Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-6093/2018 referent / referentka správního řízení - přestupky v odboru dopravněsprávních činností volná pracovní místa na MHMP PER 12.4.2018 - 30.4.2018
HOM-5900/2018 pronájem částí pozemků parc. č. 4105/1 a 4105/6 v k.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout HOM 12.4.2018 - 28.4.2018
HOM-5922/2018 vypůjčit část pozemku parc. č. 2364/296 k.ú. Kobylisy záměr - Vypůjčit HOM 12.4.2018 - 28.4.2018
HOM-5927/2018 vypůjčit část pozemku parc. č. 2364/1 k.ú. Kobylisy záměr - Vypůjčit HOM 12.4.2018 - 28.4.2018
ROZ-6083/2018 pozemek parc.č. 3187 (zemědělský půdní fond), LV 303 v k.ú. Dražeň, obec Dražeň, okr. Plzeň-sever exekuční příkaz ROZ 12.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6066/2018 Pronájem části komunikace pro 2 kontejnery na separovaný textil Praha 3 - Vinohrady záměr TSK 12.4.2018 - 27.4.2018
TSK-6067/2018 "Táborská, Oprava TS 39991" - obnova kNN, kVN v ulici Táborská a Sezimova. záměr TSK 12.4.2018 - 27.4.2018
TSK-6068/2018 ul. Opatovská, č.parcel. 661/10, k.ú. Praha Háje záměr TSK 12.4.2018 - 27.4.2018
TSK-6069/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2510 k.ú. Nové Město záměr TSK 12.4.2018 - 27.4.2018
TSK-6070/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2339/4 k.ú. Nové Město. záměr TSK 12.4.2018 - 27.4.2018
PER-6073/2018 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 12.4.2018 - 27.4.2018
HOM-6081/2018 pronájem pozemku záměr - Pronajmout HOM 12.4.2018 - 27.4.2018
ODA-6082/2018 Evropská zálivy Dědina opatření ODA 12.4.2018 - 27.4.2018
TSK-6102/2018 výpůjčka Křižíkova 202/39 zábor chodníku kontejner záměr TSK 12.4.2018 - 27.4.2018
ODA-6117/2018 Voctářova - Palmovka Park III veřejná vyhláška ODA 12.4.2018 - 27.4.2018