Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4155/2018 Severovýchodní VI 1541/46, Praha 4, parc.č. 3532, k.ú. Záběhlice záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018
TSK-4156/2018 Soběslavská 2237/31, Praha 3, parc.č. 4316, k.ú. Vinohrady záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018
TSK-4158/2018 záměr pronajmout část pozemku 1066/1 Staré Město, Praha 1 zábor ZS ohrada . Termín os 19.2.2018 do 31.12.2018 záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018
TSK-4166/2018 č. parc. 4261/171, k. ú. Smíchov, Churáňovská 2696/1, Praha 5 záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018
TSK-4167/2018 č. parc. 825, k. ú. Karlín, Jirsíkova 540/4, Praha 8 záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018
TSK-4170/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2381/1, 2513, 2512, 2509, 2510, 2507, 2416/1, 2508, 2511, 2513 záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018
OCP-4171/2018 pronájem části pozemku parc. č. 2104/1 k.ú. Holešovice záměr - Vypůjčit OCP 11.1.2018 - 26.1.2018
ROZ-4154/2018 bydlení Černošice, č.p. 166 na pozemku parc.č. 176; stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 177; stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 178/2 a pozemky parc.č. 178/1 a 179 (zahrady), vše LV 395 v k.ú. Černošice, obec Černošice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 12.4.2018
ROZ-4147/2018 objekt k rodinné rekreaci Bystřička, č.e. 21 na pozemku parc.č. St. 333 a pozemky parc.č. 1176/2 a 1176/4 (lesní), LV 431 v k.ú. Bystřička II, obec Bystřička, okr. Vsetín dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 13.3.2018
ROZ-4149/2018 rodinný dům Podluhy, č.p. 165 na pozemku parc.č. St. 182 a pozemky parc.č. 91/3 a 91/11 (zahrada), LV 294 v k.ú. Podluhy, obec Podluhy, okr. Beroun dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 22.2.2018
SCZ-4126/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru fyzioterapie - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 10.1.2018 - 20.2.2018
SCZ-4127/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru paliativní medicína pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 10.1.2018 - 20.2.2018
SCZ-4128/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra - domácí péče pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 10.1.2018 - 20.2.2018
ROZ-4152/2018 spoluvlastnický podíl 1/3 - pozemky parc.č. 196/35 (koryto vodního toku umělé) a parc.č. 250/26 (zem. půdní fond) , LV 576 v k.ú. Sloveč, obec Sloveč, okr. Nymburk dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 15.2.2018
ROZ-4168/2018 byt č. 962/9, Řeporyje, byt. dům, č.p. 961,962 na pozemku parc.č. 44/28, 44/35, LV č. 2421 a spoluvlastnický podíl 197/6175 na společ. částech domu a pozemku v k.ú. Uhříněves , obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.1.2018 - 15.2.2018