Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4535/2019 odročení dražby: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Hodkovičky, č.p. 32 na pozemku parc.č. 503 a pozemek (zahrada) parc.č. 504, LV 409 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha, z důvodu probíhající insolvence, na neurčito dražební vyhláška HOM 11.6.2019 - 20.6.2019
OCP-4509/2019 Žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany ZCHDŽ podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a udělení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku - rybník v souvislosti s odbahněním retenční nádrže N3 Stodůlky (Asuán). oznámení o zahájení řízení OCP 11.6.2019 - 19.6.2019
OVO-4554/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1197 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4555/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1242 - k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 19 rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4556/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1181 - k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění projektu Festival svobody na školách rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4557/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1243 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4558/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1237 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4559/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1146 - k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa, v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4560/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1198 - k odsouhlasení odprodeje přebytečného majetku příspěvkové organizace Zoologické zahrady hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4561/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1170 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4588/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1201 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4589/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1238 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4590/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1231 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4591/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1200 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na rok 2019 v kap. 01, 02 a 03 v souvislosti se změnou financování příspěvkové organizace rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021
OVO-4592/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1241 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 10.6.2019 - 9.6.2021