Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-3257/2019 vypůjčit část komunikace Linhartská, U Radnice Praha1 záměr TSK 9.4.2019 - 24.4.2019
TSK-3258/2019 Starostrašnická, V Olšinách, Krátká, Kralická záměr TSK 9.4.2019 - 24.4.2019
HOM-3259/2019 prodloužení doby nájmu stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Jungmannova 31, Praha 1 - divadlo se zázemím a divadelní klub záměr HOM 9.4.2019 - 24.4.2019
TSK-3265/2019 Pronájem části komunikace na dobu určitou Praha 2 - Italská 209/17 záměr TSK 9.4.2019 - 24.4.2019
TSK-3266/2019 Pronájem části komunikace, Praha 7 - Holešovice záměr TSK 9.4.2019 - 24.4.2019
HOM-3270/2019 pozemek parc.č. 1784/7 k.ú. Vysočany záměr - Pronajmout HOM 9.4.2019 - 24.4.2019
TSK-3274/2019 vypůjčit část komunikace , umístění dřevěného pódia, parc.č.4518/2, k.ú. Strašnice, ul. Solidarity , P-10 záměr TSK 9.4.2019 - 24.4.2019
ODA-3304/2019 náměstí Míru opatření ODA 9.4.2019 - 24.4.2019
OVO-3279/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.618 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3280/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.638 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3281/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.615 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3282/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.616 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3283/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.613 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3284/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.641 - k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021
OVO-3285/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.614 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 8.4.2019 - 7.4.2021