Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-3346/2018 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3353/2018 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3311/2018 Zajištění nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 s výjimkou MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3313/2018 Zajištění služby svozu komunálního odpadu na území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3151/2018 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3152/2018 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3154/2018 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
INF-3138/2018 Mapový redakční systém (MRSys) veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 27.1.2015 - 27.1.2020
OCP-2942/2018 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zadání zakázky OCP 19.1.2015 - 17.1.2020
OCP-2870/2018 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 15.1.2015 - 15.1.2019
SVM-2780/2018 "Správa údržby a provozu veřejného osvětlení na území hl.m. Prahy od 1.1.2015" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele SVM 9.1.2015 - 31.1.2019
OCP-2684/2018 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 5.1.2015 - 5.1.2020
INF-2583/2018 Maintenance Proxio-Agendio veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 19.12.2014 - 19.12.2018
INF-2534/2018 Vytvoření návrhu integrační architektury informačního prostředí MHMP veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 16.12.2014 - 16.12.2018
INF-2510/2018 IS pořizování územně plánovací dokumentace veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 12.12.2014 - 12.12.2019