Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-7844/2018 Oznámení k NP v objektu č.p. 1038 Na Poříčí 6 - V Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město záměr - Ostatní HOM 12.7.2018 - 27.7.2018
UZR-7901/2018 Veřejná vyhláška podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve spojení s § 55c zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., o vydání změn ÚP SÚ hl.m. Prahy Z-3016/00 a Z-1902/07 veřejná vyhláška UZR 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7902/2018 pronajmout část pozemku p.č. 743 k.ú. Hradčany Praha 1 záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7903/2018 Korunní, Libická, Praha 3, 94 m2, lešení, kontejner, ZS záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7908/2018 č. parc. 4946/1, k. ú. Smíchov, Křížová mezi SVO 502259 a 502260 (na protější straně ulice), Praha 5 záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7909/2018 Pronájem části komunikace z důvodu rozšíření kontejnerů na separovaný textil, obuv a hračky Praha 4 - NUSLE záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7910/2018 Škroupovo nám.4, P.3 - zařízeni staveniště, ohrada, lešení záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7911/2018 č. parc. 37/13, k. ú. Čimice, Strážnická 400/2, Praha 8 záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7912/2018 č. parc. 2560/1, k. ú. Kobylisy, Frýdlantská naproti č. 1296/2, Praha 8 záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
TSK-7921/2018 Archeologická u metra Lužiny, Praha 13, parc. č.2131/384, k.ú. Stodůlky záměr TSK 12.7.2018 - 27.7.2018
ODA-7927/2018 Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení při komunikaci Modřanská na území MČ Praha 12. oznámení ODA 12.7.2018 - 22.7.2018
ROZ-7922/2018 spoluvlastnický podíl 1/4 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. 5464/45, LV 4564, v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, okr. Liberec dražební vyhláška ROZ 11.7.2018 - 28.8.2018
ODA-7913/2018 SSZ 0915 opatření ODA 11.7.2018 - 27.7.2018
ODA-7914/2018 SSZ 9227 veřejná vyhláška ODA 11.7.2018 - 27.7.2018
ODA-7915/2018 SSZ 4443 veřejná vyhláška ODA 11.7.2018 - 27.7.2018