Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1260/2019 pronájem pozemku parc. č. 2101/2 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 9.1.2019 - 24.1.2019
TSK-1317/2019 Kubánské náměstí, pč: 1673 + 1626/3, kú: Vršovice záměr TSK 9.1.2019 - 24.1.2019
TSK-1318/2019 část pozemku parc.č.2323/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 9.1.2019 - 24.1.2019
ODA-1328/2019 Vrchlického opatření ODA 9.1.2019 - 24.1.2019
ODA-1357/2019 Janáčkovo nábřeží opatření ODA 9.1.2019 - 24.1.2019
ODA-1359/2019 Svornosti opatření ODA 9.1.2019 - 24.1.2019
OCP-1362/2019 převzetí věci nadřízeným orgánem - stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro ZTC Praha 5 - Smíchov usnesení OCP 9.1.2019 - 24.1.2019
ROZ-1293/2019 Schválený rozpočet vlastního hlavního města Prahy na r. 2019 a schválený rozpočtový výhled do r. 2024 oznámení ROZ 8.1.2019 - 31.3.2020
UZR-1308/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách veřejná vyhláška UZR 8.1.2019 - 28.2.2019
ROZ-1320/2019 spoluvlastnický podíl 1/20 na pozemcích: LV 2254, LV 2060, LV 1981, LV 1963 a LV 1497 (charakter zahrada nebo ostatní plocha), vše v k.ú. Dobřichovice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 8.1.2019 - 21.2.2019
ROZ-1322/2019 byt č. 153/2, Veleslavín, byt. dům, č.p. 153, na pozemku parc.č. 214/1 a podíl id. 16173/30314 na společ. částech domu a pozemku, LV 3396, 3397a 3400, v k.ú. Veleslavín, obec Praha dražební vyhláška ROZ 8.1.2019 - 12.2.2019
PER-1313/2019 metodik / metodička informačního systému spisové služby v „Archiv hlavního města Prahy“ volná pracovní místa na MHMP PER 8.1.2019 - 31.1.2019
PER-1314/2019 metodik / metodička účetnictví v odboru účetnictví volná pracovní místa na MHMP PER 8.1.2019 - 31.1.2019
PER-1315/2019 metodik / metodička – kontrolor / kontrolorka v oblasti živnostenského podnikání a reklamy v odboru živnostenském a občanskosprávním volná pracovní místa na MHMP PER 8.1.2019 - 29.1.2019
PER-1316/2019 rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka v odboru rozpočtu volná pracovní místa na MHMP PER 8.1.2019 - 25.1.2019