Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-8139/2018 referent / referentka protokolu v odboru "Kancelář primátora" volná pracovní místa na MHMP PER 20.7.2018 - 6.8.2018
HOM-8015/2018 vypůjčit část pozemku parc. č. 1133/1 k.ú. Staré Město záměr - Vypůjčit HOM 20.7.2018 - 5.8.2018
ODA-8131/2018 Vinohradská - kontejner opatření ODA 20.7.2018 - 5.8.2018
SLU-8140/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 102956/2018, ze dne 28. 06. 2018, (František Berka, Ústí nad Labem - Severní Terasa) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 109525/2018 veřejná vyhláška SLU 20.7.2018 - 5.8.2018
SLU-8141/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 106352/2018, ze dne 11. 07. 2018, (Lukáš Skirca, Ústí nad Labem - Severní Terasa) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 110189/2018 veřejná vyhláška SLU 20.7.2018 - 5.8.2018
TSK-8088/2018 Karlovo náměstí, Na Moráni, par.č. 2419/2,2434/1, kat.ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 20.7.2018 - 4.8.2018
TSK-8089/2018 Rašínovo nábřeží 46, par.č. 2427/1, kat.ú. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 20.7.2018 - 4.8.2018
OCP-8092/2018 část pozemku parc.č. 3179/14 v k.ú. Michle o výměře 16 m2 panu Ing. Vladimíru Moravcovi, za účelem chovu včel, na dobu neurčitou, za dohodnuté nájemné 7,- Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 20.7.2018 - 4.8.2018
TSK-8094/2018 umístění infopoutače na ul. Seifertova 557/41, parc.č. 4342, k.ú.: Žižkov záměr TSK 20.7.2018 - 4.8.2018
TSK-8099/2018 parc.č.2390 v k.ú. Nové Město záměr TSK 20.7.2018 - 4.8.2018
TSK-8104/2018 parc.č. 2405 v k.ú. Nové Město záměr TSK 20.7.2018 - 4.8.2018
TSK-8111/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p.733 k.ú. Hradčany záměr TSK 20.7.2018 - 4.8.2018
SML-8112/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Josifovski oznámení SML 20.7.2018 - 4.8.2018
ODA-8135/2018 Novopacká - objízdná trasa za exit na D10 opatření ODA 20.7.2018 - 4.8.2018
ZIO-8138/2018 Schválené názvy veřejných prostranství číslo usnesení 1730 ze dne 17.7.2018 oznámení ZIO 20.7.2018 - 4.8.2018