Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZIO-1932/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 7. 1. 2019 - 18. 1. 2019) oznámení ZIO 11.2.2019 - 26.2.2019
PER-1936/2019 interní audit / interní auditorka v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ volná pracovní místa na MHMP PER 11.2.2019 - 26.2.2019
HOM-1920/2019 Směna pozemků mezi UK a HMP záměr - Směnit HOM 9.2.2019 - 25.2.2019
TSK-1922/2019 Praha 7 Veverkova 12 parc.č.2222 Hol. stav.ohrada, lešení od 3/2019 záměr TSK 9.2.2019 - 24.2.2019
TSK-1926/2019 Antala Staška 378/60, parc.č. 3217/1, k.ú. Krč záměr TSK 9.2.2019 - 24.2.2019
HOM-1927/2019 zábory záměr HOM 9.2.2019 - 24.2.2019
HOM-1928/2019 zábory záměr HOM 9.2.2019 - 24.2.2019
HOM-1929/2019 parc. č. 2775, v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 9.2.2019 - 24.2.2019
HOM-1930/2019 parc. č. 1121/55, v kat. území Prosek záměr - Pronajmout HOM 9.2.2019 - 24.2.2019
OCP-1919/2019 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (25. změna) v zařízení „Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně“ provozovatele Českomoravský cement, a.s., IČ 26209578 rozhodnutí OCP 8.2.2019 - 10.3.2019
PER-1921/2019 projektový manažer / projektová manažerka v odboru projektového řízení volná pracovní místa na MHMP PER 8.2.2019 - 25.2.2019
PER-1923/2019 rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka v odboru rozpočtu volná pracovní místa na MHMP PER 8.2.2019 - 25.2.2019
TSK-1914/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1916/2019 Křižíkova 180/28, Praha 8, parc. č. 812/1, k.ú. Karlín záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019
TSK-1918/2019 Čumpelíkova, zábor komunikace - zařízení staveniště, oprava kanalizace záměr TSK 8.2.2019 - 23.2.2019