Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-4148/2018 rodinný dům (rozestav.) České Budějovice na pozemku parc.č. 3190/60 a pozemek parc.č. 3190/51(zem. půdní fond); zděná garáž, vše LV 4816 (včetně příslušenství) v k.ú. České Budějovice 7, okr. České Budějovice dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 13.2.2018
OCP-4110/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (8. změna) při nepodstatné změně zařízení „Výroba nápojů“, Kolbenova 50/510, 190 00 Praha 9 provozovatele PEPSICO CZ s.r.o., IČ 48587354. rozhodnutí OCP 10.1.2018 - 9.2.2018
SML-4182/2018 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky 6-ti příspěvkových organizací konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SML 10.1.2018 - 9.2.2018
PER-4160/2018 ekonom rozpočtář / ekonomka rozpočtářka v odboru rozpočtu volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 29.1.2018
HOM-4041/2018 pronájem části pozemku parc.č. 2909/15, k.ú. Zbraslav záměr - Pronajmout HOM 10.1.2018 - 26.1.2018
ROZ-4169/2018 odročení dražby nařízené na 9.1.2018: byt č. 2464/1 Vinohrady, č.p. 2464-70 na pozemcích parc.č. 4047/1-7 v k.ú. Vinohrady, obec Praha, na neurčito dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 26.1.2018
STR-4172/2018 povolení odstranění části objektů v průmysl. areálu bývalých skladů mezi ul. Vrbenského, Ortenovo nám., U Pergamenky, Jankovcova, Argentinská v k.ú. Holešovice - vyrozumění o zastavení odvolacího řízení oznámení STR 10.1.2018 - 26.1.2018
HOM-4060/2018 oznámení k NP ozn. č. 104 (dle iDES) v č.p. 751 Maňákova, Praha 9 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 10.1.2018 - 25.1.2018
OCP-4081/2018 nebytový prostor v objektu č.p. 11 v Královské oboře, v podkroví bývalé myslivny, parc.č. 1769, k.ú. Bubeneč, paní Barboře Berecové, za účelem zajištění technického zázemí, a to na dobu neurčitou, za dohodnuté nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 10.1.2018 - 25.1.2018
TSK-4138/2018 Na Marně, zábor - staveništní vjezd záměr TSK 10.1.2018 - 25.1.2018
HOM-4140/2018 oznámení k č.p. 384 Na Můstku 3, Praha 1 k.ú. Staré Město záměr - Ostatní HOM 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4165/2018 V Holešovičkách - odbočení do Na Truhlářce opatření ODA 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4179/2018 Vrchlického opatření ODA 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4180/2018 Radlická - film opatření ODA 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4181/2018 Janáčkovo nábřeží - film opatření ODA 10.1.2018 - 25.1.2018