Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-7797/2018 pronájem části pozemku parc. č. 2983/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.7.2018 - 25.7.2018
HOM-7795/2018 NP č. 103 Bryksova 776/39, Praha 9 k.ú. ČM záměr - Pronajmout HOM 9.7.2018 - 24.7.2018
HOM-7836/2018 spolku Rodro z.s. části pozemků parc.č. 1080/1 v k.ú. Staré Město o výměře 1 m2, záměr - Vypůjčit HOM 9.7.2018 - 24.7.2018
HOM-7866/2018 parc. č. 2780/44, 2780/189 ( mimo komunikaci ), 2780/261, 2780/273, 2780/274, 2780/278, 2780/280, 2780/290, 2780/294, 2780/331, 2780/334, 2845, 3124/8, 3124/15, 3124/30, 3124/31, 3124/56, 3124/61, 3124/62 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 9.7.2018 - 24.7.2018
ZIO-7885/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 25. 6. 2018 - 4. 7. 2018) oznámení ZIO 9.7.2018 - 24.7.2018
PER-7869/2018 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 9.7.2018 - 23.7.2018
SCZ-7840/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb -MUDr. Ondřej Šeda oznámení SCZ 4.7.2018 - 3.9.2018
SCZ-7842/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petra Votýpková oznámení SCZ 4.7.2018 - 3.9.2018
ODA-7835/2018 Wilsonova - dilatace opatření ODA 4.7.2018 - 30.8.2018
SCZ-7838/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - forma zdravotní péče ambulantní a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.7.2018 - 17.8.2018
SCZ-7839/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii, forma zdravotní péče ambulantní a péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 4.7.2018 - 17.8.2018
HOM-7793/2018 Prodej části pozemku parc.č. 2556/1 v k.ú. Nové Město záměr - Prodat HOM 4.7.2018 - 26.7.2018
HOM-7773/2018 prodat pozemky p.č. 1236/15, 1235 a (dle GP) 1233/7 v k.ú.Jinonice záměr - Prodat HOM 4.7.2018 - 25.7.2018
ODA-7833/2018 Wilsonova - SÚ ZC aukční karta ODA 4.7.2018 - 22.7.2018
ROZ-7822/2018 objekt k bydlení Vršovice, č.p. 447 na pozemku parc.č. 2054, LV 890 v k.ú. Vršovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 3.7.2018 - 21.9.2018