Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4262/2018 OVOCE/ZELENINA Praha 8 - 2018 veřejná zakázka TSK 17.1.2018 - 1.2.2018
HOM-4263/2018 parc. č. 207/1 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 17.1.2018 - 1.2.2018
HOM-4264/2018 parc. č. 2342/268, 2342/271, 2342/610, 2342/671, 2342/672, 2342/673 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 17.1.2018 - 1.2.2018
DPC-4265/2018 22222222 test aukční karta DPC 17.1.2018 - 1.2.2018
OVO-4270/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.103 - k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
OVO-4356/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.80 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Gymnázium J. Heyrovského, P 5 - vybudování 4 šaten s příslušenstvím v rozpočtové opatření OVO 16.1.2018 - 16.1.2020
ROZ-4258/2018 objekt k bydlení Jesenice, č.p. 222 na pozemku parc.č. 679 a pozemek parc.č. 520/4, LV 752 včetně příslušenství (oplocení a hospodářská budova) v k.ú. Jesenice u Rakovníka, okr. Rakovník dražební vyhláška ROZ 16.1.2018 - 20.2.2018
ROZ-4257/2018 dodatek č. 7 k draž. vyhlášce: byt č. 3952/11 v budově Mšeno nad Nisou, č.p. 3951 a 3952 (LV 7269) na pozemku parc.č. 348/16, vše LV č. 8132 a LV 7269 v k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okr. Liberec dražební vyhláška ROZ 16.1.2018 - 15.2.2018
SLU-4268/2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Zadní Kopanina obce Praha, č. j. RO-3/2017-101 oznámení SLU 16.1.2018 - 15.2.2018
SLU-4269/2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Vinohrady obce Praha, č. j. RO-13/2016-101 oznámení SLU 16.1.2018 - 15.2.2018
ROZ-4261/2018 zrušení dražby nařízené na 7.2.2018: byt č. 1039/4 Vršovice, č.p. 1039, byt. dům na pozemku parc.č. 1256, LV č. 9393 v k.ú. Vršovice, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška ROZ 16.1.2018 - 7.2.2018
ROZ-4260/2018 ukončení exekuce č.j. 027 EX 02457/14-217 exekuční příkaz ROZ 16.1.2018 - 1.2.2018
TSK-4240/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 16.1.2018 - 31.1.2018
TSK-4241/2018 Sokolovská u metra Florenc, Praha 8, parc.č. 787/1, k.ú. Karlín záměr TSK 16.1.2018 - 31.1.2018
TSK-4242/2018 OVOCE/ZELENINA Praha 8 - 2018 veřejná zakázka TSK 16.1.2018 - 31.1.2018