Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4183/2018 zábory záměr HOM 13.1.2018 - 28.1.2018
TSK-4211/2018 č. parc. 2848/691, k. ú. Záběhlice, NN 3344 naproti domu 3044/16, Praha 4 záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018
TSK-4212/2018 č. parc. 1597/1, k.ú. Smíchov, Štorkánova 2804/6, Praha 5 záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018
ROZ-4214/2018 byt č. 1326/1 Strašnice, byt. dům, č.p. 1326-2582 na pozemcích LV 2935, vše LV 4731; pozemek parc.č. 2798/352 (zeleň), LV 2941 a podíl 1/25 na společ. částech pozemků a domu včetně příslušenství, v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 17.4.2018
ROZ-4225/2018 odročení dražby: byt č. 1279/5 Krč, č.p. 1279, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/42 a podíl 618/16050 na společ. částech domu a pozemku, LV 9773 v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 15.3.2018
ROZ-4227/2018 doplnění dražební vyhlášky: byt č. 1279/5 Krč, č.p. 1279, byt. dům na pozemku parc.č. 2869/42, LV 9773 v k.ú. Krč, obec Praha, o možnost uspokojení pohledávky ve věci správy domu dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4228/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Milan Šašek oznámení SCZ 12.1.2018 - 12.3.2018
SCZ-4230/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - COLUSOR s.r.o. oznámení SCZ 12.1.2018 - 12.3.2018
ROZ-4210/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/3 - lesní pozemek parc.č. 674, LV 38 v k.ú. Vilice, obec Vilice, okr. Tábor dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 27.2.2018
ROZ-4216/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 702 v k.ú. Dobrovice, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška ROZ 12.1.2018 - 22.2.2018
HOM-4178/2018 prodej části pozemku p.č.304/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Hloubětín záměr - Prodat HOM 12.1.2018 - 2.2.2018
PER-4205/2018 technik / technička v odboru dopravněsprávních činností volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 2.2.2018
PER-4207/2018 právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 2.2.2018
PER-4208/2018 stavař / stavařka v odboru stavebního řádu (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 31.1.2018
PER-4209/2018 stavař – vodař / stavařka - vodařka v odboru ochrany prostředí volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 31.1.2018