Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-3311/2019 EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ oznámení OCP 9.4.2019 - 29.4.2019
PER-3291/2019 specialista /specialistka majetkové správy v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 9.4.2019 - 26.4.2019
PER-3293/2019 ekonom / ekonomka v odboru zdravotnictví volná pracovní místa na MHMP PER 9.4.2019 - 26.4.2019
PER-3294/2019 specialista / specialistka pohřebnictví v odboru zdravotnictví volná pracovní místa na MHMP PER 9.4.2019 - 26.4.2019
SCZ-3263/2019 Seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci správního řízení o změně registrace sociálních služeb vyhláška SCZ 9.4.2019 - 25.4.2019
ODA-3301/2019 nábřeží Kpt. Jaroše - výměna oblouku opatření ODA 9.4.2019 - 25.4.2019
STR-3307/2019 Umístění stavby s názvem "přeložka SKAO č. 10 Lysolaje I" na pozemcích v k.ú. Lysolaje a v k.ú. Suchdol rozhodnutí STR 9.4.2019 - 25.4.2019
SLU-3312/2019 Výzva k podání cenové nabídky na "Odprodej souboru 20 ks vyřazených vozidel Městské policie HMP ve vlastnictví hlavního města Prahy" výběrové řízení SLU 9.4.2019 - 25.4.2019
TSK-3257/2019 vypůjčit část komunikace Linhartská, U Radnice Praha1 záměr TSK 9.4.2019 - 24.4.2019
HOM-3270/2019 pozemek parc.č. 1784/7 k.ú. Vysočany záměr - Pronajmout HOM 9.4.2019 - 24.4.2019
TSK-3274/2019 vypůjčit část komunikace , umístění dřevěného pódia, parc.č.4518/2, k.ú. Strašnice, ul. Solidarity , P-10 záměr TSK 9.4.2019 - 24.4.2019
ODA-3302/2019 nábřeží Kapitána Jaroše - diagnostika Hlávkova mostu opatření ODA 9.4.2019 - 24.4.2019
ODA-3303/2019 Korunní opatření ODA 9.4.2019 - 24.4.2019
ODA-3304/2019 náměstí Míru opatření ODA 9.4.2019 - 24.4.2019
THM-3310/2019 Umístění nereklamních doplňků na stožárech VO záměr THM 9.4.2019 - 24.4.2019