Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-9296/2018 Křižíkova 71, Praha 8, parc.č. 812/1, k.ú. Karlín záměr TSK 18.9.2018 - 3.10.2018
PER-9314/2018 referent / referentka správy majetku v odboru evidence majetku volná pracovní místa na MHMP PER 18.9.2018 - 3.10.2018
MHM-9295/2018 Vyhlášení popisu věci - Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha III sdělení MHM 17.9.2018 - 18.3.2019
SCZ-9293/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Naděžda Kocarová oznámení SCZ 17.9.2018 - 16.11.2018
ROZ-9291/2018 spoluvlastnický podíl 1/7 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 944, v k.ú. Lipník nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou, okr. Přerov dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 7.11.2018
SCZ-9224/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 17.9.2018 - 30.10.2018
ROZ-9304/2018 zdravotní box, ventilation systém (2 ks) dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 19.10.2018
ROZ-9305/2018 movitá věc: dvb, sencor (1 ks) dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 19.10.2018
ROZ-9306/2018 soubor elektrosoučástek (vypínací spouštěče, jističe, vypínače a další) - 1 ks dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 19.10.2018
ROZ-9308/2018 movité věci: btv plocha, Daewoo (1 ks); pc volant, logitech (1 ks) dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 19.10.2018
ROZ-9309/2018 vozidlo RZ: 7A1 2774, ŠKODA FABIA (1 ks) dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 19.10.2018
ROZ-9311/2018 osobní automobil ŠKODA OCTAVIA, VIN: TMBJG41U932762826, RZ: 2AK 6979 dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 19.10.2018
ROZ-9294/2018 spoluvlastnický podíl 1/3 - rodinný dům, Trnovany, č.p. 664 na pozemku parc.č. 946 a pozemek (zahrada) parc.č. 947, LV 6302, v k.ú. Teplice-Trnovany, obec Teplice, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 17.10.2018
ROZ-9290/2018 rodinný dům, Dobrovice, na pozemku parc.č. St. 178 a soubor pozemků: pozemky parc.č. 169/3 (ostatní plocha), parc.č. 169/4 (orná půda), parc.č. 169/5 (ostatní plocha) a parc.č. 169/6 (zahrada), LV 182 v k.ú. Úherce, obec Dobrovice, okr. Mladá Boleslav dražební vyhláška ROZ 17.9.2018 - 10.10.2018
PER-9303/2018 právník / právnička v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči volná pracovní místa na MHMP PER 17.9.2018 - 5.10.2018