Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4130/2018 pronájem pozemků k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 31.1.2018
HOM-4194/2018 pronájem části pozemku parc.č. 1569/74 v k. ú. Bubeneč o výměře 2 m2 vlastníkovi garáže, která se na části předmětného pozemku nachází za nájemné ve výši 120 Kč/m2/rok záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 31.1.2018
ROZ-4238/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - objekt k bydlení Nebušice, č.p. 166 na pozemku parc.č. 144 a pozemek parc.č. 145 (zahrada), LV 370 v k.ú. Nebušice, obec Praha exekuční příkaz ROZ 15.1.2018 - 31.1.2018
SLU-4198/2018 Oznámení organizace ROPID o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících (objednávka jen na území hlavního města Prahy) s dopravcem KŽC Doprava s. r. o. oznámení SLU 15.1.2018 - 30.1.2018
ZIO-4234/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 8. 1. 2018 - 12. 1. 2018) oznámení ZIO 15.1.2018 - 30.1.2018
PER-4235/2018 cenový kontrolor / cenová kontrolorka v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 30.1.2018
PER-4236/2018 právník / právnička v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 30.1.2018
PER-4237/2018 referent / referentka odvolacích agend v odboru daní, poplatků a cen volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 30.1.2018
HOM-4244/2018 pozemky parc. č. 1068/9, parc.č. 1266/4 a parc.č. 2631/8 v kat. území Hloubětín záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 30.1.2018
OCP-4200/2018 Změna povolení k vypouštění odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod po dobu zkušebního provozu - vč. zveřejnění informace dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (příloha zveřejněna samostatně) oznámení o zahájení řízení OCP 13.1.2018 - 12.2.2018
OCP-4201/2018 Příloha - žádost o změnu povolení k vypouštění odpadních vod z ÚČOV po dobu zkušebního provozu (oznámení zahájení řízení zveřejněno samostatně) oznámení o zahájení řízení OCP 13.1.2018 - 12.2.2018
TSK-4202/2018 Praha 7 Na Maninách 6 zařízení staveniště parc.č. 2321/1 k.ú. Holešovice záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4204/2018 Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení - TOP REZIDENCE POMEZÍ sdělení ODA 13.1.2018 - 28.1.2018
TSK-4211/2018 č. parc. 2848/691, k. ú. Záběhlice, NN 3344 naproti domu 3044/16, Praha 4 záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018
TSK-4215/2018 Antala Staška 378/60, parc.č. 3217/1, k.ú. Krč záměr TSK 13.1.2018 - 28.1.2018