Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-3313/2019 Zajištění služby svozu komunálního odpadu na území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3151/2019 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3152/2019 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3154/2019 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
INF-3138/2019 Mapový redakční systém (MRSys) veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 27.1.2015 - 27.1.2020
OCP-2942/2019 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zadání zakázky OCP 19.1.2015 - 17.1.2020
OCP-2684/2019 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 5.1.2015 - 5.1.2020
INF-2510/2019 IS pořizování územně plánovací dokumentace veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 12.12.2014 - 12.12.2019
OCP-2248/2019 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2249/2019 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2251/2019 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2252/2019 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2253/2019 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2254/2019 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 21.11.2014 - 21.11.2019
OCP-2154/2019 Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.11.2014 do maximálně 31.1.2015 s výjimkou území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha - Troja veřejná zakázka - Oznámení o zadání zakázky OCP 14.11.2014 - 14.11.2019