Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2579/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2486 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2580/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2489 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2581/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2484 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2582/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2509 - k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu a realizaci stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství a mládeže rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2583/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2513 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2584/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2481 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2585/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2510 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2586/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2474 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2587/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2488 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2588/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2482 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rámci rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2589/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2473 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 09 - INF MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2590/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2512 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a sport z důvodu změn v síti škol a školských zařízení a k finančnímu rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2591/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2485 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2592/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2452 - k návrhu na upřesnění názvu a celkových nákladů akcí u investičních akcí v kap. 02 - Botanická zahrada hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2593/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2463 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1981 ze dne 15.8.2017 k návrhu Dodatku č. 42 ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019