Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5952/2018 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka OCP 28.7.2015 - 28.7.2020
OCP-5953/2018 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 28.7.2015 - 28.7.2020
OCP-5954/2018 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace OCP 28.7.2015 - 28.7.2020
OCP-5955/2018 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace OCP 28.7.2015 - 28.7.2020
OCP-5961/2018 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace OCP 28.7.2015 - 28.7.2020
INF-5904/2018 Dodávka technologické podpory výrobce Check Point veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 23.7.2015 - 22.7.2020
OCP-5914/2018 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 23.7.2015 - 22.7.2020
INF-5829/2018 Dodávka technologické podpory výrobce Check Point veřejná zakázka - Smlouva INF 16.7.2015 - 16.7.2020
OZV-5463/2015 USNESENÍ RADY HMP č. 1457 ze dne 16.6.2015 ke ZŘÍZENÍ GRANTOVÉ KOMISE KUL granty KUC 17.6.2015 - 16.6.2018
OCP-5209/2018 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 2.6.2015 - 2.6.2020
OCP-4636/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 23.4.2015 - 7.3.2020
OCP-4297/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 3.4.2015 - 1.4.2020
OCP-4278/2018 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 2.4.2015 - 2.4.2020
OCP-4161/2018 Revitalizace vrchu Třešňovka veřejná zakázka - Dodatečná informace OCP 27.3.2015 - 25.3.2020
OCP-3970/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 19.3.2015 - 19.3.2020