Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2922/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/132 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Kolovraty a rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2923/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/118 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2924/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/144 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2925/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/97 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2926/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/104 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Nebušice a MČ Praha - Kolovraty a k úpravě rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2927/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/36 - k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla a veřejného osvětlení v k.ú. Modřany z vlastnictví společnosti PENTADOM spol. s r.o. do rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2928/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/137 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2929/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/120 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 15 na vrub investiční rezervy MČ rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2930/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/98 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2931/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/96 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2932/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/131 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 15 z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2933/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/115 - k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Nebušice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2865/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2674 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2866/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2670 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019
OVO-2867/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2638 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 31.10.2017 - 31.10.2019