Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0529/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1661 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0530/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1617 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0531/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1615 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Ministerstva kultury v souvislosti s financováním programu rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0532/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1603 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0533/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1576 - k návrhu na schválení zavedení Multikanálového odbavovacího systému rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0534/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1673 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0535/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1612 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0536/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1660 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0537/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1581 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Podpora a rozvoj programového vybavení stávajícího systému spisové služby pro rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0538/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1659 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0539/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1676 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0540/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1607 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0541/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1577 - k předložení objednávky služeb a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0542/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1610 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0543/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1619 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019