Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2401/2017 Šmilovského,Varšavská,Koperníkova,Čermákova,Rybalkova, par.č. 4217/1,4222,4223,4224,4232,kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 10.10.2017 - 25.10.2017
TSK-2404/2017 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1146, 1137 v k.ú. Staré Město záměr TSK 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2407/2017 Kolbenova_návrh OOP veřejná vyhláška ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2408/2017 OOP - bus pruh Beladova opatření ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2429/2017 Vinohradská - kanalizace opatření ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2430/2017 Bucharova - most přes Plzeňskou opatření ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2431/2017 Vinohradská opatření ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2432/2017 Vinohradská, Wilsonova - film opatření ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2433/2017 Odborů, Myslíkova - film opatření ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2434/2017 Radlická - kabely opatření ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
ODA-2435/2017 Na Slupi - rekonstrukce vozovky a chodníků opatření ODA 10.10.2017 - 25.10.2017
SLU-2450/2017 Výzva k podání cenové nabídky - výběrové řízení - "Odprodej souboru (59 ks) vyřazených vozidel MPHMP ve vlastnictví hlavního města Prahy" výběrové řízení SLU 10.10.2017 - 23.10.2017
SCZ-2398/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru pneumologie a ftizeologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 9.10.2017 - 22.11.2017
OCP-2402/2017 IPPC - informace o vydání 16. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka odpadů S-OO3 Ďáblice“, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 provozovatele FCC Česká republika, s.r.o., IČ 45809712. rozhodnutí OCP 9.10.2017 - 8.11.2017
SE7-2427/2017 zveřejnění posudku a doplněné dokumentace k záměru "Modernizace traťového úseku Praha - Libeň - Praha -Malešice, I.stavba" na ŽP posudek SE7 9.10.2017 - 8.11.2017