Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-0185/2018 ochranná známka: KULTURA.CZ, číslo přihlášky: 517850, číslo zápisu: 348367, třídy výrobků a služeb: 35, 38, 42, datum zápisu: 09.09.2015 CZ dražební vyhláška ROZ 1.11.2018 - 6.12.2018
OCP-0206/2018 EIA - oznámení záměru POLYFUNKČNÍ SOUBOR TESLA HLOUBĚTÍN oznámení OCP 1.11.2018 - 3.12.2018
ROZ-0207/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - byt č. 2491/16, Záběhlice, č.p. 2488-2491, byt. dům, na pozemku parc.č. 2848/20-2848/23 a podíl 556/43524 na společ. částech domu a pozemku, LV 7461, v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 1.11.2018 - 3.12.2018
HOM-0124/2018 pozemek parc. č. 2375/9 v k.ú. Kunratice záměr - Pronajmout HOM 1.11.2018 - 17.11.2018
STR-0203/2018 Stavební úpravy bytové jednotky č. 78/10 v domě č.p. 78, Ovenecká 78, k.ú. Bubeneč - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 1.11.2018 - 17.11.2018
STR-0205/2018 půdní vestavba 11 b.j., přístavba os. výtahu v BD č.p. 386, ul. Marie Cibulkové, k.ú. Nusle - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 1.11.2018 - 17.11.2018
ODA-0208/2018 Bubenská - havarijní uzavření mostu opatření ODA 1.11.2018 - 17.11.2018
ODA-0209/2018 Jana Želivského 3.etapa opatření ODA 1.11.2018 - 17.11.2018
ODA-0210/2018 Modřanská - rampy Barr mostu opatření ODA 1.11.2018 - 17.11.2018
TSK-0148/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2322 k.ú. Nové Město záměr TSK 1.11.2018 - 16.11.2018
TSK-0152/2018 umístění infopoutače na ul. Dejvická 188/6, P - 6, parc.č.: 4000/1, k.ú.: Dejvice záměr TSK 1.11.2018 - 16.11.2018
HOM-0157/2018 Aktualizovat předmět nájmu - seznam nového majetku protokolárně převzatého za období od 1.1.2018 do 30.6.2018, dle smlouvy o nájmu věcí záměr HOM 1.11.2018 - 16.11.2018
TSK-0158/2018 pronajmout část pozemku p.č. 1023 k.ú. Malá Strana o výměře 105m2 záměr TSK 1.11.2018 - 16.11.2018
TSK-0160/2018 parc.č. 2517 k.ú. Nové Město záměr TSK 1.11.2018 - 16.11.2018
ODA-0161/2018 SSZ 9.905 opatření ODA 1.11.2018 - 16.11.2018