Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-7919/2018 Praha 7 parc.č.2031, 2028 k.ú. Bubeneč Malířská 16, U Akademie- podch. lešení záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7920/2018 Praha 7 parc.č.2238 U Studánky 14 podch. lešení záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7921/2018 Archeologická u metra Lužiny, Praha 13, parc. č.2131/384, k.ú. Stodůlky záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
ODA-7927/2018 Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení při komunikaci Modřanská na území MČ Praha 12. oznámení ODA 12.7.2018 - 22.7.2018
ROZ-7922/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 5464/45, LV 4564, v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, okr. Liberec dražební vyhláška ROZ 11.7.2018 - 28.8.2018
ODA-7913/2018 SSZ 0915 opatření ODA 11.7.2018 - 27.7.2018
ODA-7914/2018 SSZ 9227 veřejná vyhláška ODA 11.7.2018 - 27.7.2018
ODA-7915/2018 SSZ 4443 veřejná vyhláška ODA 11.7.2018 - 27.7.2018
ODA-7916/2018 SSZ 4444 veřejná vyhláška ODA 11.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7892/2018 Starokolínská - rekonstrukce ČSOV záměr TSK 11.7.2018 - 26.7.2018
SE7-7898/2018 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci MZP260K Operační program podnikání a inovace oznámení SE7 11.7.2018 - 26.7.2018
ODA-7904/2018 Slezská - film opatření ODA 11.7.2018 - 26.7.2018
ODA-7905/2018 Dobříšská opatření ODA 11.7.2018 - 26.7.2018
ODA-7928/2018 Zenklova - stanovení DZ hluk - 1. etapa, most přes Rokytku veřejná vyhláška ODA 11.7.2018 - 26.7.2018
HOM-7819/2018 pozemky parc. č. 1589/3, 1589/4 a 1589/5, k.ú. Vysočany záměr - Prodat HOM 10.7.2018 - 2.8.2018