Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OSI-1370/2017 Stavba č. 42935 P + R Opatov - projektová činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.8.2017 - 11.8.2018
EVM-1365/2017 byt č. 3262/81 Modřany, byt. dům č.p. 3260-3263 na pozemcích parc.č. 4400/20- 23, 4400/507-514, vše na LV č. 4096 v k.ú. Modřany, obec Praha dražební vyhláška EVM 10.8.2017 - 25.10.2017
EVM-1356/2017 spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 - pozemek parc.č. 1620 (orná půda), LV č. 737 v k.ú. Kříše, obec Brasy, okr. Rokycany dražební vyhláška EVM 10.8.2017 - 11.10.2017
SCZ-1366/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Zbuzková oznámení SCZ 10.8.2017 - 9.10.2017
EVM-1355/2017 pozemek parc.č. 1599/11 (ostatní plocha), LV č. 414 v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha dražební vyhláška EVM 10.8.2017 - 2.10.2017
EVM-1343/2017 objekt k rodinné rekreaci Chlomek, č.e. 296 na pozemku parc.č. St. 716 a zahrada parc.č. 90/3, LV č. 1464 v k.ú. Petrov u Prahy, obec Petrov, okr. Praha-západ dražební vyhláška EVM 10.8.2017 - 19.9.2017
EVM-1344/2017 tiskárna k pc, lexmark, x4650 dražební vyhláška EVM 10.8.2017 - 15.9.2017
EVM-1367/2017 movité věci: btv LG, plocha - 1 ks dražební vyhláška EVM 10.8.2017 - 15.9.2017
EVM-1351/2017 spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 - rodinný dům Starý Hrozňatov, č.p. 48 na pozemku parc.č. St. 59/1, LV č. 3 v k.ú. Starý Hrozňatov, obec Cheb dražební vyhláška EVM 10.8.2017 - 7.9.2017
STR-1363/2017 Umístění stavby nazvané "Bytový dům Vila Rokytka", na pozemcích v k.ú. Libeň rozhodnutí STR 10.8.2017 - 26.8.2017
ODA-1373/2017 Novosibřinská opatření ODA 10.8.2017 - 26.8.2017
ODA-1374/2017 Zenklova opatření ODA 10.8.2017 - 26.8.2017
ODA-1375/2017 Zenklova opatření ODA 10.8.2017 - 26.8.2017
ODA-1352/2017 Sekaninova opatření ODA 10.8.2017 - 25.8.2017
OCP-1359/2017 Rozhodnutí o odvolání MČ Praha - Libuš proti rozhodnutí ÚMČ Praha 12, kterým byla společnosti EKOSPOL a.s. prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami - BYTOVÝ AREÁL NOVÝ PARK PÍSNICE rozhodnutí OCP 10.8.2017 - 25.8.2017