Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9214/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2450 - k návrhu na zvýšení celkových investičních nákladů odboru OCP MHMP v roce 2018 v kap. 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9215/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2452 - k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti s provozem ekocentra PRALES příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy na projekt Bezbariérové komunitní rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9216/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2439 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9217/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2436 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
SCZ-9159/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Blanka Haindlová oznámení SCZ 11.9.2018 - 31.12.2018
ZSP-9196/2018 Program adiktologických služeb pro rok 2019 granty ZSP 11.9.2018 - 10.12.2018
ZSP-9197/2018 Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019 granty ZSP 11.9.2018 - 10.12.2018
ROZ-9194/2018 spoluvlastnický podíl 21/224 - objekt k bydlení Svinov, č.p. 478 na pozemku parc.č. 274/2 a pozemek parc.č. 274/1 (zahrada), LV 46 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město dražební vyhláška ROZ 11.9.2018 - 7.11.2018
PRI-9184/2018 Výzva č. 22 Nositele ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV. oznámení PRI 11.9.2018 - 29.10.2018
SCZ-9158/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru endokrinologie a diabetologie pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 11.9.2018 - 23.10.2018
ODA-9186/2018 Malostranské nám. opatření ODA 11.9.2018 - 27.9.2018
ODA-9193/2018 Ke Garážím - úprava DZ opatření ODA 11.9.2018 - 27.9.2018
ODA-9195/2018 Vyskočilova - oprava horkovodu opatření ODA 11.9.2018 - 27.9.2018
TSK-9156/2018 Pronájem části komunikace pro umístění klece na kontejner komunálního odpadu PRaha 8 - Sokolovská záměr TSK 11.9.2018 - 26.9.2018
ODA-9192/2018 Bělehradská - film opatření ODA 11.9.2018 - 26.9.2018