Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
MHM-4644/2019 Vyrozumění Městského soudu v Praze o probíhajícím řízení č.j. 11 A 67 /2019-46 oznámení MHM 14.6.2019 - 14.7.2019
HOM-4504/2019 krátkodobá výpůjčka části pozemku parc.č. 4400/416 v k.ú. Modřany záměr - Vypůjčit HOM 14.6.2019 - 30.6.2019
HOM-4508/2019 Vypůjčit pozemek parc. č. 583/232 v k.ú. Háje Městské části Praha 11, na dobu určitou, a to do doby Svěření tohoto pozemku Městské části Praha 11, za účelem výstavby Rákosníčkova hřiště záměr - Darovat HOM 14.6.2019 - 30.6.2019
HOM-4528/2019 krátkodobý pronájem části pozemků parc.č. 2407/16 a parc.č. 2407/33 v k.ú. Michle záměr - Pronajmout HOM 14.6.2019 - 30.6.2019
TSK-4593/2019 Americká 23,par.č.4185, kat. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4595/2019 Na Václavce parc. č. 4902/1 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4596/2019 Nádražní záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4597/2019 Za Poštou záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4599/2019 Malešická záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
HOM-4605/2019 pozemky parc. č. 509/1, parc.č. 509/175, parc.č. 509/228, parc.č. 509/290 a parc.č. 753 k.ú. Horní Měcholupy záměr - Pronajmout HOM 14.6.2019 - 29.6.2019
PKD-4608/2019 Snížení nosnosti mostu Kamýcká opatření PKD 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4623/2019 U Trojice parc. č. 4886/2 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4624/2019 Stavební úpravy BD Táborská 46/23, p.č. 3016/1, Praha 4, Nusle záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4627/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2330/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4628/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2343, 2345, 2355 v k.ú. Nové Město záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019