Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0192/2017 pronajmout kanceláře se zázemím (361 m2) v 1. patře, kanceláře se zázemím (542 m2) ve 2.patře a kanceláře se zázemím (346,10 m2) ve 3. patře objektu Jungmannova 31, Praha 1 záměr HOM 16.6.2017 - 1.7.2017
TSK-0193/2017 Stavební úpravy NTL plynovodů v ulici Novodvorská, Slepá I a okolí, Praha 4 záměr TSK 16.6.2017 - 1.7.2017
TSK-0195/2017 Pernerova - ZS záměr TSK 16.6.2017 - 1.7.2017
TSK-0199/2017 Gutova záměr TSK 16.6.2017 - 1.7.2017
TSK-0200/2017 Chorvatská aukční karta TSK 16.6.2017 - 1.7.2017
HOM-0210/2017 zrušení záměru zveřejněného č. HOM-9634/2017 záměr - Ostatní HOM 16.6.2017 - 1.7.2017
TSK-0213/2017 Americká 597/17, Praha 2, parc.č. 4185, k.ú. Vinohrady záměr TSK 16.6.2017 - 1.7.2017
ODA-0220/2017 Mladoboleslavská x Rosická_nový chodník+zast.BUS opatření ODA 16.6.2017 - 1.7.2017
ODA-0236/2017 Českomoravská_přeložka DN300 veřejná vyhláška ODA 16.6.2017 - 1.7.2017
OCP-0197/2017 Žádost ZOO Praha o udělení odchylného postupu pro max. 20 jedinců druhu skřivan ouškatý ze zákazů stanovených v § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu “držení“. oznámení o zahájení řízení OCP 16.6.2017 - 26.6.2017
OVO-0246/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/90 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace České republice Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0247/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/13 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 - závěrečný účet rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0248/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/1 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2 na vybudování nabíjecích stanic pro rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0249/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/6 - k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0250/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/21 - k návrhu na změnu účelu částí investičních dotací poskytnutých městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechaných k rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019