Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1641/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1925 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1642/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1965 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505, rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1643/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1989 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1644/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2000 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1645/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1994 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1646/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1992 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1647/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1918 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1648/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1894 - k návrhu na vyplacení nálezného za náhodný archeologický nález a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1649/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1831 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1650/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1886 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a v kap. 10 - Pokladní správa za účelem dofinancování akce NF - Obnova rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1651/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1902 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1652/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1915 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1653/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1917 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1654/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1911 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1655/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1818 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Definice, nastavení a realizace EA v podmínkách MHMP a ke jmenování komise rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019