Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1298/2019 pozemek parc. č. 2140/32 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 27.1.2019
HOM-1299/2019 pozemky parc. č. 1483/1 a parc. č. 2140/37, oba v k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 27.1.2019
HOM-1300/2019 pozemek parc. č. 2140/29 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 27.1.2019
HOM-1301/2019 pozemek parc. č. 2140/36 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 27.1.2019
HOM-1303/2019 pozemky parc. č. 1483/1 a 2140/38, oba v k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 27.1.2019
HOM-1304/2019 pozemek parc. č. 2140/42 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 27.1.2019
HOM-1305/2019 pozemek parc. č. 2140/40 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 27.1.2019
HOM-1306/2019 pozemek parc. č. 2140/43 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 27.1.2019
STR-1379/2019 Umístění stavby "Bytový dům Troja Horizons" na pozemcích v k.ú. Troja rozhodnutí STR 10.1.2019 - 26.1.2019
STR-1386/2019 stavební úpravy bytu v domě č.p. 947, Růžová 10, č.parc. 71/1, k.ú. Nové Město - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. MHMP 1635677/2018, zn. S-MHMP 749155/2018/STR pro paní: Nadezda Surkova,Moskva, Russian Federation oznámení STR 10.1.2019 - 26.1.2019
STR-1387/2019 stavba "Kulturní centrum pro rozvoj hudby a zpěvu" - rekonstrukce a stavební úpravy vnitrobloku č.p. 690, ul. Milady Horákové 4, Praha 7-Holešovice - seznámení s podklady rozhodnutí oznámení STR 10.1.2019 - 26.1.2019
HOM-1309/2019 volná garážová stání objekt K Letňanům 816/2, 4, Praha 8 k.ú. Ďáblice záměr - Pronajmout HOM 10.1.2019 - 25.1.2019
TSK-1325/2019 Záhřebská 41 a 50, par.č. 4188, kat. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 10.1.2019 - 25.1.2019
TSK-1329/2019 ul.Perunova 8, P.3 - kontejner, skládka materiálu záměr TSK 10.1.2019 - 25.1.2019
TSK-1339/2019 parc. č. 2329, 2326/1, 2326/2, k.ú. Nové Město záměr TSK 10.1.2019 - 25.1.2019