Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-1312/2019 daňový metodik / daňová metodička v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 8.1.2019 - 25.1.2019
PER-1316/2019 rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu volná pracovní místa na MHMP PER 8.1.2019 - 25.1.2019
STR-1321/2019 povolení odstranění stavby bytového domu č.p. 256, ul. Návršní č. 10, Praha 4 - Krč, č. parc. 752, provozovny stavebnin, č. parc. 753 a 754 v k.ú. Krč rozhodnutí STR 8.1.2019 - 24.1.2019
HOM-1292/2019 parc. č. 2791/18 v kat. území Krč záměr - Pronajmout HOM 8.1.2019 - 23.1.2019
TSK-1294/2019 ul. Koněvova, Husitská, Praha 3, rekonstrukce kanalizace záměr TSK 8.1.2019 - 23.1.2019
ODA-1302/2019 Vodovod Patočkova opatření ODA 8.1.2019 - 23.1.2019
TSK-1310/2019 č. parc. 3686/1, k. ú. Břevnov, Jílkova naproti domu č. 1414/7 (Nad Kajetánkou), Praha 6 záměr TSK 8.1.2019 - 23.1.2019
ROZ-1288/2019 spoluvlastnický podíl 1/4 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 3100/31, LV 2174, Braník, obec Praha dražební vyhláška ROZ 7.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1287/2019 byt č. 331/4, Janov, č.p. 330,331, byt. dům, na pozemku parc.č. St. 353/1 a 353/2 a podíl 687/28418 na společ. částech domu a pozemku, LV 1428, v k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, okr. Most dražební vyhláška ROZ 7.1.2019 - 13.2.2019
HOM-1252/2019 pronájem pozemku v k.ú. Hlubočepy záměr - Pronajmout HOM 7.1.2019 - 23.1.2019
SLU-1291/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 198943/2018, ze dne 19. 12. 2018, (HOLUB PETER, PRAHA 4) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1909/2019 veřejná vyhláška SLU 7.1.2019 - 23.1.2019
STR-1295/2019 umístění stavby "Bytový dům, Bělohorská vč. napojení na infrastrukturu", Praha 6 - vyrozumění o zpětvzetí odvolání oznámení STR 7.1.2019 - 23.1.2019
ZIO-1283/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 27. 12. 2018 - 4. 1. 2019) oznámení ZIO 7.1.2019 - 22.1.2019
PER-1289/2019 referent / referentka územního plánování v odboru územního rozvoje volná pracovní místa na MHMP PER 7.1.2019 - 22.1.2019
SLU-1286/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 196557/2018, ze dne 13. 12. 2018, (Jiří Hejduk, Chlístovice) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 1454/2019 veřejná vyhláška SLU 6.1.2019 - 21.1.2019