Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4684/2019 provoz veřejné telekomunikační sítě záměr - Pronajmout HOM 2.7.2019 - 17.7.2019
HOM-4980/2019 Nový majetek HMP do správy a nájmu PVS, za období od 1.7.2018 do 31.12.2018 záměr HOM 2.7.2019 - 17.7.2019
PKD-4982/2019 VS07-2019 opatření PKD 2.7.2019 - 17.7.2019
PKD-4983/2019 Ed Sheeran opatření PKD 2.7.2019 - 17.7.2019
TSK-4984/2019 Bojasova, Praha 8, výkop pro uložení kabelu, vozovka, chodník záměr TSK 2.7.2019 - 17.7.2019
TSK-4985/2019 Za Poříčskou branou 7, oprava fasády, lešení, zařízení staveniště záměr TSK 2.7.2019 - 17.7.2019
PKD-4987/2019 VV §19 - Challenge Prague 2019 veřejná vyhláška PKD 2.7.2019 - 17.7.2019
TSK-4998/2019 č. parc. 4038/2, k. ú. Dejvice, Evropská 16, Praha 6 záměr TSK 2.7.2019 - 17.7.2019
HOM-5021/2019 pozemek parc. č. 436/2 k. ú. Radlice záměr - Pronajmout HOM 2.7.2019 - 17.7.2019
HOM-5023/2019 pozemky parc. č. 509/1 a parc.č. 509/258 k. ú. Horní Měcholupy a parc.č. 142/5, parc.č. 423/85, parc.č. 423/91, parc.č. 423/102, parc.č. 424/1 a parc.č. 425/2 v k.ú. Petrovice záměr - Pronajmout HOM 2.7.2019 - 17.7.2019
TSK-5024/2019 Do Říčan Praha Běchovice výstavba dešťové kanalizace záměr TSK 2.7.2019 - 17.7.2019
ROZ-4976/2019 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2018 - závěrečný účet oznámení ROZ 1.7.2019 - 31.7.2020
ROZ-4977/2019 Rozpočet hl.m. Prahy na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2024 oznámení ROZ 1.7.2019 - 31.7.2020
HOM-4981/2019 soubor pohledávek Bytového podniku Praha 7 v likvidaci, vzniklých z titulu neuhrazeného nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytů, jistina činí 1 994 104,00 a příslušenství (specifikace pohledávek je v přiložené tabulce) dražební vyhláška HOM 1.7.2019 - 10.9.2019
HOM-4988/2019 spoluvlastnický podíl 1/6 - pozemek parc.č. 1350 (zemědělský půdní fond), LV 387, v k.ú. Brněnské Ivanovice, obec Brno, okr. Brno-město dražební vyhláška HOM 1.7.2019 - 13.8.2019