Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3936/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3226 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3937/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3235 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3938/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3278 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 a k úpravě závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě Výkazu o rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3939/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3287 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3940/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3254 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3941/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3234 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3942/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3224 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky přijaté od MČ Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3943/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3240 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3944/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3245 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3945/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3238 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3946/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3292 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v rámci OPZ a na úpravu běžných výdajů v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3947/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3251 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3948/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3280 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka od soukromé školy rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3949/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3276 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3950/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3268 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019