Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-4272/2018 movité věci: bundy různé druhy, barvy a velikosti - např. značky FB Torda, FB Karakal, FB Ragdoli, FB Irbis, FB Korat, FK Bianca, FB Klondike, Humi Outodoor a dále spodní prádlo, trička, vesty, dětské péřové bundy a mikiny dražební vyhláška ROZ 17.1.2018 - 16.2.2018
ROZ-4273/2018 movité věci: kolo merida dražební vyhláška ROZ 17.1.2018 - 16.2.2018
ROZ-4301/2018 movité věci: SALENTO PÁNVE (20 cm, 24 cm a 28 cm) dražební vyhláška ROZ 17.1.2018 - 16.2.2018
ROZ-4302/2018 movité věci: kolečkové brusle yashima dražební vyhláška ROZ 17.1.2018 - 16.2.2018
HOM-4190/2018 pozemek parc. č. 2106 v k.ú. Hostivař záměr - Prodat HOM 17.1.2018 - 7.2.2018
HOM-4245/2018 pozemek parc.č. 432/20 o výměře 541 m2 a část souvisejícího pozemku parc.č. 432/52 v kat. území Petrovice záměr - Prodat HOM 17.1.2018 - 7.2.2018
HOM-4246/2018 zastavěný pozemek parc.č. 432/25 o výměře 536 m2 a části souvisejících pozemků parc.č. 432/49 a parc.č. 432/52 v kat. území Petrovice záměr - Prodat HOM 17.1.2018 - 7.2.2018
HOM-4247/2018 zastavěné pozemky parc.č. 232/123-124 o celkové výměře 704 m2 v kat. území Černý Most, vlastníkům bytového domu na zastavěných parcelách záměr - Prodat HOM 17.1.2018 - 7.2.2018
ROZ-4303/2018 doplnění o přihlášení správce domu: podíl 1/4 - objekt k bydlení Bošín, č.p. 60 na pozemku parc.č. St. 15/2 a pozemky parc.č. St. 15/1 (zbořeniště); parc.č. St. 15/2, 15/3 a 15/4 (zastav. plocha), LV 563 v k.ú. Bošín, obec Křinec, okr. Nymburk dražební vyhláška ROZ 17.1.2018 - 7.2.2018
HOM-4175/2018 pozemek parc. č. 105/1 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 17.1.2018 - 3.2.2018
HOM-4213/2018 směnit pozemky v k.ú. Bohnice záměr - Směnit HOM 17.1.2018 - 2.2.2018
ODA-4276/2018 uzavírka Štětkova rampa ZC opatření ODA 17.1.2018 - 2.2.2018
STR-4311/2018 Půdní vestavba 4 bytových jednotek, č.p. 1426, č.parc. 601, k.ú. Dejvice, ul. Jugoslávských partyzánů 7, Praha 6 rozhodnutí STR 17.1.2018 - 2.2.2018
ODA-4312/2018 oprava TT Malá Strana opatření ODA 17.1.2018 - 2.2.2018
SLU-4314/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 167941/2017, ze dne 18. 12. 2017, (Oto Černý, Praha 8) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 6384/2018 veřejná vyhláška SLU 17.1.2018 - 2.2.2018