Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4905/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1361 - k návrhu vypracování Ověřovací studie rozvoje Pražské tržnice rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4906/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1387 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu „Technická pomoc OP PPR“ z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4907/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1391 - k návrhu na úpravu neinvestičního příspěvku a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací Zoologická zahrada hl.m. Prahy a Botanická zahrada rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4908/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1417 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0581 rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4909/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1399 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4910/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1396 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4911/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1351 - k záměru na vytvoření nové vizuální identity systému veřejné dopravy (PID) rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4912/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1428 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a úpravu limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Minor v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4913/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1392 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4914/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1416 - k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu celkových nákladů investiční akce příspěvkové organizace Domov pro seniory Heřmanův Městec a úpravu rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4915/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1415 - k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce příspěvkové organizace hl.m. Prahy Palata - Domov pro zrakově postižené v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4916/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1401 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4917/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1398 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4918/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1393 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření II. rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021
OVO-4919/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1424 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 24.6.2019 - 23.6.2021