Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-7956/2018 VV §19a - Birell veřejná vyhláška ODA 14.7.2018 - 29.7.2018
TSK-7958/2018 Begická, par.č. 4182, k.ú. Vinohrady záměr TSK 14.7.2018 - 29.7.2018
SCZ-7926/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 13.7.2018 - 23.8.2018
ROZ-7957/2018 movité věci: zdravotní box, ventilation system (2 ks); skf actuation system šedý (1 ks); skf actuation system, vcp21 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 13.7.2018 - 17.8.2018
ROZ-7959/2018 movitá věc: pc, šedé (1 ks) dražební vyhláška ROZ 13.7.2018 - 17.8.2018
ODA-7973/2018 SSZ 4440 veřejná vyhláška ODA 13.7.2018 - 29.7.2018
ODA-7974/2018 SSZ 4402 veřejná vyhláška ODA 13.7.2018 - 29.7.2018
ODA-7976/2018 OOP SSZ 5.587 opatření ODA 13.7.2018 - 29.7.2018
TSK-7936/2018 stavební úpravy BD Michelská, Praha 4, Michle záměr TSK 13.7.2018 - 28.7.2018
TSK-7938/2018 stavební úpravy BD Otakarova, Praha 4, Nusle záměr TSK 13.7.2018 - 28.7.2018
TSK-7939/2018 Sokolovská 81/55, Praha 8, parc.č. 801/1, k.ú. Karlín záměr TSK 13.7.2018 - 28.7.2018
TSK-7940/2018 Karlovo nám., Na Zderaze, Resslova, parc. č. 2414,2416,2420, kat. úz. Nové Město záměr - Pronajmout TSK 13.7.2018 - 28.7.2018
TSK-7949/2018 Voskovcova P5 záměr TSK 13.7.2018 - 28.7.2018
DSC-7952/2018 Christopher HABERLAND, nar. 16.05.1983 oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 13.7.2018 - 28.7.2018
OCP-7953/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Stavba č. 42674; etapa 4 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy“ rozhodnutí OCP 13.7.2018 - 28.7.2018