Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4001/2019 výpůjčka pozemků v k.ú. Braník záměr - Vypůjčit HOM 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-4002/2019 Novodvorská, parc.č. 2692/137, k.ú. Braník záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-4003/2019 Dejvická 209/3, parc.č. 4000/1, k.ú. Dejvice záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-4004/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4022/2019 Trojský most - natáčení filmu Modelář opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4026/2019 Janáčkovo nábřeží opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4027/2019 Korunní opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019
PKD-4028/2019 Korunní opatření PKD 17.5.2019 - 1.6.2019
HOM-3999/2019 byt č. 243/114, Sedlec, č.p. 243-247, byt. dům, na pozemku parc.č. 181/16-181/20, podíl 463/64744 na společ. částech domu a pozemků a podíl 463/64744 na pozemku parc.č. 181/1 (ostatní plocha), LV 613, 428, v k.ú. Sedlec, obec Praha dražební vyhláška HOM 16.5.2019 - 16.7.2019
ZDR-3989/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Trůbl oznámení ZDR 16.5.2019 - 15.7.2019
ZDR-4000/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Blanka Pokorná oznámení ZDR 16.5.2019 - 15.7.2019
HOM-3977/2019 zrušení dražby 27.6.2019: byt č. 888/109, Holešovice, byt. dům, č.p. 888, na pozemku parc.č. 553 a podíl 4028/271426 na společných částech domu a pozemku, LV 10795 + příslušenství, v k.ú. Holešovice, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška HOM 16.5.2019 - 27.6.2019
HOM-3992/2019 movitá věc: pc, acer (1 ks) dražební vyhláška HOM 16.5.2019 - 21.6.2019
SLU-4006/2019 Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - Odprodej majetku ČR - Ministerstva obrany - Čj. MO 139035/2019-1150, odprodej na předměty koupě v k.ú. Praha Žižkov oznámení SLU 16.5.2019 - 11.6.2019
HOM-3975/2019 soubor pohledávek vzniklých z titulu neuhrazeného nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu, jistina činí 1 994 104,00 a příslušenství dražební vyhláška HOM 16.5.2019 - 4.6.2019