Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-2295/2017 pronájem části pozemku parc. č. 1266 o výměře 296 m2 k.ú. Troja záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2296/2017 pronájem spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1840/4 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2357/2017 pronájem části spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1840/4 k. ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2358/2017 pronájem spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1855/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
ZIO-2391/2017 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 2. 10. 2017 - 6. 10. 2017) oznámení ZIO 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2403/2017 parc. č. 2838/28, 2838/32 ( id. podíl 17/36 ) v k. ú. Nusle a pozemků parc. č. 1106/2 ( id. podíl 17/36), 1133/8 ( id. podíl 7/24 ) v kat. území Krč záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
ODA-2405/2017 Poděbradská-Kolbenova_oprava mostu_prodl. opatření ODA 9.10.2017 - 24.10.2017
ODA-2406/2017 Vršovická (Moskevská-Altajská)_vodovod.řad_prodl. opatření ODA 9.10.2017 - 24.10.2017
PER-2399/2017 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 9.10.2017 - 23.10.2017
HOM-2305/2017 zastavěné pozemky parc.č. 2760/6-11 v kat. území Chodov záměr - Prodat HOM 6.10.2017 - 27.10.2017
HOM-2312/2017 zastavěné pozemky parc.č. 2131/224-229 o celkové výměře 1633 m2 v kat. území Stodůlky záměr - Prodat HOM 6.10.2017 - 27.10.2017
HOM-2344/2017 zastavěné pozemky parc.č. 1293/886-892, v kat. území Řepy záměr - Prodat HOM 6.10.2017 - 27.10.2017
PRI-2371/2017 Výzva č. 9 Zprostředkujícího subjektu ITI - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí prahy oznámení PRI 5.10.2017 - 29.12.2017
SCZ-2365/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marcela Merkolová oznámení SCZ 5.10.2017 - 4.12.2017
SCZ-2366/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Petra Brémová oznámení SCZ 5.10.2017 - 4.12.2017