Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0013/2017 vypůjčit pozemky parc. č. 605/13, 602/4 a 603 k.ú. Kobylisy záměr - Vypůjčit HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0089/2017 vypůjčit pozemky parc. č. 2621/52 a parc. č. 2364/106 k.ú. Kobylisy záměr - Vypůjčit HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0155/2017 p.č. 484/3, k. ú. Nové Město - pozemek záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0156/2017 ul.Táboritská 6, Praha 3 - lešení záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0161/2017 záměr pronajmout část pozemku p.č. 2394, 2398/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0162/2017 Praha 7 parc.č.2228,2223 k.ú. Holešovice Haškova 2, M. Horákové záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0163/2017 Praha 7 parc.č.2031 k.ú. Bubeneč Malířská 14 záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0169/2017 parc.č.668, 3758/1, k.ú.Veleslavín, Břevnov, Na Petřinách, NTL plynovod záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0170/2017 č. parc. 4549/4, k. ú. Strašnice, Sečská 1877/15, Praha 10 záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0171/2017 č. parc. 599, k. ú. Bohnice, Čimická 769/96, Praha 8 záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0172/2017 č. parc. 4527, k. ú. Strašnice, Nosická 1883/26, Praha 10 záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0173/2017 Praha 7 k.ú. Holešovice parc.č.2267 Strojnická 25 záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0174/2017 č. parc. 4098/1, k. ú. Vinohrady, Vinohradská 343/6, Praha 2 záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0181/2017 Kubánské nám. 1273/3, Praha 10, parc.č. 1625/3, k.ú. Vršovice záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017
TSK-0182/2017 Plukovníka Mráze, Praha 15, parc.č. 2413/55, k.ú. Hostivař záměr TSK 15.6.2017 - 30.6.2017