Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-3879/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Chodov záměr - Pronajmout HOM 17.5.2019 - 2.6.2019
HOM-3890/2019 pronájem části pozemku parc.č. 3087, k.ú. Dejvice záměr - Pronajmout HOM 17.5.2019 - 2.6.2019
HOM-3891/2019 pronájem pozemků parc.č. 309 a 310, k.ú. Ruzyně záměr - Pronajmout HOM 17.5.2019 - 2.6.2019
HOM-3926/2019 Pronájem části pozemku parc.č. 364 v k.ú. Hrdlořezy záměr - Pronajmout HOM 17.5.2019 - 2.6.2019
STR-4011/2019 Umístění stavby "polyfunkční dům s ohradní zdí, zpevněnými plochami a přípojkami IS" na pozemcích v k.ú. Nové Město rozhodnutí STR 17.5.2019 - 2.6.2019
HOM-3923/2019 Hlavatého č.p. 662, k.ú. Háje záměr - Pronajmout HOM 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3972/2019 Mojmírova 139/10, Praha 4 Nusle, stavební úpravy BD, p.č. 2969, p.č. 2970 záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3973/2019 Bobkova 794/8, Praha 14, parc. č. 232/367, k.ú. Černý Most záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
OCP-3974/2019 části pozemků parc.č. 1475/2, 1491 a 1626 v k.ú. Dolní Počernice o výměře 180 m2 společnosti Pronto Elektro Praha, s.r.o., IČO 27567451, za účelem provedení stavby kNN, kVn a DTS v termínu od 1.7.2019 do 30.9.2019. záměr - Pronajmout OCP 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3979/2019 Kodaňská záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3980/2019 Nad Vodovodem záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3981/2019 Kodaňská záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3982/2019 U Slávie záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3983/2019 Holandská záměr TSK 17.5.2019 - 1.6.2019
TSK-3984/2019 Bělehradská 66-par.č. 4080, kat.ú.Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 17.5.2019 - 1.6.2019