Rouské, obec Rouské, okr. Přerov dražební vyhláška ROZ 3.10.2018 - 15.11.2018
ROZ-9588/2018 zrušení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Královice, č.p. 75, na pozemku parc.č. 132 a pozemek (zahrada) parc.č. 133, LV 46, včetně příslušenství (kolna), v k.ú. Královice, obec Praha, z důvodu úhrady pohledávky dražební vyhláška ROZ 3.10.2018 - 30.10.2018
HOM-9481/2018 výpůjčka části pozemku parc.č. 2513/3, k.ú. Dejvice záměr - Vypůjčit HOM 3.10.2018 - 19.10.2018
ODA-9600/2018 Argentinská - oprava plynovodu opatření ODA 3.10.2018 - 19.10.2018
ODA-9615/2018 SSZ 1077 opatření ODA 3.10.2018 - 19.10.2018
ODA-9616/2018 SSZ 6996 opatření ODA 3.10.2018 - 19.10.2018
TSK-9543/2018 parkování firemních vozů záměr TSK 3.10.2018 - 18.10.2018
OCP-9544/2018 Vyrozumění o podaném odvolání proti usnesení OCP MHMP ve věci převzetí kompetence vodoprávního úřadu v řízení: stanovení ochranného pásma vodního zdroje ZTC3, k.ú. Smíchov a Radlice, Praha 5 veřejná vyhláška OCP 3.10.2018 - 18.10.2018