Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-3810/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 3 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3814/2017 Provozování sběrného dvora na území městských částí Praha – Kunratice a Praha - Libuš veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.3.2015 - 9.3.2020
OCP-3419/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 16.2.2015 - 16.2.2020
OCP-3339/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3346/2017 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3353/2017 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 11.2.2015 - 11.2.2020
OCP-3311/2017 Zajištění nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 s výjimkou MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3313/2017 Zajištění služby svozu komunálního odpadu na území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 9.2.2015 - 9.2.2020
OCP-3151/2017 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3152/2017 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
OCP-3154/2017 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 28.1.2015 - 28.1.2020
INF-3138/2017 Mapový redakční systém (MRSys) veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 27.1.2015 - 27.1.2020
OCP-2942/2017 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy veřejná zakázka - Oznámení o zadání zakázky OCP 19.1.2015 - 17.1.2020
OCP-2870/2017 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 15.1.2015 - 15.1.2019
SVM-2780/2017 "Správa údržby a provozu veřejného osvětlení na území hl.m. Prahy od 1.1.2015" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele SVM 9.1.2015 - 31.1.2019