Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-6178/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Alexander Antonov oznámení SCZ 16.4.2018 - 15.6.2018
OBF-6130/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Vašátkova 1033 - 1034, Praha 14 - Černý Most výběrové řízení OBF 16.4.2018 - 4.5.2018
OBF-6039/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů v ulici Vašátkova 1029 - 1031, Praha 14 - Černý Most výběrové řízení OBF 16.4.2018 - 3.5.2018
HOM-6071/2018 pozemek parc. č. 2140/20 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 16.4.2018 - 3.5.2018
HOM-5988/2018 oznámení k NP č. 102 Bryksova 730/71, Praha 9 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 16.4.2018 - 2.5.2018
HOM-6099/2018 vypůjčit pozemek parc. č. 310 k.ú. Libeň záměr - Vypůjčit HOM 16.4.2018 - 2.5.2018
SLU-6173/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 58609/2018, ze dne 10. 04. 2018, (OLIINYK YURII, LOKHVYTSIA, UKRAJINA) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 62945/2018 veřejná vyhláška SLU 16.4.2018 - 2.5.2018
SLU-6177/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 39759/2018, ze dne 08. 03. 2018, (LIČÁK MIROSLAV, Bardějov 1, Slovenská republika) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 62937/2018 veřejná vyhláška SLU 16.4.2018 - 2.5.2018
SLU-6179/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 58640/2018, ze dne 10. 04. 2018, (Kateřina Jodlová, Praha 10 - Uhříněves) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 64189/2018 veřejná vyhláška SLU 16.4.2018 - 2.5.2018
HOM-6062/2018 parc. č. 1210/113, v kat. území Háje záměr - Pronajmout HOM 16.4.2018 - 1.5.2018
ODA-6166/2018 Stanovení místní úpravy - vjezd Kaufland opatření ODA 16.4.2018 - 1.5.2018
HOM-6106/2018 Prodej napájecích kabelových vedení 1 kV vedoucích k zapínacím místům veřejného osvětlení evidovaných v majetku hl. m. Prahy do majetku PREdistribuce, a.s. záměr - Prodat HOM 16.4.2018 - 28.4.2018
UZR-6136/2018 Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území oznámení UZR 14.4.2018 - 11.6.2018
PRI-6131/2018 Revize výzvy č. 14 Nositele ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III - k 14. 4. 2018 oznámení PRI 14.4.2018 - 9.5.2018
TSK-6128/2018 č. parc. 935, 936/1, 936/6, k. ú. Žižkov, Roháčova 268/26, Praha 3 záměr TSK 14.4.2018 - 29.4.2018