Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0836/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3017 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0837/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3026 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0838/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3042 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v souvislosti s finančním vypořádáním projektu Školní obědy dostupné pro rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0839/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3040 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0840/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3025 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0841/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3020 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s vrácením části návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl.m. Prahy městskou částí rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0842/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3028 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva kultury na regeneraci městských památkových rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0843/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3034 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0844/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3039 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0845/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3021 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
SCZ-0799/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Eva Zajíčková oznámení SCZ 4.12.2018 - 3.2.2019
SCZ-0800/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Eva Elbertová oznámení SCZ 4.12.2018 - 3.2.2019
SCZ-0801/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Richard Válek oznámení SCZ 4.12.2018 - 2.2.2019
SCZ-0770/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zdravotnická dopravní služba pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 4.12.2018 - 21.1.2019
ROZ-0810/2018 spoluvlastnický podíl 783/17396 - pozemek parc.č. 81/2 (jiná plocha), LV 471, v k.ú. Veveří, obec Brno, okr. Brno-město dražební vyhláška ROZ 4.12.2018 - 17.1.2019