Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3012/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2684 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka HW pro potřeby ISMP - POVS (Informační systém Městské policie rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3013/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2741 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3014/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2714 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3015/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2733 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 07 a 09 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3016/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2713 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3017/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2732 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3018/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2711 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3019/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2751 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3020/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2709 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na krytí rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3021/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2708 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na projekt rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3022/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2738 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP včetně zvýšení celkových nákladů inv. akce v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3023/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2750 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-3024/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2710 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 7.11.2017 - 7.11.2019
OVO-2921/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/119 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019
OVO-2922/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.30/132 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Kolovraty a rozpočtové opatření OVO 2.11.2017 - 2.11.2019