Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-5055/2019 NN7059 záměr TSK 5.7.2019 - 20.7.2019
TSK-5056/2019 Tylovo nám. par.č. 4174, k.ú. Vinohrady záměr TSK 5.7.2019 - 20.7.2019
TSK-5057/2019 Pronájem části komunikace - Praha 3, Seifertova 447/53, doba neurčitá, viz příloha. záměr TSK 5.7.2019 - 20.7.2019
TSK-5058/2019 Změna pronájem části komunikace Krátká x Starostrašnická, Praha 10, na dobu neurčitou a to denně. záměr TSK 5.7.2019 - 20.7.2019
PKD-5061/2019 Na Strži - I.D zařízení staveniště opatření PKD 5.7.2019 - 20.7.2019
PKD-5062/2019 Na Strži - vjezd/výjezd + pěší vazby opatření PKD 5.7.2019 - 20.7.2019
HOM-5053/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 1868, 18740 (trvalý travní porost), LV 508, v k.ú. Jeřmanice, okr. Liberec dražební vyhláška HOM 4.7.2019 - 4.9.2019
ZDR-5015/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru angiologie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 4.7.2019 - 16.8.2019
ZDR-5016/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru vnitřní lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 4.7.2019 - 16.8.2019
HOM-5046/2019 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Modřany, č.p. 1636, na pozemku parc.č. 2546/2 a zahrada parc.č. 2546/2, včetně příslušenství (bazén, zahradní altán, aj.), v k.ú. Modřany, obec Praha dražební vyhláška HOM 4.7.2019 - 13.8.2019
HOM-5048/2019 majetek obchodního závodu MHedu, s.r.o., IČO: 24757993 exekuční příkaz HOM 4.7.2019 - 25.7.2019
PKD-5059/2019 Chodovská v+p opatření PKD 4.7.2019 - 20.7.2019
PKD-5060/2019 Křesomyslova - uzavírka směr Vršovice opatření PKD 4.7.2019 - 20.7.2019
TSK-5038/2019 Stupňová, Praha 8 - Libeň, sanace schodiště záměr TSK 4.7.2019 - 19.7.2019
PKD-5045/2019 Jižní spojka_obnova VO opatření PKD 4.7.2019 - 19.7.2019