Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4355/2018 nemovitosti v kat. území Vršovice záměr - Pronajmout HOM 24.1.2018 - 8.2.2018
OCP-4412/2018 Trasa pro pojízdný prodej – KOOL FOOD SERVICE s r.o. záměr - Pronajmout OCP 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4413/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4414/2018 Pomezní - ohrada záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
TSK-4419/2018 pronajmout části komunikací - Praha 9, Hloubětín, Černý Most záměr TSK 24.1.2018 - 8.2.2018
OVO-4430/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.150 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 - poskytnutí finančních prostředků osobám poškozených mimořádnou událostí rozpočtové opatření OVO 23.1.2018 - 23.1.2020
ROZ-4409/2018 byt č. 1929/116 Chodov, č.p. 1927-1929, byt. dům na pozemku parc.č. 397/125-397/127 a podíl 45/5732 na společ. částech domu a pozemku, LV 4894 v k.ú. Chodov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 23.1.2018 - 23.2.2018
SLU-4420/2018 Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku České republiky - Ministerstva obrany, Čj. MO 21875/2018-1150 výběrové řízení SLU 23.1.2018 - 20.2.2018
HOM-4304/2018 pozemek parc. č. 662 k.ú. Veleslavín záměr - Pronajmout HOM 23.1.2018 - 9.2.2018
PER-4380/2018 koordinátor / koordinátorka projektů v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 23.1.2018 - 9.2.2018
HOM-4256/2018 pronájem pozemků v k.ú. Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 23.1.2018 - 8.2.2018
PER-4379/2018 referent / referentka evidence řidičů - agenda řidičských průkazů v odboru dopravněsprávních agend (4 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 23.1.2018 - 8.2.2018
OBF-4401/2018 výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu, čp. 965 a 966 v k.ú. Černý Most na adrese Generála Janouška, Praha 14 výběrové řízení OBF 23.1.2018 - 8.2.2018
OBF-4403/2018 výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu, čp. 855 a 856 v k.ú. Černý Most na adrese Jíchova, Praha 14 výběrové řízení OBF 23.1.2018 - 8.2.2018
SLU-4416/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 170318/2017, ze dne 21. 12. 2017, (Miroslav Červeňák, Praha 5 - Smíchov) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 8132/2018 veřejná vyhláška SLU 23.1.2018 - 8.2.2018