Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-2645/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru nutriční terapeut pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 20.10.2017 - 5.12.2017
SCZ-2646/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 20.10.2017 - 5.12.2017
SCZ-2647/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru adiktolog pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 20.10.2017 - 5.12.2017
ROZ-2659/2017 podíl id. 1/6 - rodinný dům Víska, č.p. 13 na pozemku parc.č. St. 3 a zahrada parc.č. 6, LV 73, včetně příslušenství (hospodářské budovy, aj.), v k.ú. Víska u Strakonic, obec Nová Ves, okr. Strakonice dražební vyhláška ROZ 20.10.2017 - 23.11.2017
HOM-2455/2017 prodej pozemků parc.č. 2714 a parc.č. 2715 v k.ú. Krč záměr - Prodat HOM 20.10.2017 - 10.11.2017
HOM-2547/2017 pozemek parc. č. 905/6 v k.ú. Michle záměr - Prodat HOM 20.10.2017 - 10.11.2017
OCP-2666/2017 EIA - ukončení procesu posuzování záměru Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání, Praha 13 oznámení OCP 20.10.2017 - 9.11.2017
OCP-2671/2017 EIA - stanovisko k záměru Rezidenční park Na Vackově, 5. etapa (zóna C1, C2 a E), Praha 3, k.ú. Žižkov oznámení OCP 20.10.2017 - 9.11.2017
ROZ-2668/2017 zrušení dražby nařízené na 7.11.2017: podíl id. 1/14 - pozemky parc.č. 295/9 a 295/10 , LV č. 3 v k.ú. Ořech, okr. Praha-západ a podíl id. 1/6 - pozemky parc.č. 120/3, 183/2 a 184/2, LV č. 766 v k.ú. Zadní Kopanina, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.10.2017 - 7.11.2017
HOM-2543/2017 pozemek parc. č. 1002 o výměře 448 m2 v k.ú. Michle záměr - Pronajmout HOM 20.10.2017 - 5.11.2017
ROZ-2658/2017 Potvrzení o ukončení exekuce vedené pod č.j. 027 EX 087180/14-102 z důvodu vymožení celé dlužné částky s příslušenstvím exekuční příkaz ROZ 20.10.2017 - 5.11.2017
ROZ-2664/2017 odložení dražby nařízené na 9.10.2017 z důvodu zahájení insolvence na neurčito: byt č. 1497/15 Michle, bytový dům, č.p. 1497 na pozemku parc.č. 1307/48 a 1307/92, LV č. 6733 v k.ú. Michle, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.10.2017 - 5.11.2017
STR-2667/2017 Umístění stavby "Ul. Na Farkáně IV, Radlice na pozemcích v k.ú. Radlice rozhodnutí STR 20.10.2017 - 5.11.2017
ODA-2675/2017 Argentinska opatření ODA 20.10.2017 - 5.11.2017
ODA-2662/2017 Průběžná x V korytech_výkopy opatření ODA 20.10.2017 - 4.11.2017