Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-0188/2017 Pozemky parc.č. St. 29 a St. 30 Čížov (zastavěná plocha a nádvoří), na LV 365, v k.ú. Čížov u Jihlavy. dražební vyhláška EVM 15.6.2017 - 19.7.2017
EVM-0189/2017 Pozemky parc.č. 24/2 (zahrada) a 24/3 (ostatní plocha) Čížov , na LV 365, v k.ú. Čížov u Jihlavy. dražební vyhláška EVM 15.6.2017 - 19.7.2017
HOM-0070/2017 VŘ - pronájem objektu Strakonická 121, Praha 5 výběrové řízení HOM 15.6.2017 - 10.7.2017
OCP-0198/2017 EIA - ukončení procesu posuzování záměru Bytový soubor REZIDENCE NODOM, Praha 11 - Chodovec, k. ú. Chodov oznámení OCP 15.6.2017 - 5.7.2017
STR-0194/2017 Umístění stavby nazvané "Bytový dům Dvorecká" na pozemcích č. parc. 1211, 1212, 1889/1, 1900/2 v k.ú. Podolí rozhodnutí STR 15.6.2017 - 1.7.2017
HOM-0027/2017 pronájem pozemku parc.. č. 2407 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0035/2017 pronájem části pozemku parc. č. 1265/1 k.ú. Kobylisy záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
ODA-0196/2017 Bohdalecká x Nad Vršovskou horou_rekonstrukce SSZ opatření ODA 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0201/2017 parc. č. 1767, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776 v kat. území Řepy záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0203/2017 parc. č. 687, v kat. území Háje záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0204/2017 parc. č. 23/184 v kat. území Černý Most záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0205/2017 parc. č. 3147/1 v kat. území Břevnov záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0206/2017 parc. č. 3172/1, 3172/9, 3172/10, 3172/35 v kat. území Michle záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0207/2017 parc. č. 2312/143 v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017
HOM-0208/2017 parc. č. 879/33 v kat. území Krč záměr - Pronajmout HOM 15.6.2017 - 30.6.2017