Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8120/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1765 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 Obnova pláště Karlova mostu rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8142/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1834 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy k akci Příměstský park Soutok rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
HOM-7987/2018 výpůjčka pozemků parc.č. 1172/8 a 1172/9, k.ú. Nebušice záměr - Vypůjčit HOM 17.7.2018 - 2.8.2018
HOM-7964/2018 VT VSS - Podzimek záměr - Pronajmout HOM 17.7.2018 - 1.8.2018
TSK-7978/2018 NÁDRAŽNÍ pč 4990/1 kú Smíchov PLZEŇSKÁ pc 4880/1 kú Smíchov JANÁČKOVO NÁBŘ. pc 225/1 kú Smíchov záměr TSK 17.7.2018 - 1.8.2018
TSK-7980/2018 Thámova 118/7, Praha 8, parc. č. 805/2, k.ú. Karlín záměr TSK 17.7.2018 - 1.8.2018
TSK-7981/2018 Thámova 118/7, Praha 8, parc.č. 805/2, k.ú. Karlín záměr TSK 17.7.2018 - 1.8.2018
TSK-7983/2018 Petýrkova park.vozidel + kontejner záměr TSK 17.7.2018 - 1.8.2018
TSK-7985/2018 Sázavská ul., par. č. 4150, k.ú. Vinohrady záměr TSK 17.7.2018 - 1.8.2018
TSK-7986/2018 U kanálky,par.č. 4128, Vinohradská par.č. 4098/1 k.ú. Vinohrady záměr TSK 17.7.2018 - 1.8.2018
TSK-7996/2018 Mánesova u, par. č. 4131, k.ú. Vinohrady záměr TSK 17.7.2018 - 1.8.2018
ODA-8008/2018 Kolbenova - Poštovská, výstavba křižovatky opatření ODA 17.7.2018 - 1.8.2018
PER-7998/2018 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 17.7.2018 - 31.7.2018
SCZ-7997/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Miroslava Benáková oznámení SCZ 16.7.2018 - 15.9.2018
PER-7975/2018 technik / technička v odboru dopravněsprávních činností volná pracovní místa na MHMP PER 16.7.2018 - 3.8.2018