Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-6304/2018 rozšíření cyklostezky záměr TSK 24.4.2018 - 9.5.2018
HOM-6310/2018 Jungmannova 31, Praha 1, stavba č.p. 36 k.ú. Nové Město záměr HOM 24.4.2018 - 9.5.2018
ODA-6314/2018 OOP § 19a - Maraton 2018 opatření ODA 24.4.2018 - 9.5.2018
HOM-6321/2018 parc. č. 532/35 v kat. území Střížkov záměr - Pronajmout HOM 24.4.2018 - 9.5.2018
HOM-6322/2018 parc. č. 587/2, 1825/2, 1857/33, 1857/94 v kat. území Kamýk záměr - Pronajmout HOM 24.4.2018 - 9.5.2018
HOM-6323/2018 parc. č. 2133/5 v kat. území Dejvice záměr - Pronajmout HOM 24.4.2018 - 9.5.2018
TSK-6326/2018 Čínská, Terronská, Jugoslávských partyzánů - lešení záměr TSK 24.4.2018 - 9.5.2018
PER-6330/2018 právník / právnička v odboru územního rozvoje volná pracovní místa na MHMP PER 24.4.2018 - 9.5.2018
HOM-6335/2018 Pozemek parc. č. 1975/9 k.ú. Košíře záměr - Pronajmout HOM 24.4.2018 - 9.5.2018
ODA-6342/2018 Rašínovo nábřeží - oprava povrchu vozovky opatření ODA 24.4.2018 - 9.5.2018
OVO-6356/2018 Upravený návrh programu jednání 36. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 26. 4. 2018 oznámení OVO 24.4.2018 - 28.4.2018
ROZ-6331/2018 zrušení dražby: byt č. 1952/9 Žižkov, č.p. 1952, byt. dům na pozemku parc.č. 3224/2 a parc.č. 3224/7 a podíl 650/39987 na společ. částech domu a pozemku, LV č. 15596 v k.ú. Krč, obec Praha , z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška ROZ 24.4.2018 - 26.4.2018
PRI-6306/2018 Výzva č. 12 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II. oznámení PRI 23.4.2018 - 31.7.2018
HOM-6107/2018 pacht pozemku v k.ú. Dubeč výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018
HOM-6108/2018 Pacht pozemků v k.ú. Jinonice výběrové řízení HOM 23.4.2018 - 7.6.2018