Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-3353/2017 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3311/2017 Zajištění nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 s výjimkou MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3313/2017 Zajištění služby svozu komunálního odpadu na území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3151/2017 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3152/2017 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3154/2017 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
INF-3138/2017 Mapový redakční systém (MRSys) veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 27.1.2015 - 27.1.2020
OCP-2942/2017 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zadání zakázky OCP 19.1.2015 - 17.1.2020
OCP-2870/2017 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 15.1.2015 - 15.1.2019
SVM-2780/2017 "Správa údržby a provozu veřejného osvětlení na území hl.m. Prahy od 1.1.2015" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele SVM 9.1.2015 - 31.1.2019
OCP-2684/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 5.1.2015 - 5.1.2020
INF-2583/2017 Maintenance Proxio-Agendio veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 19.12.2014 - 19.12.2018
INF-2534/2017 Vytvoření návrhu integrační architektury informačního prostředí MHMP veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 16.12.2014 - 16.12.2018
INF-2510/2017 IS pořizování územně plánovací dokumentace veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 12.12.2014 - 12.12.2019
OCP-2248/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 21.11.2014 - 21.11.2019