Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2081/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/42 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2082/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/43 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 1 na bezpečnostní opatření a městský kamerový systému rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2083/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/77 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na výstavbu budovy Nová Palmovka rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2084/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/22 - k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2017 Městské části Praha - Křeslice rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2085/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/61 - k záměru na realizaci veřejné zakázky „Bezpečné a efektivní tiskové prostředí“ rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2086/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/50 - k návrhu na zajištění financování větších oprav běžné údržby komunikací, jejich součástí a příslušenství a oprav odvodnění komunikací na území hl. m. rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2087/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/29 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů RFD - SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2088/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/34 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2018/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2247 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2019/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2255 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2020/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2257 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2021/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2256 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2022/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2252 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2023/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2236 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-1900/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2192 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Čakovice a k rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019