Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-0129/2018 právník / právnička v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 30.10.2018 - 16.11.2018
PER-0130/2018 správce / správkyně oblasti informačního systému v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 30.10.2018 - 16.11.2018
PER-0131/2018 administrátor / administrátorka informačního systému v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 30.10.2018 - 16.11.2018
HOM-0060/2018 garážová stání Dygrýnova 687 a 688, Praha 9 k.ú. ČM záměr - Pronajmout HOM 30.10.2018 - 14.11.2018
TSK-0112/2018 Sluneční náměstí, Praha 13, parc. č. 2860/1, k.ú. Stodůlky záměr TSK 30.10.2018 - 14.11.2018
ODA-0113/2018 V olšinách_optické kabely opatření ODA 30.10.2018 - 14.11.2018
HOM-0115/2018 parc. č. 143 v kat. území Černý Most záměr - Pronajmout HOM 30.10.2018 - 14.11.2018
TSK-0117/2018 Zenklova 22/340, Praha 8, parc. č.3963/1, k.ú. Libeň záměr TSK 30.10.2018 - 14.11.2018
TSK-0126/2018 zařízení staveniště NN3789 záměr TSK 30.10.2018 - 14.11.2018
SLU-9981/2018 Vyhlášení popisu věcí, které dva pachatelé opatřili na území městské části Prahy 8 a dále se je snažili prodat na území městské části Prahy 7, u obviněných několik kusů nářadí vyhláška SLU 29.10.2018 - 29.4.2019
ROZ-0118/2018 spoluvlastnický podíl 2/45 - garážové stání č. 1710/105, Nusle, č.p.1710, byt. dům, na pozemku parc.č. 365 a parc.č.2974/2 (jiný vlastník) a spoluvlastnický podíl na společ. částech budovy a pozemku, vše LV 7403 a 6338, v k.ú. Nusle, obec Praha dražební vyhláška ROZ 29.10.2018 - 31.1.2019
SCZ-0144/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická psychologie pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 29.10.2018 - 11.12.2018
UZR-0007/2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Komořany veřejná vyhláška UZR 29.10.2018 - 5.12.2018
ROZ-0111/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/4 - objekt k rodinné rekreaci, Voznice, č.e. 201, na pozemku parc.č. St. 904 a pozemky parc.č. 2322/2 (zahrada), parc.č. 2322/21 a 2322/22 (lesní), LV 733, v k.ú. Voznice, obec Voznice, okr. Příbram dražební vyhláška ROZ 29.10.2018 - 3.12.2018
ROZ-0123/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - byt č. 2491/16, Záběhlice, č.p. 2488-2491, byt. dům, na pozemku parc.č. 2848/20-2848/23 a podíl 556/43524 na společ. částech domu a pozemku, LV 7461, v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 29.10.2018 - 29.11.2018