Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-0114/2017 projektový manažer / projektová manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0166/2017 pronajmout část pozemku 1040 Staré město Praha 1 zábor pro lešení záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0167/2017 ul. Písecká, Praha 3, výkop, ZS, 944 m2 záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0177/2017 Červeňanského, Praha 13, parc.č. 2342/324, k.ú. Stodůlky záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0178/2017 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
ZSP-0152/2017 Vyhlášení Pravidel grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti sociálních služeb – II. granty ZSP 14.6.2017 - 30.9.2017
EVM-0158/2017 Podíl 1/2 na - rodinný dům č.p. 386 Jakubské Předměstí, na pozemku parc.č. 589; pozemky parc.č. 570/6, 588/2, 588/3 a 590 (zahrady), na LV 2092, k.ú. Jaroměř, okr. Náchod. dražební vyhláška EVM 14.6.2017 - 6.9.2017
SLU-0164/2017 Oznámení organizací ROPID - Záměr uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících - zajištění dopravní obslužnosti na lince 399 s dopravcem "Kateřina Kulhánková - Exprescar" oznámení SLU 14.6.2017 - 19.8.2017
SLU-0165/2017 Oznámení organizací ROPID - Záměr uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících - zajištění dopravní obslužnosti na lince 330 s dopravcem "POHL Kladno spol. s r. o." a "AUTODOPRAVA LAMER s. r. o." oznámení SLU 14.6.2017 - 19.8.2017
SCZ-0168/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ludmila Říhová oznámení SCZ 14.6.2017 - 13.8.2017
EVM-0154/2017 Podíl 1/1 (SJM) na byt č. 572/2 Prosek, bytový dům č.p. 572, na pozemku parc.č. 628/112, včetně podílu na společných částech nemovitosti, na LV 8191 a 7888, v k.ú. Prosek, obec Praha. dražební vyhláška EVM 14.6.2017 - 9.8.2017
EVM-0176/2017 Movitá věc - el vrtačka, PARKSIDE. dražební vyhláška EVM 14.6.2017 - 21.7.2017
SCZ-0157/2017 oprava SCZ-9963/2017 - Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 31.05.2017 - všeobecná sestra oznámení SCZ 14.6.2017 - 7.7.2017
HOM-0086/2017 prodej části pozemku parc. č. 394/1 v k.ú. Řepy záměr - Prodat HOM 14.6.2017 - 5.7.2017
HOM-0087/2017 prodej pozemků pod domem parc. č. 1142/57 a 1142/58 v k.ú. Řepy záměr - Prodat HOM 14.6.2017 - 5.7.2017