Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
DSC-4243/2018 Monika Hovorková, 13.11.1980 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 16.1.2018 - 31.1.2018
OVO-4266/2018 Svolání jednání 33. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 25. 1. 2018 oznámení OVO 16.1.2018 - 27.1.2018
OVO-4267/2018 Návrh programu jednání 33. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 25. 1. 2018 oznámení OVO 16.1.2018 - 27.1.2018
SCZ-4250/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Pohlodková oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4251/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zdeněk Troják oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4252/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Veronika Žáková oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
SCZ-4253/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Viliam Jäger oznámení SCZ 15.1.2018 - 15.3.2018
ROZ-4239/2018 byt č. 438/1 Letňany, č.p. 438, byt. dům na pozemku parc.č. 672/20, LV 3956 a podíl 664/38684 na společ. částech pozemku a domu v k.ú. Letňany, obec Praha dražební vyhláška ROZ 15.1.2018 - 27.2.2018
OCP-4255/2018 EIA - dokumentace záměru Malešice Polygrafická, Praha 10 oznámení OCP 15.1.2018 - 14.2.2018
HOM-4108/2018 pozemek parc. č. 356 k.ú. Černý Most záměr - Prodat HOM 15.1.2018 - 5.2.2018
HOM-4220/2018 pozemky parc.č. 432/23-24 a části parc.č. 432/48 v kat. území Petrovice záměr - Prodat HOM 15.1.2018 - 5.2.2018
HOM-4221/2018 pozemek parc.č. 432/22 o výměře 548 m2 a části parc.č. 432/43 v kat. území Petrovice záměr - Prodat HOM 15.1.2018 - 5.2.2018
HOM-4089/2018 pozemky parc. č. 473/468 a 473/296, oba v k.ú. Veleslavín záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 1.2.2018
HOM-4090/2018 pozemek parc. č. 2140/16 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 15.1.2018 - 1.2.2018
PER-4248/2018 specialista / specialistka přípravy a realizace investic v odboru technické vybavenosti - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 15.1.2018 - 1.2.2018