Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-2349/2017 pozemek parc. č. 4045/33 v k.ú. Strašnice záměr - Prodat HOM 9.10.2017 - 30.10.2017
HOM-2317/2017 pozemek parc. č. 4046/179, v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 25.10.2017
HOM-2319/2017 pozemek parc. č. 3308/19, v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 25.10.2017
HOM-2321/2017 pozemek parc. č. 4292/40 v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 25.10.2017
HOM-2322/2017 pozemek parc. č. 2244/353 v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2414/2017 Českobrodská - B28, E9 opatření ODA 9.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2415/2017 NN23 - čsph B2 opatření ODA 9.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2417/2017 Prosecká - výstava trolejbusů opatření ODA 9.10.2017 - 25.10.2017
STR-2420/2017 Umístění stavby nazvané "Revitalizace sídlištních ploch "Letňanské Lentilky" - 1.Fáze (etapa 1-3) v k.ú. Letňany rozhodnutí STR 9.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2426/2017 Prosecká - zkušební provoz autobusu s dynamickým dobíjením opatření ODA 9.10.2017 - 25.10.2017
HOM-2293/2017 pozemek parc. č. 1001/8 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
HOM-2324/2017 oznámení k NP Mansfeldova 801, Praha 9 k.ú. ČM záměr - Pronajmout HOM 9.10.2017 - 24.10.2017
TSK-2400/2017 Vlatina X Klimčina, parc.č. 1739/1, k.ú. Ruzyně záměr TSK 9.10.2017 - 24.10.2017
PER-2412/2017 ředitel / ředitelka odboru evidence majetku volná pracovní místa na MHMP PER 9.10.2017 - 24.10.2017
PER-2413/2017 ředitel / ředitelka odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 9.10.2017 - 24.10.2017