Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2161/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2341 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2162/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2328 - k návrhu na přerozdělení rozpočtu běžných výdajů schváleného odboru HOM MHMP v kapitole 08 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2163/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2323 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2069/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/44 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha - Koloděje rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2070/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/24 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Čakovice a k rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2071/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/86 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v r. 2017 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha 21 rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2072/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/41 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2, MČ Praha - Dolní Měcholupy a MČ Praha - rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2073/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/27 - k finančnímu zajištění přípravy a realizace projektů v rámci Operačního programu Doprava a Operačního programu Praha pól růstu ČR a Komunitárního rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2074/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/45 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha-Březiněves, MČ Praha - rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2075/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/28 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2076/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/85 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2077/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/32 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2078/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/23 - k přidělení mimořádných prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2017 Městské části Praha - Vinoř rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2079/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/84 - k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2080/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/14 - k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.24/57 ze dne 23.2.2017 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2017, v oblasti sociálních rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019