Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1443/2017 Hybernská 998/4 - výpůjčka - Univerzita Karlova záměr - Vypůjčit HOM 18.8.2017 - 2.9.2017
HOM-1449/2017 pronájem pozemku parc.č. 4555/370 a parc.č. 4555/345 v k. ú. Modřany - ČZS - ZO Cholupice II záměr - Pronajmout HOM 18.8.2017 - 2.9.2017
TSK-1495/2017 záměr pronajmout část pozemku č.p. 775 k.ú. Hradčany záměr TSK 18.8.2017 - 2.9.2017
TSK-1505/2017 č. parc. 3029, k. ú. Nusle, Praha 2 záměr TSK 18.8.2017 - 2.9.2017
TSK-1506/2017 č. parc. 219, k. ú. Černý Most, Praha 9 záměr TSK 18.8.2017 - 2.9.2017
TSK-1507/2017 záměr půjčit část komunikace Křesomyslova a Sekaninova za účelem rek. TT záměr TSK 18.8.2017 - 2.9.2017
PRI-1498/2017 Výzva č. 8 Zprostředkujícího subjektu ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky - k 16.8.2017 oznámení PRI 17.8.2017 - 29.12.2017
PRI-1496/2017 Revize výzvy č. 6 ZS ITI - budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu - k 16.8.2017 oznámení PRI 17.8.2017 - 31.10.2017
PRI-1497/2017 Revize výzvy č. 7 ZS ITI - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě - k 16.8.2017 oznámení PRI 17.8.2017 - 31.10.2017
OPP-1474/2017 Seminář OPP MHMP pro veřejnost na téma: "Jak podat žádost o grant hl. m. Prahy na rok 2018", termín konání 21.9.2017. oznámení OPP 17.8.2017 - 21.9.2017
EVM-1502/2017 bytová jednotka č. 527/12, Hloubětín, byt. dům č.p. 527 na pozemku parc.č. 1072/73, LV č. 4952 a 1494 v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška EVM 17.8.2017 - 20.9.2017
EVM-1510/2017 byt č. 2152/56 Stodůlky, bytový dům č.p. 2144-2154 na pozemku parc.č. 2964- 2977, na LV č. 4063, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška EVM 17.8.2017 - 20.9.2017
EVM-1500/2017 movité věci: foťák + obal, olympus; ultrazvukový měřič vzdáleností (červeno-černý) dražební vyhláška EVM 17.8.2017 - 15.9.2017
ODA-1503/2017 RTT Albertov - Otakarova - B28 opatření ODA 17.8.2017 - 2.9.2017
STR-1508/2017 Nový bytový dům Chodovec - Gemma, objekt 9, k.ú. Chodov - seznámení s podklady rozhodnutí sdělení STR 17.8.2017 - 2.9.2017