Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-2582/2019 zábory záměr HOM 14.3.2019 - 29.3.2019
HOM-2583/2019 zábory záměr HOM 14.3.2019 - 29.3.2019
HOM-2609/2019 garážová stání Karla Hlaváčka záměr - Pronajmout HOM 14.3.2019 - 29.3.2019
OPP-2642/2019 Oznámení o změně Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 a změně Časového harmonogramu v roce 2019 oznámení OPP 13.3.2019 - 31.12.2019
PER-2667/2019 právník / právnička v odboru stavebního řádu (4 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 13.3.2019 - 5.4.2019
PER-2669/2019 metodik / metodička účetnictví v odboru účetnictví volná pracovní místa na MHMP PER 13.3.2019 - 1.4.2019
PER-2684/2019 specialista / specialistka zdravotní péče v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 13.3.2019 - 1.4.2019
SCZ-2661/2019 "Usnesení o ustanovení opatrovníka v řízení" za účelem zastupování poskytovatele sociálních služeb organizace Senectus s.r.o. v řízení o změně registrace sociálních služeb oznámení SCZ 13.3.2019 - 29.3.2019
PER-2670/2019 referent správy majetku / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 13.3.2019 - 29.3.2019
ODA-2672/2019 Spojovací PPSD opatření ODA 13.3.2019 - 29.3.2019
STR-2681/2019 Umístění stavby a stavební povolení pro stavbu "Novostavba rodinného domu - rezidenční vila Troja", na pozemcích v k.ú. Troja rozhodnutí STR 13.3.2019 - 29.3.2019
TSK-2641/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.3.2019 - 28.3.2019
TSK-2643/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.3.2019 - 28.3.2019
TSK-2644/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.3.2019 - 28.3.2019
TSK-2655/2019 Anastázova, přípojky IS, zařízení staveniště záměr TSK 13.3.2019 - 28.3.2019