Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-4206/2018 referent / referentka prevence v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 30.1.2018
OBF-4186/2018 Prodej TFC Španielova 1327-1329 družstvu „Bytové družstvo Španielova 1327-1329“ se sídlem Španielova 1329/29. záměr OBF 12.1.2018 - 29.1.2018
HOM-4131/2018 Pronájem pozemků v k.ú. Braník záměr - Pronajmout HOM 12.1.2018 - 28.1.2018
STR-4203/2018 Umístění stavby "BARRANDOV KASKÁDY etapa VI,VII,IX, 1. etapa - objekty C,D,E na pozemcích v k.ú. Hlubočepy - vyrozumění o zastavení řízení o odvolání oznámení STR 12.1.2018 - 28.1.2018
STR-4218/2018 Umístění stavby "novostavba bytového domu mezi ul. V Podhájí a Nad Lomem" na pozemcích v k.ú. Braník - výzva k vyjádření k podanému odvolání oznámení STR 12.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4223/2018 Žitná x Štěpánská obnova vodovodních řadů opatření ODA 12.1.2018 - 28.1.2018
STR-4224/2018 stavební záměr "novostavba obchodního a administrativního objektu" na pozemcích v k.ú. Dejvice mezi ul. Evropská, Kladenská, Liberijská v Praze 6 rozhodnutí STR 12.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4226/2018 Vinohradská - Metrostav opatření ODA 12.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4229/2018 17.listopadu ČT opatření ODA 12.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4231/2018 Boleslavská Půdy real opatření ODA 12.1.2018 - 28.1.2018
ZIO-4233/2018 Volba prezidenta ČR - telefonní spojení do všech volebních místností na území hlavního města Prahy - dodatek oznámení ZIO 12.1.2018 - 28.1.2018
HOM-4159/2018 Blanická 25, Praha 2 záměr HOM 12.1.2018 - 27.1.2018
OCP-4185/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k. ú. Újezd u Průhonic“ rozhodnutí OCP 12.1.2018 - 27.1.2018
OCP-4187/2018 část pozemku parc.č. 928/1 v k.ú. Malá Strana, o výměře 41,5 m2, za účelem realizace stavebních úprav objektu, společnosti REKOCHEM s.r.o., a to na dobu určitou, od 28.1.2018 - 31.3.2018, za dohodnuté nájemné 20,- Kč/m2/den. záměr - Pronajmout OCP 12.1.2018 - 27.1.2018
ODA-4219/2018 náměstí Míru - film opatření ODA 12.1.2018 - 27.1.2018