Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2473/2017 Na Pláni, Smíchov záměr TSK 13.10.2017 - 28.10.2017
TSK-2492/2017 č. parc. 2869/238, k. ú. Krč, Praha 4, Hurbanova 1180/28 záměr TSK 13.10.2017 - 28.10.2017
TSK-2493/2017 č. parc. 4336/1, k. ú. Žižkov, U Rajské zahrady 965/6, Praha 3 záměr TSK 13.10.2017 - 28.10.2017
TSK-2494/2017 č. parc. 4400/430, k. ú. Modřany, Pejevové 3417/4, Praha 4 záměr TSK 13.10.2017 - 28.10.2017
TSK-2495/2017 č. parc. 4400/397, k. ú. Modřany, Botevova 3108/10, Praha 12 záměr TSK 13.10.2017 - 28.10.2017
TSK-2496/2017 č. parc. 2553/4, k. ú. Hloubětín, Konzumní 621/5, Praha 9 záměr TSK 13.10.2017 - 28.10.2017
TSK-2498/2017 č. parc. 2612/164, k. ú, Braník, Jílovská 1157/55, Praha 4 záměr TSK 13.10.2017 - 28.10.2017
DSC-2501/2017 Martin Binar, 23.12.1968 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 13.10.2017 - 28.10.2017
TSK-2502/2017 Kartouzská, Plzeňská - Smíchov záměr TSK 13.10.2017 - 28.10.2017
ODA-2531/2017 Kolbenova_vodovod.přípojka u čp.334 opatření ODA 13.10.2017 - 28.10.2017
ODA-2533/2017 Průběžná (Radošovická-Strančická)_plyn.přípojky opatření ODA 13.10.2017 - 28.10.2017
ROZ-2508/2017 rodinný dům Vrbka, č.p. 40 na pozemku parc.č. 90, LV č. 100 v k.ú. Vrbka u Postoloprt, okr. Louny dražební vyhláška ROZ 13.10.2017 - 26.10.2017
ROZ-2527/2017 movité věci - dalekohledy, puškohledy, puškoměry, nože, kufry na zbraň, kávovar, baterky a další dražební vyhláška ROZ 13.10.2017 - 26.10.2017
ROZ-2532/2017 podíl id. 1/6 - objekt k bydlení Krásná Hora nad Vltavou, č.p. 62 na pozemku parc.č. St. 141 a pozemek parc.č. 54/7 (zahrada), LV 75, včetně stodoly a oplocení v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou, okr. Příbram dražební vyhláška ROZ 13.10.2017 - 26.10.2017
ROZ-2510/2017 prodej souboru movitých věcí z pozůstalosti -zachovalé zařízení bytu v Praze 9- Černý Most dražební vyhláška ROZ 13.10.2017 - 25.10.2017