Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2459/2017 Lešení drahobejlova záměr TSK 11.10.2017 - 25.10.2017
PRI-2514/2017 Revize výzvy č. 9 ZS ITI PMO - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí prahy- k 10. 10. 2017 oznámení PRI 10.10.2017 - 29.12.2017
PER-2423/2017 právník / právnička v odboru veřejných zakázek (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 10.10.2017 - 10.11.2017
PER-2422/2017 specialista / specialistka tělovýchovy a sportu v odboru sportu a volného času volná pracovní místa na MHMP PER 10.10.2017 - 31.10.2017
PER-2421/2017 vedoucí oddělení sekretariátu v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 10.10.2017 - 26.10.2017
PER-2425/2017 investiční specialista / specialistka v odboru sportu a volného času volná pracovní místa na MHMP PER 10.10.2017 - 26.10.2017
STR-2437/2017 umístění stavby "zahrádkářská chata", č. parc. 509 a 510 v k.ú. Komořany, při ul. Na Jitřence, P4 - zahájení přezkumného řízení usnesení STR 10.10.2017 - 26.10.2017
STR-2438/2017 stavební povolení - Obytný soubor Blažimská, bytový dům C a D, Praha 4 - Chodov usnesení STR 10.10.2017 - 26.10.2017
STR-2439/2017 Umístění stavby "Stavba č. 3136 - TV Satalice, etapa 0019 - Budovatelská II", na pozemcích v k.ú. Satalice rozhodnutí STR 10.10.2017 - 26.10.2017
STR-2440/2017 umístění stavby "objekt občerstvení a veřejného WC", na pozemcích v k.ú. Žižkov rozhodnutí STR 10.10.2017 - 26.10.2017
SLU-2451/2017 Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj Č. j. MMR-34626/2017-83/2457 - umístění stavby "Polyfunkční dům Bassova", k. ú. Vysočany - Odvolání společnosti CENTRAL GROUP Pražská čtvrť a. s. rozhodnutí SLU 10.10.2017 - 26.10.2017
SLU-2452/2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 130129/2017, ze dne 2. 10. 2017, (Lucie Hešíková, Praha 4) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 133988/2017 veřejná vyhláška SLU 10.10.2017 - 26.10.2017
TSK-2410/2017 Obytný soubor Zelený dvůr k. Holešovice parc.č.2314, 2312/1 záměr TSK 10.10.2017 - 25.10.2017
PER-2424/2017 specialista / specialistka Integrovaného záchranného systému v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ volná pracovní místa na MHMP PER 10.10.2017 - 25.10.2017
OCP-2428/2017 EIA - Opravné rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení záměru „Panattoni Prague City Park, Praha – Dolní Měcholupy“ opravné rozhodnutí OCP 10.10.2017 - 25.10.2017