Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4436/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 110 k.ú. Josefov záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
PKD-4437/2019 Jižní spojka úprava zeleně opatření PKD 7.6.2019 - 22.6.2019
PKD-4438/2019 5. kveten údržba zeleně opatření PKD 7.6.2019 - 22.6.2019
TSK-4440/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p.1046 k.ú. Malá Strana záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
TSK-4441/2019 záměr pronajmout pozemek parc.č. 2339/4, 2334/1, 2343 v k.ú. Nové Město záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
TSK-4442/2019 č. parc. 1052/81, k. ú. Krč, naproti domu Horáčkova 928/8, Praha 4 záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
TSK-4443/2019 č. parc. 3177, k. ú. Nusle, naproti domu Na Výsledku I. 1084/4, Praha 4 záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
TSK-4454/2019 pronajmout část komunikace 17.listopadu, pařížská, Břehová, U starého hřbitova, Dvořákovo nábřeží záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
TSK-4468/2019 parc.č.2082/1, k.ú.Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, zařízení staveniště záměr TSK 7.6.2019 - 22.6.2019
HOM-4473/2019 dodatek č. 1 k DV: vila Dejvice, č.p. 803, na pozemku parc.č. 1303, stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 1304/4 a pozemek parc.č. 1304/3 (zahrada), LV 6696, v k.ú. Dejvice, obec Praha (doplnění o výčet přihlášených pohledávek) dražební vyhláška HOM 7.6.2019 - 19.6.2019
HOM-4453/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Stochov, č.p. 105, na pozemku parc.č. 234, pozemek parc.č. 235 (zahrada) a pozemek parc.č. 819/2 (ostatní plocha), LV 506, v k.ú. Stochov, obec Stochov, okr. Kladno dražební vyhláška HOM 6.6.2019 - 31.7.2019
SLU-4469/2019 Výzva k podání cenové nabídky na "Odprodej souboru 21 ks vyřazených vozidel Městské policie HMP ve vlastnictví hlavního města Prahy" výběrové řízení SLU 6.6.2019 - 25.6.2019
PRI-4455/2019 Výzva č. 20 ZS ITI PMO - změna oznámení PRI 6.6.2019 - 22.6.2019
PKD-4456/2019 Chodovská ZC opatření PKD 6.6.2019 - 22.6.2019
PKD-4457/2019 Křesomyslova prodloužení PVS opatření PKD 6.6.2019 - 22.6.2019