Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-4217/2018 referent / referentka protokolu v odboru „Kancelář primátora“ volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 26.1.2018
SCZ-4197/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - VirtuOSS a.s. oznámení SCZ 11.1.2018 - 11.3.2018
ROZ-4195/2018 soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV č. 574 v k.ú. Podmokly nad Berounkou, obec Podmokly, okr. Rokycany dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 22.2.2018
ROZ-4188/2018 rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 21.2.2018
ROZ-4196/2018 byt č. 3339/241 Strašnice, byt. dům, č.p. 3339 na pozemku parc.č. 3163/12 včetně podílu id. 7510/538741 na společ. částech domu a pozemku, LV 14367 v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 20.2.2018
OSI-4199/2018 Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov oznámení OSI 11.1.2018 - 12.2.2018
RED-4177/2018 Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí MŽP čj. MZP/2017/750/320 ve věci žádosti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. o udělení povolení k uvádění GM slivoní do životního prostředí a prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP čj. 76510/ENV/12 oznámení RED 11.1.2018 - 10.2.2018
SCZ-4192/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 3.1. 2018 oznámení SCZ 11.1.2018 - 10.2.2018
HOM-3837/2018 Havlíčkova 1025, Praha 1 záměr - Pronajmout HOM 11.1.2018 - 30.1.2018
ROZ-4189/2018 zrušení dražby nemovitostí: spoluvlast. podíl 1/2 - rodinný dům Hříškov, č.p. 148 na pozemku parc.č. St. 165, a pozemek parc.č. 11/10 (ost. plocha), vše LV č. 307 v k.ú. Hříškov, obec Hříškov, okr. Louny dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 27.1.2018
ODA-4191/2018 SSZ 2.023 opatření ODA 11.1.2018 - 27.1.2018
ROZ-4193/2018 odročení dražby na neurčito: byt č. 1877/9 Strašnice, č.p. 1877-79 na pozemku parc.č. 2838/16-18 a podíl 5152/316308 na společ. částech domu, LV č. 10795, včetně příslušenství (sklepní kóje), v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 27.1.2018
TSK-4150/2018 Svatoplukova 9, pč 3045, kú Nusle záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018
TSK-4151/2018 Svatoplukova 9, pč 3045, kú Nusle záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018
TSK-4174/2018 Schoellerova záměr TSK 11.1.2018 - 26.1.2018