Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0254/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/7 - k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programech I., III.A, III.B a III.C. rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0255/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/99 - k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha - Lipence k čerpání v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0256/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/89 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0257/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/102 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0258/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/5 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Libuš a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0259/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/112 - k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou organizací rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0260/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/92 - k návrhu poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0261/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/94 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0262/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/95 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15, rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0136/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1470 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0137/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1435 - k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP v r. 2017 a ke zvýšení celkových nákladů rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0138/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1449 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0139/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1446 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0140/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1468 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 0254 - Městská infrastruktura v souvislosti s realizací akce č. 10305 EU - rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0141/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1443 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 863 ze dne 19.4.2016 k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci veřejné zakázky - stavba č. 41170 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019