Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1170/2017 pozemky parc. č. 522/13 a 522/44 k.ú. Veleslavín záměr - Pronajmout HOM 8.8.2017 - 23.8.2017
HOM-1171/2017 pozemky parc. č. 522/4 a 522/5, oba v k.ú. Veleslavín záměr - Pronajmout HOM 8.8.2017 - 23.8.2017
HOM-1197/2017 pozemek parc. č. 221/892 k.ú. Černý Most záměr - Vypůjčit HOM 8.8.2017 - 23.8.2017
ODA-1276/2017 Vršovická opatření ODA 8.8.2017 - 23.8.2017
PRI-1270/2017 Revize výzvy č. 7 ZS ITI - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky oznámení PRI 7.8.2017 - 29.12.2017
PRI-1268/2017 Revize výzvy č. 6 ZS ITI - budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu oznámení PRI 7.8.2017 - 31.10.2017
PRI-1269/2017 Revize výzvy č. 7 ZS ITI - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě oznámení PRI 7.8.2017 - 31.10.2017
SCZ-1283/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Marie Klobučarová oznámení SCZ 7.8.2017 - 31.10.2017
EVM-1274/2017 spoluvlastnický podíl 1/2 - byt č. 114/6 Staré Město, č.p. 114, bytový dům na pozemku parc.č. 945/1 a 945/2, vše na LV č. 3185 v k.ú. Staré Město, obec Praha dražební vyhláška EVM 7.8.2017 - 4.10.2017
EVM-1262/2017 objekt k rekreaci Stará Boleslav, č.e. 64 na pozemku parc.č. 2279/8 a pozemky parc.č. 2279/6 (ostatní plocha), parc.č. 2280/3 a parc.č. 2280/4 (zem.půdní fond), LV č.1218 v k.ú. Stará Boleslav, okr. Praha-východ dražební vyhláška EVM 7.8.2017 - 2.10.2017
EVM-1284/2017 byt č. 659/22 Prosek, č.p. 659, bytový dům na pozemku parc.č. 1308, LV č. 7152 v k.ú. Prosek, obec Praha dražební vyhláška EVM 7.8.2017 - 27.9.2017
EVM-1285/2017 pozemek parc.č. 588/1 (zemědělský půdní fond) v k.ú. Poličná, okr. Vsetín dražební vyhláška EVM 7.8.2017 - 26.9.2017
EVM-1260/2017 pozemky parc.č. 1168 a parc.č. 1169 (zem. půdní fond), LV č. 744 v k.ú. Hnojník, obec Hnojník, okr. Třinec dražební vyhláška EVM 7.8.2017 - 21.9.2017
PER-1265/2017 investiční specialista / investiční specialistka v odboru sportu a volného času volná pracovní místa na MHMP PER 7.8.2017 - 8.9.2017
EVM-1259/2017 družstevní podíl - 1. bytové družstvo Vejražkova, byt č. 6 Košíře, bytový dům č.p, 1038 na pozemku parc.č. 1837/8, LV č. 1567 v k.ú. Košíře, obec Praha dražební vyhláška EVM 7.8.2017 - 6.9.2017