Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-6084/2018 Rumunská 34, par. č. 4172, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6085/2018 Maiselova č. 7 zábor pro lešení. Praha 1 parc. č. 113 k.ú. Josefov záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6086/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1084 v k.ú. Staré Město záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6087/2018 Vinohradská 1594/84, Praha 3 - lešení záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6088/2018 založení letničkových záhonů, Praha 7 záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
OCP-6090/2018 Tržní místo - Tereza Vlčková záměr - Pronajmout OCP 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6091/2018 pozemek č.p. 2387/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6096/2018 Bobkova ul, ,parcel. č.232/367, k.ú. Černý Most záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6097/2018 U Břehu, parc.č. 2670/2, k.ú. Hostivař záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
TSK-6098/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 13.4.2018 - 28.4.2018
OCP-6056/2018 Program Čistá energie 2018 granty OCP 12.4.2018 - 30.9.2018
ROZ-6089/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - soubor pozemků parc.č. 616, 617, 618, 654, 655 (zem. půdní fond), parc.č. 2098/3 (ostatní plocha) a 2169/147 (koryto vodního toku), LV 594 v k.ú. Bavorov, obec Bavorov, okr. Strakonice dražební vyhláška ROZ 12.4.2018 - 29.5.2018
ROZ-6095/2018 movité věci: fax-i_sensys (1 ks); pc, asus (1 ks); pc, swing-modecom (1 ks); tiskárna, hp-cmi312 (1 ks); dvb-t, sencor (1 ks); pc, šedé (1 ks); pc, šedomodré (1 ks) dražební vyhláška ROZ 12.4.2018 - 18.5.2018
HOM-5980/2018 prodej pozemku parc. č. 2294/10 k.ú. Kobylisy záměr - Prodat HOM 12.4.2018 - 2.5.2018
PER-6092/2018 referent / referentka správního řízení - přestupky v odboru dopravněsprávních činností volná pracovní místa na MHMP PER 12.4.2018 - 30.4.2018