Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2755/2019 Pronájem části komunikace Praha 6 - Dejvice záměr TSK 19.3.2019 - 3.4.2019
TSK-2768/2019 záměr pronajmout část pozemku par.č. 1124/1 v k.ú. Staré Město záměr TSK 19.3.2019 - 3.4.2019
TSK-2770/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 19.3.2019 - 3.4.2019
PRI-2771/2019 Výzva č. 21 ZS ITI PMO oznámení PRI 19.3.2019 - 3.4.2019
TSK-2774/2019 č. parc. 2229, k. ú. Holešovice, Fr. Křížka 11 a 24, Praha 7 záměr TSK 19.3.2019 - 3.4.2019
OCP-2782/2019 Oznámení o zahájení spr. říz. dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 11 ks dřevin na parc.č. 1234, 1240, k.ú. Liboc ochranné pásmo přír. pam. Obora Hvězda, z důvodu provozní bezepčnosti oznámení o zahájení řízení OCP 19.3.2019 - 26.3.2019
OVO-2790/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.451 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v rámci běžných výdajů v kap. 03 Doprava mezi INV MHMP a MHMP RFD - SK z důvodu převodu rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2791/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.453 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2792/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.460 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2793/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.456 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2794/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.447 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2795/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.454 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2796/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.452 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2797/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.448 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021
OVO-2798/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.470 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019 v kapitole 06 - kultura rozpočtové opatření OVO 18.3.2019 - 17.3.2021