Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-7882/2018 Pronájem části komunikace pro kontejnery na separovaný textil, hračky a obuv - Praha 5 - Jinonice, Košíře, Smíchov, Malá Strana, Hlubočepy záměr TSK 10.7.2018 - 25.7.2018
PER-7896/2018 specialista / specialistka informačního systému v odboru informatiky (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 10.7.2018 - 25.7.2018
PER-7897/2018 správce / správkyně oblasti informačního systému v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 10.7.2018 - 25.7.2018
ROZ-7876/2018 podíl1/576 - pozemek parc.č. 1595/1 (sportoviště, rekreační plocha), LV 121 v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 24.10.2018
ROZ-7864/2018 ideální podíl 678/20850 - soubor pozemků (vodní plocha) a stavby bez čp/če (garáže) na pozemcích parc.č. 65/14, 65/15, 65/16, 65/17 a pozemek parc.č. 1875/1 (ostatní plocha), vše LV 3110 v k.ú. Řepy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 13.9.2018
SCZ-7883/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Ludmila Nováková oznámení SCZ 9.7.2018 - 8.9.2018
ROZ-7877/2018 byt č. 1172/93 Nové Město, byt. dům, č.p. 1172 na pozemku parc.č. 274 a podíl 5573/622266 na společných částech domu a pozemku, LV 1771 v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 4.9.2018
ROZ-7862/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - byt č. 516/11, Liboc, byt. dům, č.p. 515, 516 na pozemku parc.č. 973/39 a 973/40 a podíl 601!/10735 na společných částech domu a pozemku, LV 2341, včetně příslušenství (2 sklepní kóje) v k.ú. Liboc, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 23.8.2018
UZR-7760/2018 Oznámení o zpracované územní studii - "Karlínské výhledy-prověření hmoty polyfunkčního objektu "A" v kontextu okolní zástavby ve smyslu §26 Pražských stavebních předpisů veřejná vyhláška UZR 9.7.2018 - 13.8.2018
ROZ-7874/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/18 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 123 a 192, včetně příslušenství (oplocení, přípojky IS) v k.ú. Velké Chvojno, obec Velké Chvojno, okr. Ústí nad Labem dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 9.8.2018
ROZ-7875/2018 jiný nebytový prostor č. 321/9 Žižkov, byt. dům, č.p. 321 a pozemek parc.č. 609/1 a podíl 3600/55970 na společných částech domu a pozemku, LV 11333 v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.7.2018 - 7.8.2018
HOM-7796/2018 pronájem části pozemku parc. č. 2983/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.7.2018 - 25.7.2018
STR-7872/2018 umístění novostavby bytového domu na pozemcích č. parc. 2384, 2385, 2690/1 v k.ú. Břevnov, ležící v památkové zóně Tejnka - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 9.7.2018 - 25.7.2018
STR-7881/2018 Bytový dům Kubištova v k.ú. Braník, Podolí, Praha 4 - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 9.7.2018 - 25.7.2018
ODA-7884/2018 Koněvova NEW WAVE opatření ODA 9.7.2018 - 25.7.2018