Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-8308/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 19 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2024
OCP-8309/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 11 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8310/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha1,Praha2,Praha 7 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8311/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 14 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8312/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území MČ Praha-Kunratice a Praha -Libuš veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8313/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha 3 a Praha 10 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8314/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8315/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8316/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 15 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8317/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního obvodu Praha 22 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-8318/2017 Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních obvodů Praha 9 a Praha 18 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 10.3.2014 - 11.3.2019
OCP-7417/2017 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů ve vlastnictví uchazeče na území Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 21.1.2014 - 22.1.2024
OCP-7140/2017 Provozování sběrného dvora Voctářova v městské části Praha 8 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 2.1.2014 - 1.1.2024
SML-6623/2017 Smlouva o dílo - k zajištění přípravy a realizace výstavy Schola Pragensis 2013 veřejná zakázka - Smlouva SML 25.11.2013 - 25.11.2023
OMI-6570/2017 „TV Praha 4“, et. 0011 Podolské nábřeží, přeložky a ochrana inženýrských sítí“ veřejná zakázka - Smlouva OMI 21.11.2013 - 21.11.2023